Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Muhasebe ve Finans Yöneticisi

Bundy Refrigeration San. Tic. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Manisa(Turgutlu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

5 - 10 yıl arası

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

138 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

5 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

138 başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

·        Üniversitelerin İlgili bölümlerinden mezun,

·        Benzer posizyonda en az 5 yıllık deneyimi olan,

·        Tercihen uluslararası şirketlerde vergi uygulamaları konusunda deneyim sahibi,

·        Maliyet muhasebesi ve bütçe kontrolü konusunda bilgi sahibi,

·        IAS ve UK GAAP hesap kuralları konusunda bilgi sahibi,

·        ERP sistemleri ile çalışmış,

·        İyi derecede İngilizce bilen,

·        MS Office programlarını kullanabilen,

·        Önceliklerin değişimi ve birden fazla fonksiyonu aynı anda yönetebilme yeteneğine sahip,

·        Manisa ya da İzmir’ de ikamet eden ya da edebilecek olan,

 

İŞ TANIMI

·        Grup şirketlerin muhasebe ve tüm yasal süreçlerinin yönetilmesi,

·        Güncel vergi mevzuatının takip edilmesi,

·        Nakit akışın ve ödeme planlarının hazırlanması,

·        Maliyet muhasebesi, bütçe kontrol ve aylık yönetim raporlarından sorumlu olmak,

·        Tahmini bütçe planlamasında bulunmak,

         Yatırım tekliflerini gözden geçirip onaya sunmak,

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Muhasebe ve Finans Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe ve Finans Yöneticisi Muhasebe ve Finans Yöneticisi Maaşları Muhasebe ve Finans Yöneticisi Nasıl Olunur? Muhasebe ve Finans Yöneticisi Nedir? Muhasebe ve Finans Yöneticisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 1. Aydınlatma Metni Kapsamı ve Veri Sorumlusu KimliğiVeri sorumlusu sıfatına sahip, Selvilitepe OSB Mah. OSB 2004 Cad. No: 7/1 Turgutlu/Manisa adresinde mukim, 0190065824800001 mersis numaralı Bundy Refrigeration Ev Gereçleri Komponentleri San. Ve Tic. A.Ş .(“Şirket”) tarafından hazırlanmış olan işbu Aydınlatma Metni ile Şirket’e iş başvurusu yapmak amacıyla paylaştığınız ve özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. Maddesi kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.Buna göre, kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu olarak Şirket tarafından işbu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir. İşbu aydınlatma metni ile hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin işlenme şartları, sebepleri, yöntemleri, amaçları, kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler ve haklarınıza ilişkin bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.2. İşlenebilecek Kişisel VerilerinizŞirketimiz ile iş başvurusu yapmak amacıyla paylaştığınız ve özgeçmişinizde yer alan kimlik (Ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, fotoğraf, doğum tarihi, doğum yeri), iletişim (Adres, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri), eğitim (Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz, okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması, yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi, transkript, dil test sonuçları), iş deneyimleri (Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi, firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), çalışma durumu ve unvanınız veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı diğer belgeler), özel nitelikli kişisel veriler (Özgeçmişinizde yer verdiğiniz engelli olma durumunuz, kan grubunuz, sigara kullanımınız, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız), görsel ve işitsel verileriniz (Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları), referans bilgileri (Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler), işe alım test sonuçları gibi verileriniz Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.Referans olarak gösterdiğiniz gerçek kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.3. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıŞirketimiz ile iş başvurusu yapmak amacıyla paylaştığınız ve özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz; Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; iş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında başvuru sürecinizin yürütülmesi, mesleki bilginizin ölçülmesi, meslek yaşantınız hakkında bilgi edinme, başvurduğunuz pozisyon ile ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde kısa ya da uzun vadede Şirketimizde uygun bir pozisyon açılması halinde tarafınızla iletişime geçilebilmesi, işe alınmanız halinde özlük dosyanızın oluşturulması amaçlarıyla işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarma AmaçlarıKişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelerine uygun olarak, yukarıda sayılan “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları” dahilinde, gerekli idari ve teknik güvenlik önlemleri doğrultusunda, gizlilik yükümlülüğü altında olan hissedarlarımız, Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecek, yetkili çalışanlarımız aracılığıyla işlenebilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Toplamanın YöntemiKişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz iş başvurusu formları, iş arama platformları, e-posta, kargo, referans veya sair yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişiniz aracılığıyla, istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla, video konferans, telefon gibi araçlarla, mülakat sırasında, işe alım testleri aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız aşağıdaki gibidir.a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimizden temin edeceğiniz Başvuru Formu doldurup imzalayarak Şirket’imize ücretsiz olarak iletebilirsiniz. Buna göre bu başvuru formu doldurulduktan sonra;a. Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile Selvilitepe OSB Mah. OSB 2004 Cad. No: 7/1 Turgutlu/Manisa adresine iletilmesi,b. Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle takcakoca@bundyrefrigeration.com e-posta adresine elektronik posta ile gönderilmesi yollarından biri ile başvuru yaparak haklarınızı kullanabilirsiniz.Yukarıda belirtilen başvurunuzun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda,• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,• Talep konusubilgilerini belirtmeniz zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, gerekli olması halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirket başvurunuzda belirtilen talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını tercihinize göre yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir.Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimiz cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişiler Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız vardır.Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. BUNDY REFRIGERATION EV GEREÇLERİ KOMPONENTLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Detaylı Bilgi

Muhasebe ve Finans Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe ve Finans Yöneticisi Muhasebe ve Finans Yöneticisi Maaşları Muhasebe ve Finans Yöneticisi Nasıl Olunur? Muhasebe ve Finans Yöneticisi Nedir? Muhasebe ve Finans Yöneticisi İş İlanları