Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı

BEYHAN TEKSTİL

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Gürsu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 6 yıl arası

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

69 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 6 yıl arası

Başvuru Sayısı

69 başvuru

Departman

AR-GE

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Dünya markalarına kaliteli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli kumaşlar tedarik eden ve yüksek hedefleri doğrultusunda büyüme trendi içinde olan şirketimizde görevlendirmek üzere, heyecanını ve işe olan tutkusunu kuruma yansıtacak “Arge Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

*Tercihen üniversitelerin tekstil bölümlerinden mezun,

*Dokuma kumaş Ar-ge ve Ür-ge de en az 2 yıl tecrübesi olan,

*Modayı yakından takip eden ve koleksiyon oluşum süreci hakkında bilgi sahibi olan,

*Analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, sonuç odaklı,

*MS Office Programlarını ve ERP Programlarını kullanan ve raporlama yapabilen,

*Temsil kabiliyeti yüksek, ekip çalışmasına yatkın,

*Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

*Tercihen İngilizce bilen.

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

*Dokuma kumaş piyasasına, üretim, kalite süreçlerine hakim olmak,

*Firmamızın mevcut üretimini yaptığı kumaşlara ilave yeni koleksiyonlar tasarlamak, analiz yapılan kumaşların desenini çizmek ve arşivlemek,

*Yeni ürün geliştirmelerin kumaş test sonuçlarını değerlendirmek, raporlamak,

*Pazardaki yeniliklerin, piyasadaki kullanışlı, uygun kalitedeki kumaşların araştırmasını yapmak, analiz etmek, raporlamak,

* Üretim ve koleksiyon süreçleri için gerekli kumaş ihtiyaçlarını belirlemek, tedarikçilerle görüşüp fiyat almak, analiz edip raporlamak,

*Kalite ve termin kriterleri de göz önünde bulundurularak şirket karlılığını arttırmaya yönelik kumaş maliyet çalışmalarında bulunmak,

*Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda numune kumaşların dokunmasından boyama işlemlerine kadar olan tüm süreçleri ve kartela oluşmasını takip etmek,

*Sektörel organizasyonları ve fuarları takip etmek, katılım sağlamak,

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
B sınıfı

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

BEY-HAN Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“BEY-HAN” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler Kanun uyarınca Yenidoğan OSB Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No: 10 Gürsu/Bursa adresinde mukim BEY-HAN TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz Şirket tarafından; Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, siparişlerin alınması ve taraflar arasındaki sözleşmenin ifası, Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde Şirket’in tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirket’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, adres, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman BEY-HAN’a başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden ve internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Yenidoğan OSB Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No: 10 Gürsu/Bursa adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@beyhantextile.com adresine iletebilirsiniz. BEY-HAN, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.BEY-HAN TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Detaylı Bilgi

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı İş İlanları