Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

483 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

483 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Clean Temizlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. bünyesinde,

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi projemizde görevlendirmek üzere İnsan Kaynakları Süreçlerini Yönetebilecek; “İnsan Kaynakları Görevlisi ” arayışımız bulunmaktadır. 

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin İlgili bölümlerinden mezun, 
 • Personel özlük işleri, bordrolama, puantaj ve ücret tahakkuku konusunda minimum 3 yıl deneyim sahibi,
 • 4857 sayılı iş kanununa, SGK mevzuatı uygulama sürecine hâkim ve güncel değişiklikleri takip eden
 • Sosyal uygunluk denetim konularına hakim
 • Puantaj hazırlama konusunda tecrübesi olan,
 • Özlük ve Bordrolama konularına hakim
 • MS Office uygulamalarına hakim,
 • İnsan ilişkileri kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Tekirdağ ilinde ikamet eden ,edebilecek olan

·         İŞ TANIMI

 • Çalışanların işe giriş ve işten çıkış süreçlerini yürütmek
 • Aylık bordro ve puantaj kayıtlarının her ay eksiksiz yapılması
 • Ay içi iletilen rapor ve izin formlarının sisteme işlenmesi, dosyalanması ve raporların SGK sistemi üzerinden onaylanması,
 • İş kazası bildirimlerinin yapılması,
 • Personel transfer, terfi işlemlerinin yapılması,
 • Maaş bordrolarının basılması, takibi ve arşivlenmesi,
 • Disiplin süreçlerinin (olay tutanağı, savunma alma vb.) takip edilmesi,
 • Engelli personel giriş-çıkış bildirimlerinin yapılması,  
 • Çalışanların özlük dosyalarını yasalara uygun olarak düzenlemek, güncellemek ve takibini yapmak. 
 • Aylık puantajları  bordroya aktarmak ve bordro sürecini yürütmek.
 • SGK, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR gibi resmi kurum ve kuruluşlar ile ilgili tüm süreçleri yürütmek ve yönlendirmek.
 • BES ve ilgili operasyonları yürütmek.
 • Çalışan izinlerinin yasal mevzuatlar ve şirket prosedürleri doğrultusunda kullanılmasını  sağlamak ve gerekli takipleri yapmak.
 • Yönetim ekibine aylık raporlamaları yapmak.
 • Tüm yasal mevzuatların takibini yapmak, süreçleri mevzuatlara uygun olarak yürütmek.
 • İnsan kaynakları süreçlerine destek vermek.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

İnsan Kaynakları Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Görevlisi İnsan Kaynakları Görevlisi Maaşları İnsan Kaynakları Görevlisi Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Görevlisi Nedir? İnsan Kaynakları Görevlisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ1.Küçükler Holding A.Ş. (“Şirket”), işbu İş Başvuru sayesinde elde etmiş olduğu iş başvurusu yapan kişiye ait kişisel verileri, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir. 2. İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirketçe, insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, grup şirketlerinin personel temin süreçlerine ve ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması, iş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi ve bu politikalara uygun şekilde işe başvuruların değerlendirilmesi ve personel işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, amaçlarıyla işlenebilir.3. İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.4. İş başvurusu yapan kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, [•] tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, şekilde toplanabilir.5. İş başvurusu yapan kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.6. İş başvurusu yapan kişi, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına rıza verdiğini ve belirtilen haklarının varlığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.7. İşbu metin, İş Başvurusu eki niteliğindedir ve iş başvurusunu gerçekleştiren kişi tarafından formdaki bilgilerin doldurulması esnasında okunarak imzalanması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Görevlisi İnsan Kaynakları Görevlisi Maaşları İnsan Kaynakları Görevlisi Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Görevlisi Nedir? İnsan Kaynakları Görevlisi İş İlanları