Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ana görev ve sorumlulukların özeti:

 

 • Hammadde ve yardımcı malzemeleri üretim yapabilmek üzere istenilen miktar, zaman ve yerde hazır bulundurmak,  mevcut makine, araç-gereç ve teçhizatı verimli bir şekilde kullanarak iş akışı ve iş sıralamasını gerçekleştirmek
 • Haftalık üretim programını hazırlamak, gerekli revizyonları yapmak, bununla ilgili bilgileri SAP’ye işlemek; ilgili bölümlere ve kişilere iletmek
 • Üretim, malzeme ve verimlilik hedeflerini destekleyecek miktar ve zamanlamayı planlayarak fiyat ve promosyon değişikliklerinde elde imhalık malzeme bırakmayacak şekilde çalışmak
 • SAP ürün ağaç ve ana verilerini kontrol etmek, SAP-BW kapsamında raporları kontrol etmek
 • Üretim ve hedef takip raporları hazırlamak
 • Üretimin devamlılığını sağlayabilmek için planlanan üretime göre mevcut stoklarını da dikkate alarak, satın alma taleplerini yapmak ve teminlerini takip etmek
 • Mamül ve  konsantre depo sevkiyat taleplerini değerlendirmek, raporları incelemek, çalışanların görev dağılımlarını yapmak, işleri takip ve kontrol etmek
 • Mevcut sistemleri iyileştirmek ve geliştirmek için fabrika içi veya dışı kişi, bölüm ve kurumlar ile ortak çalışmak ve projelerde kendine düşen sorumluluğu yerine getirmek
 • Depo faaliyetleri ve sevkiyat bilgilerini ilgili bölümlere (fabrika içi ve dışı) aktarıp, sistemin düzenli yürümesi için ilgili raporların ve yazışmaları hazırlamak, yayınlanmak ve kontrol etmek
 • Temiz, düzenli ve hijyenik bir çalışma ortamı oluşturmak için sorumluluk alanlarının gezilmesi, kontrolü, talimatların alınması, verilmesi, GMP (Good Manufacturing Practice) ve Housekeeping kontrolünü sağlamak
 • FEFO raporlarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin depoda kalmasını engelleyerek zamanında ilgili tüm departmanlarla koordinasyonu sağlamak ve ürünlerin imha edilmesini önlemek
 • Çalışan verimliliği, depo masrafları, iş kazası KPI’ları, Çalışanların yıllık izin yönetimi vs. KPI takibinin yapılmasını sağlama

Pozisyon için beklenen gereklilikler nelerdir?


 • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak (Tercihen Endüstri ya da Makine)
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Tercihen 2 sene planlama iş tecrübesine sahip olmak
 • MS Office uygulamalarına hakim olmak (tercihen SAP deneyimi olan )
 • Seyahat engeli olmayan
 • Elazığ’da ikamet etmek & edebilecek olmak

 

Eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Tüm başvurular; ırk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler bazında ayrımcılık yapmadan değerlendirilecektir.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri