Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Üretim Teknisyeni

Crown Bevcan Türkiye

Osmaniye(Merkez, Toprakkale)
20 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

888 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

888 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

CROWN BEVCAN TÜRKİYE , Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ nde faaliyet gösteren fabrikası için aşağıdaki niteliklere uygun çalışma arkadaşları aramaktadır. 
 
ÜRETİM  TEKNİSYENLERİ

·          Meslek Yüksek Okulu '( Makine,Otomotiv,Matbaacılık,Baskı Teknolojileri,Motor,Mekatronik) mezunu.

·         Bakım ,Üretim ve Proses tecrübeli,

·         Seri üretim tesislerinde en az 3 yıl çalışmış,

·         Sonuç odaklı ve Takım çalışmasına yatkın,

·         Emniyetli çalışmayı ve Çevreye saygıyı ilke edinen,

·         Problem çözme yeteneğine sahip,

·         Proses geliştirme ve verimlilik konularında deneyimli,

·         Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

·         Osmaniye de ikamet eden/edebilecek,

·         Vardiyalı çalışabilecek,

·         Yoğun ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

·         Adaylarda yabancı dil bilgisi tercih nedenidir,

 

              İş Tanımı

İki parçalı alimünyum içecek kutusu Seri üretim hattı makinalarında gerekli kalite kontrolleri ve makinaların bakımlarını yaparak planlanmış üretimleri gerçekleştirmek.

 


Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Üretim Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Teknisyeni Üretim Teknisyeni Maaşları Üretim Teknisyeni Nasıl Olunur? Üretim Teknisyeni Nedir? Üretim Teknisyeni İş İlanları
Hakkımızda

Crown Bevcan TürkiyeCrown Bevcan Türkiye,dünyanın önde gelen paketleme şirketlerinden Crown Holdings Inc.’nın Avrupa İçecek bölümüne bağlı bir kuruluşudur Crown Holdings Inc. Halen 36 ülkede 146 fabrika ile faaliyet göstermekte olup , yaklaşık 24,000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Crown bünyesinde bulunan şirketler tarafından üretilen ambalaj malzemeleri , çoğunlukla metalden üretilmekte olup; yiyecek, içecek, aerosol kutusu, özel ürünler için üretilen kutu ve kapakları kapsamaktadır.

Crown Bevcan TürkiyeCrown Bevcan Türkiye,dünyanın önde gelen paketleme şirketlerinden Crown Holdings Inc.’nın Avrupa İçecek bölümüne bağlı bir kuruluşudur Crown Holdings Inc. Halen 36 ülkede 146 fabrika ile faaliyet göstermekte olup , yaklaşık 24,000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Crown bünyesinde bulunan şirketler tarafından üretilen ambalaj malzemeleri , çoğunlukla metalden üretilmekte olup; yiyecek, içecek, aerosol kutusu, özel ürünler için üretilen kutu ve kapakları kapsamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

CROWN ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Çalışan Adaylarına ait “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Crown Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”), Crown Bevcan Türkiye Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. (“CROWN”) bünyesinde çalışan kişilere (“Çalışan Adayı ”) ait kişisel verilerin kullanılması ve muhafazasına ilişkin Veri Sorumlusu sıfatıyla CROWN ilke ve uygulamalarının düzenlenmesi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi’ne uygun olarak Çalışanların aydınlatılması amacı taşımaktadır.İşbu Aydınlatma Metninde, Crown Bevcan Türkiye Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’nin (“CROWN”) kişisel verilerinizi hangi kapsamda işleyeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Kişisel verileriniz CROWN tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• Gelişmiş işe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,• CROWN’ın istihdam ihtiyaçlarını karşılamak,• Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek, amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve meşru menfaatimiz kapsamında belirtilen amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:CROWN tarafından işlenen kişisel verileriniz, CROWN dışında gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. CROWN içerisinde aktarım İnsan Kaynakları ve Çalışan Adayı arayışında olan ilgili birim yöneticileri arasında paylaşılacaktır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Bu kapsamda; CV’nizde ve İş başvuru formunuzda yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, yabancı personel için çalışma izin belgesi, çalışma prensiplerimize ve ekibimize uyumunuzun tespiti amacıyla yapılması halinde kişilik tespiti değerlendirmeleriniz, mülakat formu değerlendirmeleriniz, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.Veri Sahibi Olarak Haklarınız:Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi kapsamında, CROWN’a başvurarak kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işlenmekte ise, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak, bu kapsamdaki taleplerinizi iletmek için Çepni Mah. Çepni Cad. No:332 Suadiye Kartepe, Kocaeli,Türkiye adresine yazılı olarak veya TUR-Izmit.info@eur.crowncork.com adresine e-posta göndererek başvurabilirsiniz. Kişisel e-posta üzerinden başvuruda bulunmak için kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Üretim Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Teknisyeni Üretim Teknisyeni Maaşları Üretim Teknisyeni Nasıl Olunur? Üretim Teknisyeni Nedir? Üretim Teknisyeni İş İlanları