Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Temizlik Hizmetleri Müdür Yardımcısı

CLEAN TEMİZLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Hizmet

Hizmet

Başvuru Sayısı

99 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

99 başvuru

Departman

Hizmet

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Clean Temizlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. bünyesinde,

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi projemizde görevlendirmek üzere Temizlik Hizmetleri Birimi Süreçlerini Yönetebilecek; “Temizlik Hizmetleri Müdür yardımcısı ” arayışımız bulunmaktadır.  

GENEL NİTELİKLER

·         Temizlik ekiplerinin ve operasyonunun yönetiminde en az 2 yıl deneyimli,

·         En az Üniversite Mezunu ( Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerinden mezun, )

·         Temizlik ekipmanları, makineleri ve kimyasalları hakkında bilgi sahibi,

·         Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,

·         Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,

·         Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,

·         Takım çalışmasına önem veren,

·         Kendisine bağlı kadroların devam durumunu takip etmek,

·         Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,

·         Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

·         İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek,

·         Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

·         Tekirdağ ilinde İkamet Eden veya Edebilecek,

İŞ TANIMI

·         Sorumlu olduğu projede, çalışmaların hem Euroclean hem müşteri değer, politika ve prosedürlerine uyumlu olarak yapılmasını sağlamak,

·         Temizlik ekibinin yönetimini ve iş planını yapmak, günlük, haftalık ve bir yıllık iş programının takibini sağlamak,

·         Projeden gelen taleplerin kontrolünü ve takibini yapmak,

·         Şirket kaynaklarının kullanımını takip etmek, kullanılan demirbaşların verimli kullanılmasını sağlamak,

·         Kimyasal ve sarf malzeme tüketiminde günlük ve aylık tüketim çizelgelerine uygun çalışılmasını sağlamak,

·         Birimi ile ilgili Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Raporlamaları Hazırlamak,

·         Personellerin kendi iş programlarına göre çalışmasını sağlamak

·         İletişim ve insan ilişkilerinde başarılı

·         Temizlik personellerinin mesai düzenine uymasını sağlamak ve kontrol etmek,

·         Kullanılan ekipmanları hijyen bakımından ve teknik olarak kontrol etmek ve malzemelerin eksikliklerini takip etmek

·         Çalışmalarını yasal mevzuat ve EYS Politikalarının (Çevre,İSG,Kalite .. vb) belirlediği şartlar çerçevesinde gerçekleştirmek

·         Yeni giren tüm personellere işbaşı ve oryantasyon eğitimi vermek,

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Temizlik Hizmetleri Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Temizlik Hizmetleri Yöneticisi Temizlik Hizmetleri Yöneticisi Maaşları Temizlik Hizmetleri Yöneticisi Nasıl Olunur? Temizlik Hizmetleri Yöneticisi Nedir? Temizlik Hizmetleri Yöneticisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ1.Küçükler Holding A.Ş. (“Şirket”), işbu İş Başvuru sayesinde elde etmiş olduğu iş başvurusu yapan kişiye ait kişisel verileri, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir. 2. İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirketçe, insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, grup şirketlerinin personel temin süreçlerine ve ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması, iş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi ve bu politikalara uygun şekilde işe başvuruların değerlendirilmesi ve personel işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, amaçlarıyla işlenebilir.3. İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.4. İş başvurusu yapan kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, [•] tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, şekilde toplanabilir.5. İş başvurusu yapan kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.6. İş başvurusu yapan kişi, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına rıza verdiğini ve belirtilen haklarının varlığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.7. İşbu metin, İş Başvurusu eki niteliğindedir ve iş başvurusunu gerçekleştiren kişi tarafından formdaki bilgilerin doldurulması esnasında okunarak imzalanması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

Temizlik Hizmetleri Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Temizlik Hizmetleri Yöneticisi Temizlik Hizmetleri Yöneticisi Maaşları Temizlik Hizmetleri Yöneticisi Nasıl Olunur? Temizlik Hizmetleri Yöneticisi Nedir? Temizlik Hizmetleri Yöneticisi İş İlanları