Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

115 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

115 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Maslak ofisimizde çalışmak üzere Bordro Uzmanı ekip arkadaşları aranmaktadır.

Genel Nitelikler;

          Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,

          Konusunda minimum 3 yıl deneyimi olan,

          Tercihen bordrolama şirketlerinde çalışmış,

•          LOGO Bordro Plus programı kullanabilen,

          Özellikle iyi derece Excel bilgisine sahip ve ofis programlarına hakim,

          İstihdam teşviklerini uygulamasını bilen, (6111,7103)

          Bordrolama mevzuatına hakim (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ücret Gelirlerine İlişkin Maddeleri)

          İletişim becerileri gelişmiş, dikkatli ve sorumluluk bilinci yüksek,

          Maslak lokasyonuna yakın ikamet eden,

          Planlı çalışma ve takip yetenekleri gelişmiş,

          Aktif araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan ve erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

         Yeniliklere açık, Takım çalışmasına yatkın ve insan ilişkileri etkili,

İş Tanımı;

          Bordro, puantaj ve ücret tahakkuklarının hazırlanması,

          Personel işe giriş-işten çıkış süreçlerinin yürütülmesi,

          Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplamalarının yapılması,

          Yıllık Ücretli İzin hesaplamalarının yapılması,

          Ar-ge bordrosu hesaplamalarının yapılması,

          SGK Tahakkuklarının E-Bildirge ve E-Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamesi) sistemi üzerinden kontrolünün yapılması ve onaylanması,

          SGK Raporlarının E-Vizite sistemi üzerinden kontrolünün yapılması ve onaylanması,

          İlgili işlemlere yönelik rutin ve ihtiyaca yönelik raporların hazırlanması,

          Maliyet tablolarının hazırlanması,

          Çalışma düzenine ilişkin tüm kontrollerin yapılması,

          Danışmanlık hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin taleplerinin karşılanması,

Aday Kriterleri

3 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Bordro Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bordro Uzmanı Bordro Uzmanı Maaşları Bordro Uzmanı Nasıl Olunur? Bordro Uzmanı Nedir? Bordro Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

BROTHERS AND PARTNERS KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAAYDINLATMA METNİ Çalışan adaylarının iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi dolayısıyla, “Kariyer Net” web sitesi aracılığı ile aşağıdaki kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kapsamda işlenmek üzere elde ediyoruz: Çalışan adayının özgeçmiş bilgisi (CV)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği Şirketimiz, “veri sorumlusu” olarak, vereceğiniz kişisel verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, ve güncelleyecek, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.1. Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”, şirketimiz BROTHERS AND PARTNERS KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’ dir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Çalışan adaylarının iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi dolayısıyla şirketimize iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, Şirketimiz bünyesinde şu amaçlarla işlenecektir: Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması.3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları Çalışan adaylarının iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz şirketimiz dışında, herhangi bir kişi veya kuruma aktarılmayacaktır.4. Kişisel Veri/Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebepleriÇalışan adaylarının iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilince Şirketimiz tarafından, Bir sözleşmenin(İş Sözleşmesi) kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(6698 sayılı KVKK md. 5 / 2 - c ) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması(6698 sayılı KVKK md . 5 / 2-e )hukuki sebeplerine dayanılarak, “Kariyer Net” web sitesi aracılığı ile otomatik olarak toplanmaktadır.5. Veri Sahibinin Hakları KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.6698 Sayılı Kanun’un “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirketimizin “Veko Giz Plaza, Büyükdere Cd. Meydan Sk. No: 3/A K: 7 D: 21/22 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.Saygılarımızla…BROTHERS AND PARTNERS KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı Bilgi

Bordro Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bordro Uzmanı Bordro Uzmanı Maaşları Bordro Uzmanı Nasıl Olunur? Bordro Uzmanı Nedir? Bordro Uzmanı İş İlanları