Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Senior Mine Planning Engineer

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Hakkari(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Department

Engineering

Engineering

Application Count

0-50 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Application Count

0-50 application

Department

Engineering

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (CBI) is owned by First Quantum Minerals Ltd. which is an established and rapidly growing mining and metals company .CBI is an underground mine and produces copper and zinc in Madenli, Çayeli in the Province of Rize on the eastern Black Sea coast. During the life of the operation, CBI has continuously looked for opportunities to enhance its reputation and performance through the application of leading international practice in all areas of its business. CBI is sensitive to the environment, respectful to the local people and one of the leading enterprises in terms of its technical infrastructure in the Turkish mining sector.

The ideal candidate is required to have the following qualifications:

·        A Bachelor's degree or Masters (preferred) in Mining Engineering or Geology.

·        Minimum 10 years of underground operational, technical, and managerial experience with increasing levels of responsibility in different metalliferous mining methods.

·        Experience in overseeing EPC design activities and delivering large projects.

·        Expertise and experience in multiple underground mining engineering disciplines – mine design, planning and scheduling, ventilation, geotechnical, drill & blast, surveying and etc.

·        Advanced mine planning and scheduling skills, with high level of competency in using relevant mine design, planning, scheduling and optimization software like HxGN MinePlan, Geovia Surpac & Whittle and Deswik.

·        Competency in all aspects of a mine feasibility project.7

·        Excellent organizational and analytical skills with the ability to problem solve and make decisions.

·        Proven interpersonal and leadership abilities.

·        Professional proficiency in both spoken and written English.

·        Willing to work in Hakkari.

Preferred Candidate

More than 10 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
Completed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

Kıdemli Maden Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Maden Planlama Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (CBI) is owned by Firs Quantum Minerals which is a global copper company that produce copper in the form of concentrate, cathode and anode, and have inventories of nickel, gold and cobalt. First Quantum operate long life mines in several countries and employ approximately 20,000 people world-wide. CBI owns and operates a 1.2Mtpa underground copper and zinc mine in Madenli, Çayeli in the Province of Rize on the eastern Black Sea coast. For over 30 years Çayeli Bakır has produced copper and zinc concentrates from our underground mine that we market and ship to our customers throughout the world. The demand for the commodities that we produce is largely driven by consumers of electrical and electronic products. Our employees provide value to our Company through their ideas and efforts, we in return give value to them. Çayeli Bakır values our employees over the commodities we produce, truly “Our employees are our real ore”. Our mining activities are reliant on the ongoing support of our surrounding community, the authorities, our contractors and suppliers.

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (CBI) is owned by Firs Quantum Minerals which is a global copper company that produce copper in the form of concentrate, cathode and anode, and have inventories of nickel, gold and cobalt. First Quantum operate long life mines in several countries and employ approximately 20,000 people world-wide. CBI owns and operates a 1.2Mtpa underground copper and zinc mine in Madenli, Çayeli in the Province of Rize on the eastern Black Sea coast. For over 30 years Çayeli Bakır has produced copper and zinc concentrates from our underground mine that we market and ship to our customers throughout the world. The demand for the commodities that we produce is largely driven by consumers of electrical and electronic products. Our employees provide value to our Company through their ideas and efforts, we in return give value to them. Çayeli Bakır values our employees over the commodities we produce, truly “Our employees are our real ore”. Our mining activities are reliant on the ongoing support of our surrounding community, the authorities, our contractors and suppliers.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.Veri sorumlusu Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’dir.Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;• Şirketimizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi• Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi• Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi• Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi• İletişimin sağlanması• İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi (muhafaza edilmesi)• Şirketimiz Çalışan İlişkileri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesigibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, veri sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kişilerce (veri işleyen) işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;• Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,• Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak her nevi sınav ile kişilik envanterini gerçekleştirecek danışmanlık şirketleri ile paylaşılabilecektir.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Şirketimize yöneltmiş olduğunuz iş başvurusu talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla;• Şirketimiz’e elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,• Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,• Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.Diğer Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz’e başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; cayelibakir hs03.kep.tr KEP adresi, 0 (464) 544 64 50 numaralı fax numarası, şirket merkezi adresi vasıtası ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak şirketimize iletebilirsiniz.Saygılarımızla,

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Prim, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Kaza Sigortası, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik.

Kıdemli Maden Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Maden Planlama Mühendisi İş İlanları