Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

BOR HOLDİNG

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

97 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

97 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Holdingimiz bünyesindeki bağlı şirketlerimizde  şirketlerimizde görevlendirmek  ‘Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi’ aramaktayız.Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin İşletme, Ekonomi, Finans ya da Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümlerinde benzer pozisyonda en az 3 yıl deneyimli,
 • Tercihen “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey” ve “Kurumsal Yönetim DerecelendirmeLisansları’na” veya en azından ileride tamamlanmak şartıyla “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”nın herhangi birine veya ‘‘Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı”na sahip,
 • Tercihen sermaye piyasaları ve finans alanında yüksek lisans yapmış,
 • KAP, e-GKS, e-Şirket, e-Yönet ve MKS uygulamalarını kullanabilen,
 • Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS)  uygun raporlama, finansal raporlama, faaliyet raporları ve finansal analiz konularında bilgi sahibi,
 •  İyi derecede İngilizce bilen


İş Tanımı

 • Analistler, yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alınması, kaydedilip arşivlenmesi, cevaplanması ve Şirket içi etkin iletişim kurulmasının sağlanmasına aracı olunması,
 • Mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve hissedarların düzenli olarak grubun faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenebilecek yatırımcı toplantılarına destek olunması,
 • Faaliyet raporlarının, kurumsal yönetim uyum raporlarının ve mevzuat uyarınca hazırlanması gerekebilecek sair raporların Yönetim Kurulu’nun ilgili komiteleri ile birlikte koordine edilerek hazırlanması, 
 • SPK, BİAŞ, MKK ve Takasbank vb düzenleyici kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli ilişkilerin ve iletişimin ilgili Şirket ve/veya Şirketler adına yürütülmesi,
 • Yönetim Kurulu nezdinde kurulmuş ve/veya kurulacak komite toplantılarının organize edilmesi, sekretaryası ve tutanaklarının yazılması,
 • Genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması ve toplantıda pay sahiplerinin bilgisine sunulacak dokümanların hazırlanarak pay sahiplerinin toplantıyla ilgili bilgilendirilmesi, kayıtların tutulması ve ilgili bilgilendirme dokümanları ile toplantı tutanaklarının Şirket’in kurumsal internet sayfası ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ("KAP”) yayınlanması, elektronik genel kurul sisteminin (e-GKS) kullanılması,
 • İçsel bilgiler listeleri, kar dağıtım tabloları ve sermaye artırım işlemlerinin veya yatırımcılara ait hak tanımlamalarının MKK/MKS sistemlerinden yürütülmesi, gerekli güncellemelerin ve bilgilendirmelerin yapılması,
 • KAP nezdinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve KAP sayfasında yer alan bilgilerin güncellenmesi, MKK/MKS ile ilgili süreçlerin takip edilmesi, kamuya açık bilgilerin ve yatırımcı ilişkileri internet sayfasının ilgili mevzuata uygun olarak tutulması ve gerekli güncellemelerin yapılması, 

 

Başvurularınızı bekliyoruz,

Aday Kriterleri

3 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Hakkımızda

Tarihçe 2013 yılında Borlease Otomotiv A.Ş. olarak uzun dönem araç kiralama alanında çıktığımız yola, 2015 yılında Ayka Sigorta, 2016 yılında Alesta Sigorta, 2017 yılında Urban Fleet kısa süreli kurumsal araç kiralama ve Popy Car bireysel araç kiralama, 2018 yılında Tardigrad bilişim ve Magdeburger Sigorta A.Ş. olarak devam etmekteyiz. 2019 yılı Ocak ayı itibariyle araç kiralama, yazılım ve sigortacılık yatırımlarının sinerjisini artırabilmek amacıyla tüm markalar Bor Holding çatısı altında toplanmıştır.

Tarihçe 2013 yılında Borlease Otomotiv A.Ş. olarak uzun dönem araç kiralama alanında çıktığımız yola, 2015 yılında Ayka Sigorta, 2016 yılında Alesta Sigorta, 2017 yılında Urban Fleet kısa süreli kurumsal araç kiralama ve Popy Car bireysel araç kiralama, 2018 yılında Tardigrad bilişim ve Magdeburger Sigorta A.Ş. olarak devam etmekteyiz. 2019 yılı Ocak ayı itibariyle araç kiralama, yazılım ve sigortacılık yatırımlarının sinerjisini artırabilmek amacıyla tüm markalar Bor Holding çatısı altında toplanmıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİBor Holding A.Ş. ve grup şirketleri (Magdeburger Sigorta A.Ş. Borlease Otomotiv A.Ş.,Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SIXT Rent A Car), Metrobor Sigorta Acenteliği A.Ş.,Otosfer Otomotiv Ticaret A.Ş.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) doğrultusundaveri sorumlusu sıfatıyla; kimlik, iletişim, lokasyon, görsel kayıtlar, yasal yükümlülükler gereğince sağlıkbilgileri, özgeçmiş, mesleki deneyim ve yeterlilik bilgileri kapsamında gerekli olan kişisel verileri işbaşvuru sürecinizin değerlendirilmesi amacıyla işleyebilmektedir.Söz konusu kişisel veriler, başvuru ve görüşme aşamalarında elektronik ortamda otomatik yollarile sözlüveya yazılı şekilde otomatik olmayan yollar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Kanun’un 5.maddesi kapsamında “iş sözleşmesinin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekliolması”; istisnai hallerde “ilgili kişinin açık rızası” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zararvermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukukisebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.Başvurunuzun değerlendirilmesi veya olumsuz sonuçlanması halinde açılabilecek benzer niteliktekipozisyonlar için yeniden değerlendirme yapılması amacıyla söz konusu kişisel veriler 1 yıl boyunca BorHolding A.Ş. ve grup şirketleri tarafından muhafaza edilecektir. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri SorumlusunaBaşvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. AkkomOfispark Sitesi 2.Blok K:12/13 Ümraniye – İSTANBUL” adresine yazılı veya Bor Holding A.Ş. ve grupşirketlerimizin web sitelerinde bulunan mail adreslerine iletebilirsiniz.''

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik.