Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

116 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

116 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • En az lise mezunu (tercihen Tekstil bölümleri)
 • Tekstil firmalarının kalite kontrol bölümlerinde en az 5 yıl çalışmış
 • Özellikle Denim konusunda yıkama,dikim teknikleri, model, kumaş, kalıp bilgisi olan, ölçü kontrolü ve  mamul kalite kontrol teknikleri hakkındauzman
 • MS Office programlarına hakim
 • İşinde titiz, düzenli ve disiplinli
 • İnsan ilişkileri kuvvetli ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek
 • Organize etme yeteneğine sahip, hedef odaklı çalışabilecek
 • Problem çözme yeteneğine sahip
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
 • Tercihen orta derece Ingilizce bilen

 

İŞ TANIMI

 • Konfeksiyon üretim yerlerinde üretilen ürünlerin tüm ara ve final kontrollerinin kalite planı doğrultusunda yapılması
 • Müşteri ihtiyaçları ve standartlarını karşılamak üzere kalite kontrollerin verimli, düzenli ve etkin olarak gerçekleştirilmesi ve raporlanması
 • Ürünleri kabul kontrol prosedürüne göre kontrol ederek onaylanması, doğabilecek hataların giderilmesi ve tekrar yaşanmaması için ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Dış tedarikçilerden temin edilen ürünlerin kabul kontrollerini yapılması ve raporlanması
 • Gerekli kayıtların tutulması ve organize edilmesi

  Aday Kriterleri

  En az 10 yıl tecrübeli
  Lise(Mezun)
  Yapıldı, Muaf
  İngilizce(Okuma : Orta, Yazma : Orta, Konuşma : Orta)
  B sınıfı

  Kalite Kontrol Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Kalite Kontrol Uzmanı Kalite Kontrol Uzmanı Maaşları Kalite Kontrol Uzmanı Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Uzmanı Nedir? Kalite Kontrol Uzmanı İş İlanları
  Şirketin Aydınlatma Metni

  CHERRYFİELD TRADİNG LTD. TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSUKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNPERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİCherryfield Trading Ltd. Türkiye İrtibat Bürosu (“CHERRYFIELD”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:Bu kapsamda kariyer.net platformu üzerinden iş başvurusu yapmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz durumunda “Ad, Soyad, Cinsiyet, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Yabacı Dil Bilgisi, Yazılan Makale ve Yazılar” gibi kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Veya Yurtdışına AktarılmasıYukarıda belirtilen Personele adayına ait işlenen kişisel veriler, değerlendirme faaliyetleri için başta şirket merkezi olmak üzere, iştirakler, iş ortakları, yöneticileri ve çalışanlarıyla ve depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarılabilmektedir.Bunun haricinde Personel adayına ait kişisel veriler, belirtilenler dışında diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.Kişisel Verilerin Toplanma YöntemleriCHERRYFIELD kişisel verilerinizi kariyer.net platformu üzerinden veya CV’lerinizi elden tesliminiz aracılığıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle CHERRYFIELD ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.Kişisel Verilerin Muhafaza SüresiCHERRYFIELD, Personel adayı ile arasındaki ilişkinin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar ve her halükarda ilgili mevzuat kapsamında bir saklama süresi belirtilmişse bu sürenin sonuna kadar Personel adayının kişisel verilerini muhafaza edecektir. Bu sürelerin sona ermesi halinde, kişisel veriler CHERRYFIELD tarafından silinir, yok edilir veya anonimleştirilmek suretiyle yok edilir.Kişisel Verilerinize İlişkin HaklarınızKişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, veri sorumlusu olan CHERRYFIELD’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi (kişisel veri sahibi) olarak;• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınız bulunmaktadır. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Cherryfield Trading Ltd. Türkiye İrtibat Bürosu’nun Merkez Mh. Kavak Sk. No:22/2 34530 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresine yazılı olarak veya veya kvkk@cherryfield.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.CHERRYFIELD’e yapılan başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve talebin niteliğine göre talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Taleplere ilişkin yanıtlarımızı yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahiplerine ulaştıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ve yahut anlaşılamaz olması halinde başvuruyu netleştirmek amacıyla başvuru sahibiyle iletişime geçilecektir

  Detaylı Bilgi
  Yan Haklar

  Servis, Yemekhane.

  Cherryfield Trading Ltd. İrtibat Bürosu İş İlanları

  Kalite Kontrol Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Kalite Kontrol Uzmanı Kalite Kontrol Uzmanı Maaşları Kalite Kontrol Uzmanı Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Uzmanı Nedir? Kalite Kontrol Uzmanı İş İlanları