Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Grup, Konferans ve Etkinlikler Direktör Yardımcısı

BOMONTİ ULUSLAR ARASI KONGRE VE TURİZM YATIRIMLARI TİCARET A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

161 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

161 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Grup, Konferans ve Etkinlikler (GC&E) Direktör Yardımcısı olarak, GC&E Ekibinin geliştirilmesinden ve geliri artırmak için kullandığı pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesinden GC&E Direktörü ile birlikte sorumlu olacaksınız.               

Ne yapıyor olacağım?

Gruplar, Konferans ve Etkinlikler (GC&E) Direktör Yardımcısı, otel’in hizmetlerini ve tesislerini tüm müşterilere ve misafirlere tanıtacaktır ve uygun olduğunda Hilton marka ailesi içindeki diğer ürünleri satacaktır. Özellikle, aşağıdaki görevleri en yüksek standartlarda yerine getirmekten sorumlu olacaksınız:

·         Rakiplerin faaliyetlerinin ve fiyatlandırma stratejilerinin analizi

·         Envanter ve verim yönetimi kontrolüyle doluluk oranının ve ortalama oranların en üst düzeye çıkarımı

·         Otelin kaliteli ve en karlı şekilde sunabileceği en iyi hizmetleri belirleme

·         Tüm Grup, Konferans ve Etkinlik gelir fırsatlarının en üst düzeye çıkarımı

·         İş planlarını gözden geçirme, boşlukları belirleme, kapasiteyi doldurmak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için proaktif çabalar sağlama

·         Otelin satış stratejisine katkıda bulunma ve departmanların bu stratejiye ulaşma konusundaki bağlılığını yönetme

·         Rekabetçi pazarı anlama ve otelin yerel pazarda önde kalmasını sağlayacak yaklaşımları uygulama

·         GC&E Satış ve GC&E Etkinlik Planlama Ekip Üyelerinin etkili bir şekilde geliştirilmesini ve ilişki kurma, müşteri hizmetleri, satış teknikleri ve faturalandırma ve sözleşmelerin işlenmesi için yüksek kalite standartları kültürü oluşturmasını sağlama

·         Otel ve şirket içinde kariyer gelişimi ve etkili yedekleme planlaması sağlamak için GC&E Satış ve GC&E Etkinlik Planlama ekiplerini yönetme ve geliştirme

·         İhtiyaçlarını tam olarak anlamak için müşteriler, misafirler ve Ekip Üyeleri ile güçlü ilişkiler kurma ve onlara etkili bir şekilde hizmet etmeye çalışma

Ne arıyoruz?

Hilton markalarına hizmet veren bir Grup, Konferans ve Etkinlikler (GC&E Direktör Yardımcısı) her zaman Misafirlerimiz adına ve diğer Ekip Üyeleri ile birlikte çalışır. Bu rolü başarıyla yerine getirmek için aşağıdaki tutum, davranış, beceri ve değerleri sürdürmelisiniz:

·         Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri

·         Mükemmel organizasyon ve planlama becerileri

·         Zaman baskısı ve/veya zorlu seyahat programları altında iyi çalışabilme becerisi

·         Mükemmel kişilerarası beceriler, müşteriler, yatırım sahipleri ve iş ortakları ile kapsamlı etkileşim için gereken profesyonel etik ve sosyal beceriler konusunda tam bir anlayış

·         Kritik analiz yapma becerisi

·         Konaklama tahmini, fiyatlandırma ve envanter kontrolünde güçlü deneyim

·         Hedefleri aşmak üzere konumlandırılmış yüksek performanslı bir ekibi etkin bir şekilde yönetmek ve motive etmek için güçlü liderlik becerileri

·         Temel iş göstergelerini ve rekabet eğilimlerini anlamak ve bu zorluklara yönelik yaklaşımlar geliştirmek için güçlü analitik beceriler

·         Mükemmel satış yetenekleri ve Ekip Üyelerine satış teknikleri konusunda koçluk yapma yeteneği ve arzusu

·         Bu pozisyonda, aşağıdaki yetenekleri ve farklılıkları göstermeniz sizin için avantajlı olacaktır:

·         Otel yönetim sistemleri bilgisi

·         Aynı veya benzer rolde deneyime sahip olma

·         Akademik bir kurumdan iş geliştirme veya diğer ilgili iş alanlarında ilgili dereceye sahip olma


Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Satış Direktörü Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Direktörü Yardımcısı Satış Direktörü Yardımcısı Maaşları Satış Direktörü Yardımcısı Nasıl Olunur? Satış Direktörü Yardımcısı Nedir? Satış Direktörü Yardımcısı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

BOMONTİ ULUSLARARASI KONGRE VE TURİZM YATIRIMLARI TİCARET A.Ş. AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak [Bomonti Uluslararası Kongre ve Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş.] (“Hilton” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki SebepleriHilton, kişisel verileri doğrudan çalışanların kendisinden, çalışanların iş tanımları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden, e-posta, posta, CCTV, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, çalışanların performans ve yetkinliklerinin arttırılması amaçları başta olmak üzere aşağıda (d) maddesinde belirtilen amaçlarla orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:• Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: özel sağlık sigortası yapılması),• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: özlük dosyalarınızın oluşturulması ve saklanması),• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: iş sözleşmesi kapsamında size maaş ödemesi yapabilmek amacıyla finansal verilerinizin işlenmesi),• Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör: Kanun uyarınca verilerinizi güncel tutma ödevimiz kapsamında sizlerden iletişim bilgilerinizi yenilemenizi istememiz),• Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: vize başvurularınızı bizim yapmamızı istediğinizde bize iletmiş olduğunuz dokümanlar),• Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör: sizlerin performansını arttırmak amacıyla hazırladığımız ödüllerden sizleri yararlandırma)• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör: bağlı olduğumuz hissedarımız ile almış olduğunuz eğitimlerin paylaşılması)c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiYukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Hilton İstanbul Bomonti Oteline açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:• Şirket'in İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi, Çalışanların İş Faaliyetlerinin ve Sürekliliğinin Takibi ve/veya Denetimi; Çalışanlara Yönelik Etkinlik Yönetiminin Planlanması ve İcrası; Şirket içi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası; Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi; Çalışanlara Yönelik Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi; Şirket'in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.• Çalışanlara Yönelik Şirket Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası; Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; Çalışanların Ücret Yönetimi; Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası; Çalışanların Yetenek - Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası; Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası; Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi; Şirket İçi Atama-Terfi ve İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası; Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması ve Takibi; Çalışanların İş ve/veya Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi; ve Çalışan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin Kanundan Kaynaklı Yükümlülükler Kapsamında Saklanması/Depolaması gibi süreçlerin yürütülmesi.• Çalışan İş İlişkilerinden Kaynaklanan Hukuk İşlerinin Takibi; Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi; Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası; Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması, Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini olmak üzere; Şirket'in İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi; Çalışanların hukuki, teknik ve idari güvenliğinin temin edilmesi; İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası; Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini olmak üzere; Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini gibi iş süreçlerinin yürütülmesi.• Ayrıca Şirket ile aranızdaki iş ilişkinizin bir parçası olmaksızın, kan grubu bilgilerinizi çalışma arkadaşlarımızın kana ihtiyacı olması durumunda sizinle iletişime geçmek amacıyla saklayabiliriz. Bu özel nitelikli kişisel veri tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak Şirket ile paylaşılabilir. Şirketi bu tip durumlarda ilgili özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır, sadece sizinle iletişime geçmek amacıyla kullanacaktır ve Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alacaktır.d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan çalışan kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.e) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Hilton Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “İletişim Formu” ve Hilton resmi e-mail adresi resmi telefon hattı olan (212) 375 30 00 numarası üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Detaylı Bilgi

BOMONTİ ULUSLAR ARASI KONGRE VE TURİZM YATIRIMLARI TİCARET A.Ş İş İlanları

Satış Direktörü Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Direktörü Yardımcısı Satış Direktörü Yardımcısı Maaşları Satış Direktörü Yardımcısı Nasıl Olunur? Satış Direktörü Yardımcısı Nedir? Satış Direktörü Yardımcısı İş İlanları