Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Yedek Parça Uzmanı

BİRİM MAKİNA

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Kemalpaşa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


·       1988 yılında kurulan,

·       Metal Geri Dönüşüm makinaları imalatı alanında Türkiye ‘nin lider, dünyanın da önde gelen kuruluşlarından biri olan,

·       70’ e yakın ülkeye ihracat yapan,

·       Üretiminin çoğunluğu ihracat olan,

 

Firmamıza Yedek Parça Üretim Takip Uzmanı aranıyor  

 

YEDEK PARÇA ÜRETİM TAKİP UZMANI

GENEL NİTELİKLER :

·        Önlisans veya lisans mezunu

·        Servis ve yedek parça alanında min. 5 yıl deneyimli

·        Tercihen makine imalat sektöründe çalışmış, saha tecrübesi olan

·        Tercihen İngilizce bilen

·        MS Office programlarına hakim ve etkin kullanabilen

·        Tercihen Netsıs – ERP  programlarını kullanabilen 

·        Gelişmiş iletişim yeteneğine sahip, müşteri ve sonuç odaklı

·        Takım çalışmasına yatkın

·        Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

 İŞİN TANIMI    

  • Servis ve Yedek Parça bölümünün açtığı siparişlerin üretim durumlarının takip edilmesi ve biten siparişlerin lojistik bölümüne bildirilmesi
  • Yedek parça stoklarının takip edilmesi ve hangi parçaların tekrar sipariş edilmesi gerektiğinin belirlenmesi
  • Satın alma departmanıyla koordineli çalışarak istenen yedek parçaların tedarik sürecinin takip edilmesi
  • Sipariş ve lojistik takibinin yapılması 

 

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Yedek Parça Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yedek Parça Uzmanı Yedek Parça Uzmanı Maaşları Yedek Parça Uzmanı Nasıl Olunur? Yedek Parça Uzmanı Nedir? Yedek Parça Uzmanı İş İlanları
BİRİM MAKİNA

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİA. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi, İşleme Amacı, Aktarılacağı Taraflar ve Aktarım Amaçlarıİş başvurunuz sırasında Birim Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) şirketimize sunduğunuz ad, soyad, doğum tarihi, T.C.K.N., adres, e-posta adresi, iletişim numarası, eğitim ve mesleki deneyim, finansal veri, medeni hal, askerlik durum bilgisi, sağlık verileri, görsel kayıtlar gibi özgeçmişinizde yer alan veya mülakat sırasında elde edilen bilgileriniz; istihdam edilmeniz durumunda ise ad, soyad, doğum tarihi, T.C.K.N., adres, e-posta adresi, iletişim numarası, adli sicil kaydı, sağlık verisi, biyometrik veri, lokasyon, finansal veri, görsel kayıtlar gibi kişisel verileriniz şirketimiz tarafından faaliyetimizi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacı ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz; iş başvurunuz sırasında kariyer web sayfaları, e-posta yahut sair yöntemlerle; iş başvurunuzun kabul edilip istihdam edilmeniz durumunda ise işe girişiniz ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz iş başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında, talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, iletişim sağlanması, referans kontrolünün yapılması, ücret skalasının belirlenmesi, iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ileride oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi için; işe alınmanız durumunda ise Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve/veya Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve bu kapsamda iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin (hukuki uyum, denetim süreçleri, vb.) yürütülmesini temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; çalışanların maluliyet tazminatı, ücret ve yan hakları, sağlık, emeklilik vb. sigortaların yaptırılması, çalışma koşul ve alanlarının düzenlenmesi, kariyer planlaması, koruyucu hekimlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği sebebi ile ve kanunlarda öngörülen sair sebeplerle işlenecektir. Bunun yanı sıra Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesinin sağlanması; Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin önerilmesi ve icrası ile ilgili kişilerin bunlardan faydalanması için gerekli çalışmaların yapılması ve Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki paragrafta belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri, bayileri, şubeleri, danışmanları, hissedarları, yöneticileri ve iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında özel sağlık kuruluşları ve Şirketimizin kendi iş birimleri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği ölçüde sendikalar ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve Politika’da belirlenen sınırlar kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.B. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun Kapsamında HaklarıŞirketimiz, KVK Kanunu kapsamında tanımlanan şekilde “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar için, KVK Kanunu, Politikalar ve bu konuya ilişkin prosedür ve talimatlarına uygun bir şekilde işler ve korur. Kişisel veri sahipleri olarak; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız. Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit etmemize yarayacak bilgi ve belgelerle birlikte bulunan Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak noter aracılığı ile şirket merkez adresimiz olan Halilbeyli OSB Anadolu Caddesi No: 11/2 Kemalpaşa/İZMİR adresine ıslak imzalı şekilde posta yolu ile, fiziki olarak şirketimizin İnsan Kaynakları departmanı sorumlusuna imza karşılığı e-posta ile, kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış şekilde gönderebilirsiniz.Detaylı bilgi internet sitemizde yer alan Politikalar kapsamında bilgilerinize sunulmuştur.Birim Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı Bilgi

BİRİM MAKİNA İş İlanları

Yedek Parça Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yedek Parça Uzmanı Yedek Parça Uzmanı Maaşları Yedek Parça Uzmanı Nasıl Olunur? Yedek Parça Uzmanı Nedir? Yedek Parça Uzmanı İş İlanları