Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Başvuru Sayısı

353 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

353 başvuru

Departman

Halkla İlişkiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Control Union, 1920 yılında Hollanda merkezli kurulan, 2001 yılından bugüne Türkiye'de faaliyet gösteren gözetim ve belgelendirme şirketidir.  

İstanbul Ümraniye’de bulunan Genel Merkezi’mizde görevlendirilmek üzere;

 • Üniversitelerin İletişim FakültesiMedya ve İletişim Sistemleri, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Sinema ve Televizyon vb. bölümlerinden mezun
 • Tecrübeli veya tecrübesiz,
 • Planlama ,organizasyon, iletişim yeteneği gelişmiş
 • Çoklu, karmaşık ve zamana duyarlı projeleri önceliklendirme yoluyla yönetme yeteneği olan
 • Yeniliklere açık ve gündemi takip eden
 • Dijital pazarlama konusunda bilgi sahibi
 • Sosyal medya ve içerik yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
 • Takım çalışması yönü kuvvetli
 • İleri seviyede İngilizce bilen
 • MS Office programlarına hakim

İŞİN TANIMI:

 • Control Union ve grup şirketlerinin iç ve dış iletişim faaliyetlerinin yürütülmesine destek vermek
 • ATL & BTL iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif rol almak
 • Web sitesi, sosyal medya ve basılı malzemelerin içeriklerinin hazırlanması
 • Dijital medya ajanslarıyla çalışmaların takip edilmesi ve raporlanması
 • Hollanda genel merkez iletişim departmanıyla birlikte yürütülen işlere destek olmak
 • EMEA Bölgesi iletişim çalışmalarına destek vermek
 • Promosyon ürünlerinin belirlenmesi ve tedarik edilmesi
 • Sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almak
 • İç iletişim çalışmaları kapsamında işveren markası çalışmalarının yürütülmesi
 • Şirkete ait; fuar, konferans vb. etkinliklerin tüm aşamalarının yürütülmesi
 • Kurumun tüm iç ve dış iletişim faaliyetlerinde aktif görev alınması

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Kurumsal İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Kurumsal İletişim Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Control Union, 1920 yılında Hollanda merkezli kurulan ve 70’i aşkın ülkede gözetim ve belgelendirme alanında faaliyet gösteren şirketler grubudur. 2001 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan Control Union, gözetim, sertifikasyon, teknik gözetim ve laboratuvar alanında güncel bilgi ve etkin deneyime sahiptir. Uzman çalışanları, donanımlı laboratuvarları ve son teknoloji ekipmanları ile dünyanın tamamına yayılmış uluslararası bir ağ ile hizmet verir.

Control Union, 1920 yılında Hollanda merkezli kurulan ve 70’i aşkın ülkede gözetim ve belgelendirme alanında faaliyet gösteren şirketler grubudur. 2001 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan Control Union, gözetim, sertifikasyon, teknik gözetim ve laboratuvar alanında güncel bilgi ve etkin deneyime sahiptir. Uzman çalışanları, donanımlı laboratuvarları ve son teknoloji ekipmanları ile dünyanın tamamına yayılmış uluslararası bir ağ ile hizmet verir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİControl Union Gözetim ve Belgelendirme Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. KVKK madde 10, veri sorumlularına verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş olup, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.1. Veri SorumlusuUnvan : Control Union Gözetim Ve Belgelendirme Limited Şirketi Adres : Tatlısu Mahallesi Pakdil Sok. No: 9/1 Ümraniye/İstanbulTel : 0216 330 24 46Mersis : 0195010290500013 2. İşleme Amaçlarıİş Başvuru Formunu doldurarak ve özgeçmişlerini göndererek Şirketimize iş başvurusunda bulunan adayların, iş başvuru formunda ve özgeçmişlerinde yer alan kişisel verileri ancak açık rıza ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir: • KVKK’nın 5/2/c maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 5/2/f maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle iş başvurusunun Şirket tarafından değerlendirilmesi ve Şirket tarafından istihdam edilebilmesi amacıyla işlenmektedir.Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda adayın istihdam edilecek olması halinde ilgili mevzuatın ve Şirketin öngördüğü başkaca kişisel veriler talep edilebilecek olup bunlar Personel Aydınlatma Metninde belirtilmektedir.Buna ek olarak; iş başvuru formunuz onayınız halinde 1 ( bir ) yıl süre ile tarafımızca gerekli güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilecektir. İşe alımınız gerçekleştiği takdirde ise işyeri sicil dosyasında çalıştığınız süre ve mevzuattan kaynaklanan süreler boyunca muhafaza edilecektir. 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğiİş Başvuru Formunda yer alan kişisel verileriniz işe alınmanız halinde onayınız alınarak yurtiçinde veya Hollanda’da bulunan hissedarımız, gerektiği takdirde iş ortaklarımız, şirket iştirakleri, hakim ve bağlı ortaklıklarla insan kaynakları uygulamaları kapsamında paylaşılabilmektedir. 4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebiİş Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iş başvurusunda bulunanların kişisel verileri yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamda Şirketimize şahsen sunulan bilgi ve belgeler ile Şirket tarafından merkez binamızda gerçekleştirilen görüşmelerde bizzat elden teslim alınarak toplanmaktadır. Buna ek olarak; adaylara ait özgeçmişler elektronik ortamda Kariyer.Net üzerinden de toplanabilmektedir.Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda açık rızanıza başvurulmaktadır.5. İlgili Kişinin Haklarıİlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,● KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz. Şirket’in Tatlısu Mahallesi Pakdil Sok. No: 9/1 Ümraniye/İstanbul adresine gelerek, Şirket’in Tatlısu Mahallesi Pakdil Sok. No: 9/1 Ümraniye/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek veya Şirket’in controlunion@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.Şirket bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Kurumsal İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Kurumsal İletişim Uzmanı İş İlanları