Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Aliağa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

3 - 7 years of experience

Department

IT

IT

Application Count

140 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

3 - 7 years of experience

Application Count

140 application

Department

IT

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Main purpose of the job:

IT Specialist performs an integral role for computer software development firms, network systems vendors, software training companies, software and hardware manufacturers and is the first line of help when customers encounter problems or defects with products and programs also answers telephone inquiries, respond to emails and perform in-person support sessions.

IT Specialist needs a combination of technical and interpersonal attributes also good judgement, clear communication skills and the ability to help others are integral qualities.

Main Responsibilities:

Diagnose computer hardware, network systems and computer software programs accurately and quickly.
Use good judgment to determine if they can assist the customer immediately or need to escalate the issue to an appropriate colleague.
Walk customers through problems, train them to install software packages and respond to questions about network systems.
Handle printing queries, hardware questions and report bugs users find in software programs.

Skills required:

Business English

SAP

Windows OS and Servers
Active Directory
Hyper-V
Office365
SAN
Firewalls, anti-virus and data protection methods and systems
LAN & WAN
VPN, DNS, DHCP, VoIP, TCP/IP
SQL Server
Back-ups

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)

Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Maaşları Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Nasıl Olunur? Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Nedir? Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYIAYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU, İLGİLİ KİŞİCS Wind Turkey Kule İmalatı A. Ş. (Kısaca “Veri Sorumlusu”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olup gerçek kişi siz de İlgili Kişi olarak kabul edilip tanımlanmaktasınız. Aşağıda belirtilen Kişisel Verilerinizi Veri Sorumlusu olarak KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkelere de riayet edilerek işlediğimizi, İlgili Kişiye ait kişisel verilerin güvenliğine önem verdiğimizi ve KVKK’nın 10. maddesi hükmü gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak çalışanlarımızı bilgilendirmek isteriz.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZa) İşlenen Kişisel Veriler• İletişim Adres, Cep Telefon Numarası, E-posta adresi, Telefon Numarası• KimlikAd-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Doğum Yılı, İmza, Uyruk, Medeni Hal, T.C. Kimlik Numarası, Unvan• Mesleki DeneyimDoktora Başlangıç Bitiş Tarihi, Doktora Bilgisi, Eğitim Bilgisi, İlköğretim Bilgisi, İlköğretim Başlangıç Bitiş Tarihi, İşyerindeki Pozisyonu, Lisans Başlangıç Bitiş Tarihi, Lisans Bilgisi, Lise Başlangıç Bitiş Tarihi, Lise Bilgisi, Meslek Bilgisi, Mesleki Yeterlilik Belgesi/Meslek İçi Eğitim Belgesi/Sertifika Belgesi Alınan Kurum Bilgisi, Mesleki Yeterlilik Belgesi/Meslek İçi Eğitim Belgesi/Sertifika Belgesi Başlangıç Bitiş Tarihi, Mesleki Yeterlilik Belgesi/Meslek İçi Eğitim Belgesi/Sertifika Belgesi Yeterlilik Adı, Mezuniyet Derecesi, Ön Lisans Bilgisi, Önceki İşyeri Adı, Önceki İşyeri Aldığı Net Ücret, Önceki İşyeri Ayrılma Sebebi, Önceki İşyeri Giriş-Çıkış Tarihi, Önceki İşyeri Görevi Ön lisans Başlangıç Bitiş Tarihi, Sertifika ve Yeterlilik Belgesi Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Yüksek Lisans Başlangıç Bitiş Tarihi, Yüksek Lisans Bilgisi,• ÖzlükAGİ'ye Dahil Çocuk Sayısı, AGİ'ye Dahil Eş Sayısı, Askerlik Belgesi, Askerlik Muafiyet Nedeni, Başvuru Grup Kodu, Başvuru Tarihi, Başvurulan Pozisyon, Çalışma Bilgisi, Çocuk Sayısı, Departman, Ehliyet Belgesi, Ehliyet Bilgisi (Sınıfı/Numarası/Tarihi),Eş Mesleği, İş Tanımı, İşe Giriş Tarihi, Mecburi Hizmet Bilgisi, Öğrenim Durumu, Seyahat Engeli, Sınav Merkezinden Eğitim Alınma Bilgisi, Terhis Tarihi, Teşvikten Faydalanma Bilgisi, Vardiyalı Çalışma Bilgisi, Yardım İhtiyacı Bilgisi-Açıklaması, Önceki İşyerinde Çalışılan Pozisyon, Önceki İşyerinde Çalışılan Departman, Önceki İşyerinde Çalışma Yeri, Önceki İşyeri İşe Başlangıç Tarihi, Önceki İşyerinde İşten Ayrılış Tarihi, Önceki İşyerinde Sözleşme Süresi, Önceki İşyerinde Sözleşme Türü• FinansBrüt Ücret Toplam Bilgisi, Fazla Mesai Ücreti, Geçim Yardımı, Gıda Yardımı, BAN Numarası, Konut Yardımı, Ödeme Alındı Bilgisi, Ödenecek Toplam Miktar, Önceki İşyerindeki Net Ücret, Ulaşım Masrafı, Ücret Beklentisi Bilgisi• AlışkanlıklarAlışkanlıklar, Sigara Kullanma Alışkanlığı,b) İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler• Sağlık BilgileriSağlık Durumu, Aşı Durumu, Aşı Tür İsmi• Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik TedbiriAdli Sicil Kaydı• Dernek ÜyeliğiÜye Olunan Dernek Bilgisi3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEPLERİ, AKTARILMASI VE TOPLANMASIKişisel Verilerin teyidi maksadıyla Referanslarınıza veri aktarılabilmesi için Referansların Açık Rızasının alınması sorumluluğu şahsınıza aittir. Ayrıca Referanslarınıza ait Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi durumunda Veri Sorumlusu olarak hiçbir hukuki yükümlülüğü de kabul etmemekteyiz.a) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Aktarılması ve ToplanmasıİLETİŞİM• İletişim Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması, eğitim faaliyetlerinin planlanması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.• Verilerin Aktarılması:İletişim Verileriniz; Yurtiçinde, Hissedarlar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na bilgilendirme amacıyla, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.İletişim Verileriniz; Yurtdışında, Açık Rızanıza İstinaden “İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Hissedarlar, Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,” kişi gruplarına, bilgi aktarımı yapılması, anlaşma gerçekleştirilmesi, Şirketi temsile yetkili kişilerin bilgilendirilmesi ve raporlama yapılması maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.KİMLİK• Kimlik Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.• Verilerin Aktarılması:Kimlik Verileriniz; Yurtiçinde, İş Ortakları ve Hissedarlar’a bilgilendirme amacıyla, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Kimlik Verileriniz; Yurtdışında, Açık Rızanıza İstinaden “İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Hissedarlar, Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,” kişi gruplarına, bilgi aktarımı yapılması, anlaşma gerçekleştirilmesi, şirketi temsile yetkili kişilerin bilgilendirilmesi ve raporlama yapılması amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.MESLEKİ DENEYİM• Mesleki Deneyim Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.• Verilerin Aktarılması:Mesleki Deneyim Verileriniz, Yurtiçinde, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Hissedarlar’a bilgilendirme yapılması, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, planlanan eğitimlerin gerçekleşme durumunu bildirilmesi, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.ÖZLÜK• Özlük Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.• Verilerin Aktarılması:Özlük Verileriniz, Yurtiçinde, Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Hissedarlar’a bilgilendirme yapılması, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, planlanan eğitimlerin gerçekleşme durumunu bildirilmesi, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.FİNANS• Finans Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması, çalışan adaylarına yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:KVKK’nın 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.• Verilerin Aktarılması:Finans Verileriniz, Yurtiçinde, Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Hissedarlar’a bilgilendirme yapılması, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, planlanan eğitimlerin gerçekleşme durumunu bildirilmesi, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Finans Verileriniz; Yurtdışında, Açık Rızanıza İstinaden “İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Hissedarlar, Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,” kişi gruplarına, bilgi aktarımı yapılması, anlaşma gerçekleştirilmesi, şirketi temsile yetkili kişilerin bilgilendirilmesi ve raporlama yapılması maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.ALIŞKANLIKLAR• Alışkanlıklar Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.• Verilerin Aktarılması:Alışkanlıklar Verileriniz, Yurtiçinde, Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Hissedarlar’a bilgilendirme yapılması, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, planlanan eğitimlerin gerçekleşme durumunu bildirilmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.b) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Aktarılması ve ToplanmasıCEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRİ• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası gereğince “Açık Rızanıza” istinaden işlenebilecektir.• Verilerin Aktarılması:Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, Yurtiçinde, Hissedarlar’a açık rızanıza istinaden, yasal prosedürler ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.SAĞLIK BİLGİLERİ• Sağlık Bilgileri Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası gereğince “Açık Rızanıza” istinaden işlenebilecektir.• Verilerin Aktarılması:Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, Yurtiçinde Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne, Hissedarlar’a ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na açık rızanıza istinaden, bilgilendirmek ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.DERNEK ÜYELİĞİ• Dernek Üyeliği Bilgileri Verilerinin İşleme Amaçları:Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; çalışan adaylarına dair bilgilerin bulunduğu formun çalışan adayları tarafından doldurulması ve değerlendirmelerin yapılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.• Hukuki Sebebi:Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası gereğince “Açık Rızanıza” istinaden işlenebilecektir.• Verilerin Aktarılması:Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, Yurtiçinde Hissedarlar’a açık rızanıza istinaden, bilgilendirmek ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin amacıyla aktarılabilir ve Şirket içerisinde ilgili departmanlarla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla aktarılabilir.Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.• Verilerin Toplanma Yöntemi:Aday Değerlendirme Formunu doldurduğunuzda, telefon ile mülakatın gerçekleşmesi ile bilgilerinizin fiziksel ortama geçirilmesi veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz durumunda otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.E-Posta yoluyla şirkete iletmeniz veya İş Başvuru Formu’nu elden teslim etmeniz halinde bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi, kişisel verilerinizin ilgili şirket, kamu ya da değerlendirme sistemlerine kaydı, kariyer sitelerinden çalışan adaylarının özgeçmişlerini paylaşması ve Şirket tarafından başvuruların/ özgeçmişlerin kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASIÖzel Nitelikli Kişisel Veriniz Açık Rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecek ve KVKK ve Veri Sorumlusunun Saklama ve İmha Politikasında belirlenen sürelere uygun olarak muhafaza edilecektir. Açık Rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Kişisel Verileriniz ise KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasındaki kanuni istisnalar kapsamında Veri Sorumlusunun Saklama ve İmha Politikasında belirlenen uygun süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZİlgili Kişi olarak Veri Sorumlusu’na başvurarak;KVKK’nın İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen haklarınız için Çoraklar Mahallesi 5013 Sokak No:4/B ALOSBİ, 35800 Aliağa/İzmir adresinde mukim Veri Sorumlusu adresimize yazılı yahut Kurulun belirlediği diğer başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen koşulların sağlanması halinde tarifedeki ücreti Veri Sorumlusu talep edebilecektir.Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeyi unutmayınız.Bu metin şirket devri olması halinde bundan sonraki şirketler için de geçerli olacaktır.İşe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularsa ve paylaşacağınız özgeçmişlerde yukarıda belirtilenler ve pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneriyoruz.Şirketimizle paylaşacağınız kişisel verilerle ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. Kişilere ait verilerin tarafınızca Kanına uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. Kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda Şirketimizce sorumluluk kabul edilmemektedir.Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin Veri Sorumlusunun Kimliği, Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği, Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği ve Sahip Olduğum Haklar konusunda bilgilendirildim. Veri Sorumlusu ile yakınlarım ve referanslarıma dair paylaşacağım verilere dair aydınlatma ve gerektiğinde açık rızalarını alma yükümlülüğü tarafıma aittir. Veri Sorumlusu ile bu kişilere dair paylaştığım verilere dair Kanun, Yönetmelik ve Kurul Kararlarından kaynaklanacak tüm sorumluluğun tarafıma ait olacağı konusunda bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi

Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Maaşları Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Nasıl Olunur? Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı Nedir? Bilgi Teknolojileri / IT Uzmanı İş İlanları