Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Sağlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ortez ve protez merkezi olarak sağlık hizmeti veren şirketimizin İSTANBUL merkezinde çalışacak;
 
- Protez Ortez bölümü mezunu,
- Hasta ilişkileri kuvvetli,
- Sunum yeteneği güçlü,
- Müşteri memnuniyeti odaklı,
- Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
- Microsoft office programları öncelikli olmak üzere diğer ofis ve internet uygulamalarında deneyimli,
- Genel idari işleri yapabilecek,

Ortopedi/ Ortez Protez Teknikeri aranmaktadır.

İŞ TANIMI

CRANIAL ailesinin bir üyesi olarak birlikte büyüyecek. Hemen şimdi mesul müdür olabilecek ya da kısa sürede yapabileceğine inanan, ilkleri ve yenileri yaşamak ve yaşamının içine dahil etmek isteyen ve çekinmeyen bir ortez protez teknikeri veya ortopedi teknisyeni aramaktayız.

CRANIAL Tedavi Merkezi bebeklerde görülen plagiosefali, brakisefali (Düz Kafa Sendromu/Yassı Kafa veya Yamuk Kafa Sendromu), skafosefali ve kraniosinostoz gibi kafatası şekil bozukluklarının dünya lideri Orthomerica tarafında üretilen, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylı, kişiye özel aktif STARband ortez kullanarak tedavi etmek amacıyla kurulmuştur. Eğitimli uzman ekibimizin öncelikli hedefleri size kaliteli ve güvenli sağlık hizmetini vermektir.

CRANIAL Tedavi Merkezi, en güvenli ve etkili tedaviyi sağlamak için kafatası anomalilerinin tedavisinde kullanılan STARband ortezlerin geliştirilmesinde 2000 yılından beri öncü ve lider olan Orthomerica ile beraber çalışmaktadır.

Orthomerica dünyanın pek çok yerine bugüne kadar 300 binden fazla bebek için STARband ortezlerini sağlamıştır. Her bir STARband ortez 3-D (3 boyutlu) taramadan sonra bebeklere özel olarak Orthomerica tarafından üretilmekte ve CRANIAL Teknisyenleri tarafından uygulanmakta ve takibi yapılmaktadır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Protez Ortez Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Protez Ortez Teknikeri Protez Ortez Teknikeri Maaşları Protez Ortez Teknikeri Nasıl Olunur? Protez Ortez Teknikeri Nedir? Protez Ortez Teknikeri İş İlanları
Cranial Tedavi Merkezi LTD. ŞTİ.

Tıbbi Cihaz ve Malzemeler / Sağlık Kuruluşları 2+

Şirketin Aydınlatma Metni

BİLGİLENDİRME METNİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilirkılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Cranial Tedavi MerkeziLimited Şirketi tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi,kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verilerüzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarakyürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak eldeedilmiş olan kişisel veriler bulunmakta ise; kişisel verilerin Bilgilendirme Metni ve KVKK’da düzenlenen şart vekoşullara uygun olarak işlenerek muhafaza edilecektir.Cranial Tedavi Merkezi Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek,sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimizedevam ettiğimizi belirtmek isteriz.Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinkorunması temel prensibimizdir.Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:Şirketimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak,hizmetlerimizi gerçekleştirmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzerebilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefonnumaranız, vergi numaranız ve diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamdagerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idaritüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlıbulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, şirketimizce sunulan veya talep edilenbaşka hizmetlerimizi sunabilmektir.KVKK’nın “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan aşağıdakişartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerliliktanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına aitkişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri içinveri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerinizin Aktarılması:Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olmasıhalinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gereklitüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.a. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,b. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyladoğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,c. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesiiçin zorunlu olması,d. Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirmeamacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,e. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarınıntesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,f. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veriaktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,g. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerliliktanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya bedenbütünlüğünü koruması için zorunlu olması.Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancıülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halindeaktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartlarıdoğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhütettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri SorumlusununBulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesia. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine verisorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.b. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alanhükümler saklıdır.c. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslaryönetmelikle düzenlenir.Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,b. İşlenmişse bilgi talep etme,c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,f. KVKK’nin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi maddesinde öngörülenşartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,g. Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesiniisteme,h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasınaitiraz etme,i. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkınasahipsiniz.Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:İLETİŞİM BİLGİLERİCranial Tedavi Merkezi Limited Şirketiİletişim Linki: cranialtedavimerkezi.comAdres : Aşık Veysel Mah. Resneli Niyazi Sok. Pazarkent Çarşı St.No:4/11 Esenyurt/İstanbulTelelefon : 0 212 672 28 38 (Pbx) Faks: 0 212 672 28 38 – TürkiyeE-Posta : info@cranialtedavimerkezi.comVeri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içindeücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedekiücret alınabilir.Başvuru için:Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan veri sahibibaşvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmenizgerekmektedir.

Detaylı Bilgi

Cranial Tedavi Merkezi LTD. ŞTİ. İş İlanları

Protez Ortez Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Protez Ortez Teknikeri Protez Ortez Teknikeri Maaşları Protez Ortez Teknikeri Nasıl Olunur? Protez Ortez Teknikeri Nedir? Protez Ortez Teknikeri İş İlanları