Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ana Görev ve Sorumlulukların Özeti

1-Fabrikanın ve bölgedeki Satış merkezinin İdari İşler kapsamında bulunan süreçlerinin yönetimi

2-Bina ve tesis içi hizmetlerin yönetimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

       a- Satış araç ve filo yönetimi takibi

       b-Ortak kullanım alanları ve malzemelerin yönetimini yapmak

3. İdari İşlere bağlı olan taşeronların yönetimini sağlamak( Yemekhane,Temizlik, Güvenlik, Bahçe Bakım,Personel Taşımacılığı)

4. Şirketin İdari İşler kapsamına giren inşaat işlerinin organizasyonunun, altyapı faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak

5.Çalışan destek hizmetleri yönetimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek (Yemek,servis,üniforma vb)

6. Bina Yönetimi kapsamında yıllık bütçenin yapılması ve onaylanan bütçeye göre gerekli çalışmaları başlatmak ve  bütçe hedefinin tutturulmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

7. İdari İşler kapsamında bulunan raporlamalar ve analizleri oluşturmak, takip etmek

8. Personelin motivasyon ve bağlılığını artırmaya yönelik etkinlikleri organize etmek (Yılbaşı, Happy hour, Piknik organizasyonları)

9.Sorumlu olunan bölgeler için bütçe yönetiminin takibi ve raporlamaları yıllık opexlerin oluşturulması,Tesislerin verimliliğini artırmak için gerekli Yatırım (CAPEX) ve Gider Bütçeleri hazırlamak

10-Taşeron personel özlük süreçlerinin tüm bölgelerde kanun hüküm ve kurallarına uygun nitelikte dokumante edilmesinin sağlanmasının kontrolü

11-Hizmetlere ilişkin teknik alım şartnamelerini  hazırlanmasını koordine etmek ve satınalma ile paylaşmak

12-Yıllık taşeron headcount planlarının yapılması

13-İş süreçleriyle ilgili mevzuat ve prosedür değişikliklerini takip etmek ve sistemdeki prosedürlerin revizyonunu sağlamak

14-Şirket emlak vergi ödemeleri, yıllık oda aidat bedellerinin takibinin yapılması

Pozisyon için beklenen gereklilikler

·         4 yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun, 

·         MS Office uygulamalarına hakim, 

·         Raporlama ve Analiz yeteneği yüksek, 

·         B sınıfı sürücü belgesine sahip (aktif araç kullanabilen) 

·         İlişki yönetimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organize etme yeteneği yüksek  

·         Bursa'da ikamet eden / edebilecek

 

Eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Tüm başvurular; ırk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler bazında ayrımcılık yapmadan değerlendirilecektir.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri