Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Kocaeli, İstanbul(Asya)
21 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Audit

Audit

Application Count

266 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

266 application

Department

Audit

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are looking for a “Internal Audit Specialist” for our Journey.

Brisa is a joint venture of leader of the world tire industry Bridgestone and Turkey’s rooted establishment Sabancı Holding. As Brisa, we are the leader of the Turkish tire industry, with our Bridgestone, Lassa and many other brands, products, and services beyond tire. We are working for the future of mobility to enable a seamless journey experience and drive on with the curiosity and courage in our DNA.

 

If courage is also in your DNA, here is a journey whereyou will shape the future of work. Start exploring now!

 

What should you have before you hit the road?

·       I have a bachelor’s degree from Business Administration, Economics, Finance, Science and Technology Management, Engineering or relevant field

·       I have minimum 3 years of experience in business, consultancy, internal control, or audit in manufacturing organizations (BIG 4 experience is also welcomed)

·       I have broad understanding of the risks and control principles, knowledge in risk management and audit/review processes

·       I have certificates such as; Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), and/or Certified Information Systems Auditor (CISA)

·       I have literacy of control frameworks (COSO, COBIT etc.)

·       I have proven knowledge of auditing standards and procedures, related laws, rules, and regulations

·       I have good understanding of IFRS and CMB know-how

·       I have in-depth knowledge of finance and accounting

·       I am proficient in MS Office, and SAP (ERP Program)

·       I have experience in audit & data analytics tools

·       I am a cross functional team player with analytical thinking, result oriented, enthusiastic, customer-centric skills

·       I can start my own journey with my excellent written and communication skills in English

·       I am ready to take on new adventures with my open-minded, enthusiastic and observer character.

What will you encounter on the journey?

You will be reporting to Internal Audit Manager

You will be fully responsible for performing operational, financial and compliance audits in accordance with the annual audit plan in compliance with International Internal Auditing Standards

You will be performing the audit fieldwork with effective decision making along with conclusions

You will be examining and developing operating practices, risk management process and internal control process of the company

You will be reviewing effectiveness and sufficiency of internal controls including the policies and procedures and identify risky areas

You will be reviewing business processes continuously to ensure adherence with legal and regulatory standards and any legislation changes

You will be performing follow up activities to ensure that the action plans related with recommendations are implemented in a timely manner and effectively

You will be maintaining an up to date understanding of IFRS and CMB requirements; audit techniques and standards; professional codes; Company’s business, operational process, and market knowledge

You will be creating and implementing queries by utilizing data analytics tools and visualizing the query results

You will be making research, designing and conducting projects related with advisory services requested by the management

If you have checked all the items on your journey list and are ready for the tasks that await you, we can drive on with courage towards the future of work with you.

What awaits you on your Brisa Journey?

You can continue your journey with hybrid and new working models working models that fits with future of work.

You can get new experiences by working cross functionally.

You can add new learnings to your life journey through training programs designed for your own Brisa Journey

You can participate in many programs contributing to your physical and mental health.

You can take a break on your birthday.

 

If you have checked all the items on your journey list, you can drive on with courage to the future of work with us!

Preferred Candidate

3 - 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

İç Denetim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İç Denetim Uzmanı İç Denetim Uzmanı Maaşları İç Denetim Uzmanı Nasıl Olunur? İç Denetim Uzmanı Nedir? İç Denetim Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Kimdir?Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Brisa”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak işlediği kişisel verilerinize ilişkin işbu Aydınlatma Metni ile sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?Brisa, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla veya benzer amaçlarla işlemektedir:- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, - Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,- Referans görüşmelerinin yapılması, referans kontrolünün gerçekleştirilmesi,- Başvurduğunuz pozisyona/işe uygunluğunuzun tespiti ve değerlendirilmesi süreçlerinin yürütülmesi. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?Kişisel verilerinizi, aramızdaki iş sözleşmesinin kurulabilmesi, işe başvuru hakkınızın tesisi ve bu hakkı kullanabilmeniz ile veri işleme faaliyetinin Brisa’nın meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işleyebiliyoruz. Bu hukuki sebeplerden biri veya birkaçının olmadığı hallerde ise, kişisel verileriniz Çalışan Adayı Rıza Formunda vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak işlenmektedir. Vermiş olduğunuz rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?Kişisel verilerinizi iş başvurusu süreçlerinizi yürütebilmemiz için bize sağladığınız bilgi ve belgeler kapsamında fiziki olarak toplayabildiğimiz gibi, internet sitesi, e-mail, iş ortaklarımızın iş başvuru portalları gibi elektronik kanallarla üçüncü kişiler aracılığıyla ya da yine doğrudan sizden toplayabiliyoruz. Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi ve işe alınmanız akabinde, özlük dosyanızın oluşturulması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla başka kişisel verileriniz de talep edilebilecektir. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?Kişisel verilerinizi bazı durumlarda yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işe alım ile ilgili Brisa’ya destek veren iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere hizmet sağlayıcı üçüncü kişilerle ve yasal bir talep halinde veya hukuki yükümlülüklerimizin gerektirdiği hallerde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kuruluşlarla yurtiçinde ve yurtdışında paylaşabiliyoruz. Bu şekilde üçüncü kişilerle paylaştığımız durumlarda kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?Kişisel verilerinize ilişkin, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizi -var ise- paylaştığımız üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, işlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.• Nasıl Detaylı Bilgi Alabilir veya Haklarınızı Kullanabilirsiniz?Detaylı Bilgi Almak İçin: internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikamıza göz atabilir veya İrtibat kişisi Burak Nalcıoğlu ile doğrudan iletişime geçebilirsin.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

İç Denetim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İç Denetim Uzmanı İç Denetim Uzmanı Maaşları İç Denetim Uzmanı Nasıl Olunur? İç Denetim Uzmanı Nedir? İç Denetim Uzmanı İş İlanları