Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Çorlu, Çerkezköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Contital LM Turkey – Kalite Kontrol Elemanı

 

İş Sorumlulukları

 

 •  Ürün bekleme alanına gelen malzeme ve malları tasnif etmek, etiketlemek, düzenlemek,    
 •  Hammadde girdilerini kontrol etmek,                                                                                               
 •  Tamamlanan yarı mamulleri kontrol etmek,                                                                                  
 •  Siparişle gelen mamul ve malzemeleri kontrol etmek,                                                                  
 •  İş emirlerini kontrol etmek ve ilgili çalışana bilgi vermek. 
 • Kalibrasyonlu el aletleri kapsamında Kumpas, mikrometre vb. ölçüm cihazlarını kullanabilen.

 

 

Nitelikler/Beceriler

 

 • Tutkulu, başarı isteği ve motivasyonu yüksek,
 • Gelişime ve eğitime açık,
 • Gelecek beklentisi olan,
 • İstekli, dinamik, girişken, iletişimi güçlü,
 • Takım çalışmasına uyumlu,

 

 

Eğitim ve Deneyim Gereksinimleri

 

 • Tercihen Lise veya Üniversite Mezunu
 • Ena z 2 yıl iş deneyimine sahip,
 • MS Office uygulamalarını kullanabilen,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • 3 vardiyalı sistemde çalışabilecek

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Kalite Kontrol Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Elemanı Kalite Kontrol Elemanı Maaşları Kalite Kontrol Elemanı Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Elemanı Nedir? Kalite Kontrol Elemanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ve ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİContital LM Turkey Alüminyum ve Plastik San. Tic. Aş bu metinde ‘’ Contital’’ olarak, anılacaktır, siz değerli Müşterilerimize ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Contital tarafından hangi kapsamda işlenebileceği işbu aydınlatma metni ile açıklanmıştır. Veri sorumlusu olan Contital’in adresi: Veliköy Mah. Sanayi Bulvarı No: 80/1 Çerkezköy/Tekirdağ olup. İletişim numarası: 0282 746 11 18‘dir. KVKK hizmeti kapsamında ve kişisel verilerinize ilişkin istek ve şikayetleriniz için nesrin.avci@contital.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Yapılacak iş görüşmelerinde, bu iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde işe başlamanız durumunda ve çalıştığınız halde, iş akdiniz feshi durumunda, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5 maddesinin f fıkrasında belirtilen ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması…’’ KVKK 6,8 ve 9. Maddelerdeki kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve işlenebileceğini bilgilerinize sunarız. 2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz? Kişisel verileriniz, • İlgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak, • Yukarıda belirlenen çerçevede ve Contital tarafından tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,• İşe alım sürecini tamamlamak, • Çalışacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti,•Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması, •Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri, •Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, vb)•Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb) •Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım•Hukuki uyum sebepleri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve sair mevzuata uygunluk)•Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görevlendirme, denetim vb. iş gereklilikleri • Contital’ın menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak, • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,• Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,• Contital tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve KVKK’ da belirtilen diğer amaçlarla, Contital ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda 3. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından yurtdışına aktarılabilmekte ve işlenebilmektedir.Çalışan Adayı veya Çalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarasıİletişim Bilgisi Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak için telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adres bilgisiEğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmişFinans Bilgisi Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileribanka bilgileri, AGİ bilgisiGörsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıt görüntüleriİşitsel bilgi Ses kaydıÖzel NitelikliKişisel Veri Bilgisi Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş, muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi,Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedirÇalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları giriş çıkış loglarıİzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefonDiğer Askerlik durumu, performans bilgisi, aile bildirim bilgileri 3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Contital olarak yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek, araç kiralama, operatör şirketleri vb. ile paylaşılabilmektir Contital çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Contital ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Contital ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:1-Contital LM Türkiye Cumhuriyeti şubeleri 2-Contital SRL / İtalya3-…………………………………………4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? Kişisel veri sahibi olarak, • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.5. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Contital olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup Türkiye Cumhuriyeti’nde ve yurtdışına işlenerek aktarılabilecektir.Başvurularda ve ticari faalitetlerde, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Contital LM Turkey Alüminyum ve Plastik San. Tic. A.Ş. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanma Prosedürünün tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan ve tarafıma tebliğ edilen Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve özel nitelikli kişisel verilerim dahil olmak üzere kişisel verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren her bir işlem türüne 6698 Sayılı Kanun kapsamında açık rıza veriyorum.

Detaylı Bilgi

Contital LM Turkey Alü.Plas.San.Tic.AŞ. İş İlanları

Kalite Kontrol Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Elemanı Kalite Kontrol Elemanı Maaşları Kalite Kontrol Elemanı Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Elemanı Nedir? Kalite Kontrol Elemanı İş İlanları