Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

936 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

936 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İstanbul - Tuzla Deri sanayi bölgesinde Güneş Enerjisi Paneli üretimi yapan firmamızda yetiştirilmek üzere vardiya mühendisi alınacaktır.

  • Mühendislik bölümü mezunu,
  • Üçlü vardiya sisteminde çalışabilecek,
  • Tercihen İngilizce dilbilgisine sahip,
  • Problem çözme teknikleri konusunda bilgi sahibi,
  • İş takibi ve sorumluluk bilinci yüksek,
  • Ekip çalışmasına yatkın, sosyal ilişkilerde başarılı,
  • Gebze  - Darıca - Çayırova - Pendik - Tuzla civarı ikamet eden,Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Vardiya Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Vardiya Mühendisi Vardiya Mühendisi Maaşları Vardiya Mühendisi Nasıl Olunur? Vardiya Mühendisi Nedir? Vardiya Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ ÇALIŞAN ADAYIAYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Chen Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (İşveren) tarafından çalışan adaylarını kişisel verilerin işlenmesi kapsamında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.1. Veri Sorumlusu Kimliği BilgisiKişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca VERİ SORUMLUSU, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 86315 numarası ile kayıtlı, Chen Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (İşveren) dir.Chen Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiMersis No: 209070893600001Adres: Deri OSB Mah. Desen Sok. No:8 Tuzla / İSTANBULTelefon: +90 5494574552E-Posta: yasin.atli@chensolar.com2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iletişimlerin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları işe alım süreçlerinin planlanması veya icra edilmesi amaçlarıyla işlenecektir.Kişisel verilerinizi işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.3. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıToplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziki ve elektronik ortamda, şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular yoluyla, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgilerden yola çıkılarak ve şirketimizi ziyaret etmeniz halinde alınan güvenlik kamerası kaydı vasıtasıyla toplanmaktadır.5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın Veri Sorumlusuna başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı kullanabilirsiniz.a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,6. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız:Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Chen Güneş Enerjisi Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. İş İlanları

Vardiya Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Vardiya Mühendisi Vardiya Mühendisi Maaşları Vardiya Mühendisi Nasıl Olunur? Vardiya Mühendisi Nedir? Vardiya Mühendisi İş İlanları