Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tasarım Uzman Yardımcısı

BULUT MAKİNA

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Çayırova), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Tasarım / Grafik

Tasarım / Grafik

Başvuru Sayısı

102 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

102 başvuru

Departman

Tasarım / Grafik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

TASARIM UZMAN YARDIMCISI 

Bulut Makina asansör komponentleri ve sistemleri alanında bugün 10.000m2 fabrikasında son teknoloji ekipmanlarıyla yurt içi ve yurtdışında birçok müşterisinin projelerine en güvenilir çözümler sunan, sektöründe öncü olan firmamızın Tasarım departmanında değerlendirilmek üzere yetiştirilmek üzere ''Tasarım Uzman Yardımcısı” ekip arkadaşı aramaktayız.

Genel Nitelikler

·       Tercihen üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden,

·       Tercihen üç boyutlu tasarım programları hakkında bilgi sahibi olan,

·       Office programları hakkında bilgi sahibi olan,

·       Çözüm odaklı ve sistematik düşünebilen,

·       Takım çalışmasına uyumlu,

·       Mesleki düzeyde İngilizce bilgisi olan.

 

İş Tanımı

·       Firmanın üretimini yaptığı ürünlerin mekanik tasarımlarını asansör standartları ile müşteri talep ve gereksinimlerini dikkate alarak yapmak ve imalat dosyalarının hazırlanmasına destek olunması,

·       Yeni yapılan tasarımların gelecekte kullanılabilmesi ve diğer ürünlerle uyumlu olması amacı ile gerekli arşivleme, standardizasyon ve uyum çalışmalarına destek verilmesi,

·       Asansör dizaynına dair ilgili standartlara ve üretilen ürünlerin standartlara uygunluğunu kontrol edilmesine ve uygunsuzlukların düzeltilmesine destek verilmesi,

·       Projeleri hazırlanmış ürünleri haftalık plana uyarak üretime aktarılmasına destek verilmesi.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Tasarım Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarım Asistanı Tasarım Asistanı Maaşları Tasarım Asistanı Nasıl Olunur? Tasarım Asistanı Nedir? Tasarım Asistanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AYBEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKVKK KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1.Girişİşbu çalışan adayı aydınlatma metni, Aybey Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (şirketimiz)iş başvurusunda bulunan siz değerli çalışan adayımıza ait kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinizin başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve çalışan adayımız açısından KVKK kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.Burada geçen terimler aksi kararlaştırılmadığı sürece KVKK’daki anlamlara karşılık gelmektedir.2.Hangi Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?İşlediğimiz Kişisel Verileriniz:- Kimlik bilgileri (ad soyad, doğum yılı, medeni hal, ehliyet mevcudiyeti ve sınıfı)- İletişim bilgileri (e-posta adresi, il ve ilçe olmak üzere iletişim adresi, telefon no)- Özlük bilgileri(özgeçmiş bilgileri, referanslar, askerlik durumu)- Mesleki deneyim (Eğitim-öğretim bilgisi, gidilen kurslar, yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi, iş tecrübesi bilgisi)- Fiziksel mekan güvenliği (Kamera kaydı vasıtasıyla görüntü)- Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Resim)İşlediğimiz Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz:- Sağlık bilgileri (Sağlık durumu, engellilik durumu, cihaz ve protez bilgisi)- Sabıka kaydı bilgisi.3.Kişisel Verileri Hangi Yöntemle Topluyoruz?Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğince güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda elektronik ve/veya fiziki olarak topluyoruz.4.Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebep ve Amaçlarla İşliyoruz?Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülen haller bulunması”, “şirketimiz ile aranızda kurulabilecek iş sözleşmesinin ifası” ve “temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlar için işlemekteyiz.•Çalışan adaylarının seçme, yerleştirme ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi,•Çalışan adayının niteliğinin, tecrübesinin ilgili pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,•Çalışan adayı için uygun görülen iş alanının çalışan adayının mevcut sağlık problemi ve kullandığıilaçlar bakımından tehlike ve/veya risk arz edip etmediğini değerlendirmek,•Çalışan adayının verdiği bilginin (gerekmesi halinde üçüncü kişiler vasıtasıyla) doğruluğununkontrolünü yapmak,•Çalışan adayının yaptığı başvuru ile ilgili iletişime geçme, çalışan adayının daha önce herhangi bir suçkapsamında ceza soruşturma ve kovuşturması geçirmiş olması halinde bu durumun şirket nezdindegörevlendirileceği pozisyon açısından değerlendirilmesi,•İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda sonraki zamanlarda oluşabilecek pozisyonlar içindeğerlendirme yapmak,•Ücret bilgi ve skalasının değerlendirilmesini sağlamak amaçlarıyla işlenmektedir.Ayrıca kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin detaylı bilgiyi Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesindeki sicil sorgulama bölümüne Şirket unvanımızı yazarak ve/veya şirket web sitemizden edinebilirsiniz.5.Kişisel Verilerinizi Nasıl Aktarıyoruz ve Saklıyoruz?Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; talep halinde mahkeme ve icra müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, bilgi almak amacıyla başvuru formunda belirtilen referanslara, Şirketimizin çeşitli bölümlerinde değerlendirilmesi amacıyla iş ortakları, genel müdürlük, şubeler, mağazalar vb.yerler ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek için Şirketimizce her türlü idari ve teknik tedbir alınmıştır. 6.Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklıyoruz?Kişisel verileriniz, ileride oluşabilecek istihdam açığı dolayısıyla değerlendirilmek üzere 1 ay süre ile Şirketimiz nezdinde saklanmakta olup, amacın ortadan kalkması halinde ve verilerin saklanmasını gerektiren başka bir sebebin olmaması halinde (eğer ilgili mevzuatta veri saklanmasını gerektiren ayrı bir düzenleme yok) ise derhal imha edilir. Ayrıca tarafınızca da her zaman ortada geçerli bir nedenin kalmadığını ispat ederek işlenen verinin imha edilmesini talep edebilirsiniz.7.Veri Sahibi OlarakHaklarınız Nelerdir?KVKK’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şöyledir:•Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,•Kişisel verilerinizin işlendiğini düşünüyorsanız buna dair bilgi talep etme,•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığını düşünüyorsanız aktarılan üçüncü kişileri bilme,•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•KVKK’ya uygun işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkarsa buna itiraz etme,•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.8.Şirketimize Nasıl Başvurabilir ve Kurula Şikayet Edebilirsiniz?KVKK 13. maddesi uyarınca kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Şirketimize iletmeniz halinde başvurunuz, 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.Yaptığınız başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabın yetersiz olduğunu düşünmeniz veya süresinde başvurunuza cevap vermememiz halinde, Şirket’imizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilirsiniz. Yukarıda değinilen Şirket’imize başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvuramazsınız.Şirketimiz Aybey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak ya da şirket adresimiz “Sanayi Mah. Hızır Reis Cad. No:26/2 Pendik/İstanbul” adresine noter, iadeli taahhütlü mektup vb. yollarla veya bizzat gelerek iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

Detaylı Bilgi

BULUT MAKİNA İş İlanları

Tasarım Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarım Asistanı Tasarım Asistanı Maaşları Tasarım Asistanı Nasıl Olunur? Tasarım Asistanı Nedir? Tasarım Asistanı İş İlanları