Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Asya)
14 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Public Relations

Public Relations

Application Count

407 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

407 application

Department

Public Relations

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are looking for a Corporate Communication Specialist for our Journey.

Brisa is a joint venture of leader of the world tire industry Bridgestone and Turkey’s rooted establishment Sabancı Holding. As Brisa, we are the leader of the Turkish tire industry, with our Bridgestone, Lassa and many other brands, products and services beyond tire. We are working for the future of mobility to enable a seamless journey experience and drive on with the curiosity and courage in our DNA.

If courage is also in your DNA, here is a journey whereyou will shape the future of work. Start exploring now!

What should you have before you hit the road?

·        I have a bachelor’s degree

·        I have minimum 3-5 years of relevant experience in internal or external communication

·        I have strong experience in event management and content creation

·        I am able to develop and maintain collaboration with internal and external stakeholders, third parties, with coordination and organizational skills.

·        I can work across multiple stakeholders to quickly gather details to develop proactive and fast - moving reactive communication in a fast - paced environment.

·        I have project management capabilities and can work with cross functional teams together to deliver results.

·        I’m able to set, follow up and measure objectives for a sustainable success

·        I demonstrate a strong commitment to quality, an enthusiasm for continuous improvement

·        I have high written and oral communication skills and strong attention to details

·        I have advanced command of written and spoken English

·        I have no obstacle to travel.

·        I am open-minded, enthusiastic, observer and ready to take on new adventures

What will you encounter on the journey?

·        You will be reporting to Corporate Communications Manager

·        You will develop and implement strategic communication plans in line with the corporate communication strategy.

·        You will be leader of dealer communication activities in line with the company’s business strategies to enhance relationship and create common purpose with the dealer community and deploy company messages.

·        You will be responsible for creating engagement contents and developing materials (videos, posts, engagement tools) for the dealer community platform working together with marketing team and third parties.

·        You will plan (from budget to concept) and manage dealer meetings and incentive trips working together with event agencies to create the best experience.

·        You will be responsible to develop new communication projects for different stakeholders to create value for the society in line with the company’s priorities such as social responsibility and sustainability.

·        You will be responsible to prepare presentations, social media contents and press releases working together with PR and related agencies on project basis

 

·        You will support the communication needs of internal departments such as coordination of the sponsorships & expo attendances.

·        You will also take role in internal communication and employer branding projects in line with your responsibilities.

What awaits you on your Brisa Journey?

·        You can continue your journey with hybrid and new working models that fits with future of work.

·        You can get new experiences by working cross functionally.

·        You can add new learnings to your life journey through training programs designed for your own Brisa Journey

·        You can participate in many programs contributing to your physical and mental health.

·        You can take a break on your birthday.

If you have checked all the items on your journey list, you can drive on with courage to the future of work with us!

Preferred Candidate

More than 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Kurumsal İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Kurumsal İletişim Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Kimdir?Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Brisa”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak işlediği kişisel verilerinize ilişkin işbu Aydınlatma Metni ile sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?Brisa, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla veya benzer amaçlarla işlemektedir:- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, - Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,- Referans görüşmelerinin yapılması, referans kontrolünün gerçekleştirilmesi,- Başvurduğunuz pozisyona/işe uygunluğunuzun tespiti ve değerlendirilmesi süreçlerinin yürütülmesi. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?Kişisel verilerinizi, aramızdaki iş sözleşmesinin kurulabilmesi, işe başvuru hakkınızın tesisi ve bu hakkı kullanabilmeniz ile veri işleme faaliyetinin Brisa’nın meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işleyebiliyoruz. Bu hukuki sebeplerden biri veya birkaçının olmadığı hallerde ise, kişisel verileriniz Çalışan Adayı Rıza Formunda vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak işlenmektedir. Vermiş olduğunuz rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?Kişisel verilerinizi iş başvurusu süreçlerinizi yürütebilmemiz için bize sağladığınız bilgi ve belgeler kapsamında fiziki olarak toplayabildiğimiz gibi, internet sitesi, e-mail, iş ortaklarımızın iş başvuru portalları gibi elektronik kanallarla üçüncü kişiler aracılığıyla ya da yine doğrudan sizden toplayabiliyoruz. Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi ve işe alınmanız akabinde, özlük dosyanızın oluşturulması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla başka kişisel verileriniz de talep edilebilecektir. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?Kişisel verilerinizi bazı durumlarda yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işe alım ile ilgili Brisa’ya destek veren iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere hizmet sağlayıcı üçüncü kişilerle ve yasal bir talep halinde veya hukuki yükümlülüklerimizin gerektirdiği hallerde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kuruluşlarla yurtiçinde ve yurtdışında paylaşabiliyoruz. Bu şekilde üçüncü kişilerle paylaştığımız durumlarda kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?Kişisel verilerinize ilişkin, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizi -var ise- paylaştığımız üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, işlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.• Nasıl Detaylı Bilgi Alabilir veya Haklarınızı Kullanabilirsiniz?Detaylı Bilgi Almak İçin: internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikamıza göz atabilir veya İrtibat kişisi Burak Nalcıoğlu ile doğrudan iletişime geçebilirsin.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kurumsal İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Kurumsal İletişim Uzmanı İş İlanları