Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Shopping Mall Manager

Canpark Alışveriş Merkezi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

High Level Manager

Department

Management

Management

Application Count

140 application

Job Type

Full-Time

Position Level

High Level Manager

Application Count

140 application

Department

Management

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

At CanPark, we relate our success directly to the strength of our management team. To continue operating at our high standards, we’re seeking a general manager who’s a born leader. This person should have experience in overseeing business operations as well as human resources, finance, and communications. The ideal candidate will be an expert communicator who has a strong ability to delegate responsibility and collaborate across a range of departments. Ultimately, the general manager should be driven by a desire to lead our business to maximum productivity, profitability and efficiency.

OBJECTIVES OF THIS ROLE

 •  Develop strategic plan for optimized productivity
 • Review and improve organizational effectiveness by developing processes, overseeing employees, establishing a highly motivational work environment, and implementing innovative changes
 • Adhere to company standards for excellence and quality
 • Seek out opportunities for expansion and growth by developing and maintaining key tenant relationship
 • Provide guidance and feedback to help others strengthen specific knowledge/skill areas

GENERAL QUALIFICATIONS

 •     Graduate degree in either business management, business commerce, marketing, retail management and/or retail real-estate
 •      Minimum 5-10 years of experience in managing shopping malls,
 •      Fluency in formal written and spoken English
 •      Retail/Shopping Mall Business
 •      Property Management
 •      People Management,
 •      Marketing and Finance
 •      Conflict management skills
 •      Sound working knowledge of computer software applications
 •      A good team player with strong analytical skills
 •      Strong interpersonal and communication skills
 •      Preferably completed military service for male candidates.

REQUIRED SKILLS AND QUALIFICATIONS

 •      Proven success in a managerial role
 •      Strong decision-making ability
 •      Excellent communication, collaboration, and delegation skills
 •      Proven ability to develop and achieve financial plans
 •      Ability to motivate and lead employees, and hold them accountable
 •      Strong working knowledge of operational procedures

PREFERRED SKILLS AND QUALIFICATIONS

 •    Bachelor’s degree (or equivalent) in business management or related field like engineering or law
 •       Experience in conducting performance evaluations
 •       Working knowledge of human-resources processes

JOB PURPOSE:

Coordinate and manage overall shopping mall business including operations, profitability, team management, tenant management, contractor services and marketing and promotional activity.

Ensuring smooth functioning of the shopping mall, facilitating good environment for retailers business and pleasant shopping environment for customers.

JOB DESCRIPTION

 • Manage overall shopping mall function including areas of property management, mall facilities and services, tenant management, leasing support, marketing & promotions
 • Manage mall team to oversee daily operations, all contract staff works incl. maintenance, security & cleaning, mall administration and customer service
 • Ensure mall operating policies and procedures are duly followed by the tenants, service
 • Providers, contractors, etc. incl. Occupational Health & Safety standards
 • Prepare annual operating budget for shopping mall to be reviewed and approved by higher management.
 • Ensure business functioning within budgeted costs and above targeted revenues
 • Prepare and manage capital expenditures for mall as per approved budget
 • Manage profitability of overall mall business by maximizing revenue opportunities and reducing operating cost
 • Manage tenant relations through periodic meetings. Receive complaints, suggestions
 • and other improvement ideas to be updated with senior management for approval and plan for subsequent implementation
 • Prepare and maintain service-delivery contracts with service-level standards for all suppliers and contractors to ensure excellent customer and retailer service levels
 • Perform periodic mall audits, customer surveys, trade area analysis to maintain current understanding of customer shopping habits, change in preferences, etc.
 • Handle conflicts/dispute situation amongst tenants, customers, mall visitors in a smooth manner avoiding disruption to mall activity and upholding company reputation
 • Ensure professional development for mall team delivering high performance
 • Ensure overall safety and pleasant shopping environment for customers and thriving business ambiance for retail tenants
 • Able to be trusted with confidential and sensitive company information
 • Performs other tasks as assigned

Preferred Candidate

5 - 10 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate), Doctorate(Graduate)
Completed
Class B

Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü Maaşları Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü Nasıl Olunur? Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü Nedir? Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Canpark Alışveriş MerkeziCanpark Alışveriş Merkezi şehir hayatının merkezindeki konumu, ayrıcalıklı sıra dışı mimarisi, çevresine değer katan mağazaları, restoran-kafe ve eğlence merkezleri ile yaşamın tüm renklerini içeren sıra dışı bir alışveriş merkezi.İstanbul Anadolu Yakası’nın en hızlı büyüyen ve gelişen bölgesi Ümraniye’de yer alan Canpark Alışveriş Merkezi, benzersiz özellikleriyle kısa zamanda hem alışverişin hem sosyalleşmenin tek adresi. Plazalara olan yakınlığı ile iş dünyasının merkezinde olan Canpark, seçkin konut projelerine de oldukça yakın.

Canpark Alışveriş MerkeziCanpark Alışveriş Merkezi şehir hayatının merkezindeki konumu, ayrıcalıklı sıra dışı mimarisi, çevresine değer katan mağazaları, restoran-kafe ve eğlence merkezleri ile yaşamın tüm renklerini içeren sıra dışı bir alışveriş merkezi.İstanbul Anadolu Yakası’nın en hızlı büyüyen ve gelişen bölgesi Ümraniye’de yer alan Canpark Alışveriş Merkezi, benzersiz özellikleriyle kısa zamanda hem alışverişin hem sosyalleşmenin tek adresi. Plazalara olan yakınlığı ile iş dünyasının merkezinde olan Canpark, seçkin konut projelerine de oldukça yakın.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma MetniBu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup İşletmemiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:Veri sorumlusu CANPARK.GAY.YAT.TUR.TAH.A.Ş.’dir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:İşletmemiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;· İşletmemizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,· Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,· Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,· Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,· İletişimin sağlanması,· İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,· Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,· İşletmemiz İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesigibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işletmemize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;· Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,· Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz işletmemize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;· İşletmemize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,· İşletmemizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,· Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile işletmemiz tarafından yapılan araştırmalar,· Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formlarıaracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.e) Diğer Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla işletmemize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; canparkgayrimenkul@hs01.kep.tr KEP adresi, İşletmemiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak işletmemize iletebilirsiniz

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü Maaşları Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü Nasıl Olunur? Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü Nedir? Alışveriş Merkezi / AVM Müdürü İş İlanları