Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İzmir(Çeşme)
Bugün güncellendi

Job Type

Full-Time

Position Level

Staff

Department

Other

Other

Application Count

84 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Staff

Application Count

84 application

Department

Other

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

A unique candidate to be a part of the most preferred resort in the Aegean Coast…

 

BIBLOS Resort Alacati, on the Aegean Coast, with a perfect vista… an exemplary architecture where luxury and nature are blended harmoniously for true relaxation…

 

We are looking for an “Guest Experience Supervisor” who is dynamic, pro-active and enthusiastic.

Qualifications

 • Proven work experience as a Guest Experience Supervisor or similar role,
 • Understanding of all hotel management best practices,
 • Proficiency in English; knowledge of other languages is a plus
 • Customer service drive with outstanding communication and active listening skills
 • Excellent problem-solving and multitasking skills
 • Leadership skills along with the ability to motivate a team into high performance
 • Ability to work flexible hours
 • Strong sense of responsibility and a professional presentation
 • BSc degree in Hospitality Management, Tourism, Business Administration or relevant field

Job Description

 • Provide upscale guest service experiences for clients throughout their stay
 • Ensure clients are properly greeted upon their arrival
 • Monitor daily bookings and ensure assigned rooms are prepared prior to check-in
 • Coordinate luggage collection and storage
 • Oversee check-in and check-out procedures, including reservations and financial transactions
 • Promptly address guests’ requests, like in-room dining
 • Actively listen to and resolve complaints
 • Ensure special guests, like disabled people, elderly, children and VIPs, receive personalized services
 • Coordinate and manage communication between guests and staff and follow up to ensure we resolve customer concerns
 • Inform clients of our hotel services, including breakfast and dining options
 • Promote all hotel amenities, conveniences and programs offered
 • Manage guest relations team to ensure we comply with all standards and operating procedures
 • Appraise team’s performance and produce regular reports
 • Liaise with Housekeepers and Wait Staff to provide an overall comfortable guest experience
 • Examine daily duties, assign tasks and check on progress
 • Analyze customer feedback from hotel guestbook and online reviews and suggest ways to improve ratings
 • Recommend local tourist spots, including places to dine, shop and sight-see
 • Establish friendly relationships with regular hotel clients

 

 Please note that only CVs with a photo will be evaluated.

Biblos Resort Alacati provides staff house benefit for the employees from other cities.

Preferred Candidate

No experience preference
Associate Degree(Graduate), Bachelor’s(Graduate)

Misafir İlişkileri Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Şefi Misafir İlişkileri Şefi Maaşları Misafir İlişkileri Şefi Nasıl Olunur? Misafir İlişkileri Şefi Nedir? Misafir İlişkileri Şefi İş İlanları
Hakkımızda

SOFİSTİKE BİR EGE RÜYASI” İlhamını, yaklaşık 7000 yıl önce Akdeniz’de kültür ve ticaretin odak noktası olan, bölgeye altın çağını yaşatan Fenike’nin başkenti Byblos’tan alan BIBLOS Resorts, sofistike ve rafine tatil destinasyonları arayanlar için cazibe merkezi haline gelen Alaçatı’da konumlanıyor. Logosunu; Roma mozaiklerine, Trevi Çeşmesi’ne ve Karun Hazinesi’ne kadar dünya tarihine iz bırakan, eşsiz bir sembol olan Hippokampi’den alan BIBLOS Resorts, Alaçatı’ya 12 ay boyunca hizmet verecek yepyeni bir yönetim anlayışı getiriyor. Alaçatı’ya özgü taş mimarisiyle Hindistan cevizi ağaçlarının içinde saklı avlusundan bohem lüks odalarının saf doğal mobilyalarına kadar özgün bir dekorasyon anlayışıyla tasarlanan BIBLOS Resorts, 110 metrekarelik suitleri, her zevke hitap eden odaları ve büyüleyici ortamı ile konfordan ötesini sunuyor. BIBLOS Resorts, Türkiye’nin ilk lüks spası ALATIA SPA, gastronomi tutkunları için bölgenin lezzet öncüsü olmaya aday iddialı mutfağı ile – Balık & Deniz Mahsulleri ile MISO, Alaçatı’nın dünyaca ünlü denizine açılan plajı BIBLOS BEACH CLUB, gün boyu nefis lezzetler sunan KHALIA Alaçatı yazlarının en özel adresleri olmaya aday…

SOFİSTİKE BİR EGE RÜYASI” İlhamını, yaklaşık 7000 yıl önce Akdeniz’de kültür ve ticaretin odak noktası olan, bölgeye altın çağını yaşatan Fenike’nin başkenti Byblos’tan alan BIBLOS Resorts, sofistike ve rafine tatil destinasyonları arayanlar için cazibe merkezi haline gelen Alaçatı’da konumlanıyor. Logosunu; Roma mozaiklerine, Trevi Çeşmesi’ne ve Karun Hazinesi’ne kadar dünya tarihine iz bırakan, eşsiz bir sembol olan Hippokampi’den alan BIBLOS Resorts, Alaçatı’ya 12 ay boyunca hizmet verecek yepyeni bir yönetim anlayışı getiriyor. Alaçatı’ya özgü taş mimarisiyle Hindistan cevizi ağaçlarının içinde saklı avlusundan bohem lüks odalarının saf doğal mobilyalarına kadar özgün bir dekorasyon anlayışıyla tasarlanan BIBLOS Resorts, 110 metrekarelik suitleri, her zevke hitap eden odaları ve büyüleyici ortamı ile konfordan ötesini sunuyor. BIBLOS Resorts, Türkiye’nin ilk lüks spası ALATIA SPA, gastronomi tutkunları için bölgenin lezzet öncüsü olmaya aday iddialı mutfağı ile – Balık & Deniz Mahsulleri ile MISO, Alaçatı’nın dünyaca ünlü denizine açılan plajı BIBLOS BEACH CLUB, gün boyu nefis lezzetler sunan KHALIA Alaçatı yazlarının en özel adresleri olmaya aday…

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Sayın İlgili, Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (adli sicil kaydı) Firmamız tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır. İş Başvuru Formunda yer alan kişisel verileriniz; (1) Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,(2) Tarafınızla iletişim sağlanması, (3) İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,(4) Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,(5) İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, (6) Ücret ve yan hakların belirlenmesi, (7) Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,(8) Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,(9) Şirketimizde çalışan başkaca yakınınız olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,(10)İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,(11)İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık müdahalesi için kan grubunuzun bilinebilmesi,(12) Mecburi hizmet yükümlülüğünüz varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi Amacıyla işlenmektedir.Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.Firmamıza aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı iş başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.İş başvurusu nedeniyle aşağıdaki Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile Firmamız ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz.Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır. Bununla birlikte aşağıdaki muvafakatname kapsamında verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Firmamız tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Firmamıza ait detaylı aydınlatma metni için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.BIBLOS ALAÇATI TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Lojman, Yemekhane.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Misafir İlişkileri Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Şefi Misafir İlişkileri Şefi Maaşları Misafir İlişkileri Şefi Nasıl Olunur? Misafir İlişkileri Şefi Nedir? Misafir İlişkileri Şefi İş İlanları