Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Konyaaltı)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

4 - 6 yıl arası

Departman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

4 - 6 yıl arası

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

DEPO SORUMLUSU 

Antalya Serbest Bölgesi’nde Seri Üretim Tekne İmalatı yapan tersanemize Depo ve Tersane içi Lojistik Organizasyonunu üstlenebilecek  personel aranmaktadır.

 

Genel Nitelikler:

  

•               Meslek Yüksek Okulu veya Üniversite mezunu,

•               Depo yönetimi konusunda en az 3-5 yıl tecrübeli,

•               Sorumluluk alabilecek yapıda ve Proje çalışmaları konusunda bilgili,

•               Ürün giriş  çıkışını takip edecek, stok yönetimi yapabilecek,

•               Barkod sistemine aşina,

•               MS Office uygulamalarına iyi derecede hakim

•               Depo Stok ve Proje maliyetlendirmeleri konusunda bilgili,

•               LOGO , IFS  veya benzer paket program kullanabilen,

•               Dikkatli, düzenli, takipçi, öğrenmeye açık ,

•               22–32 yaş arasında,

•               Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar.

 

İş Tanımı

•             Tedarikçilerden gelen malların sayımı, kabulü, sipariş kontrolünün yapılması,

•             İrsaliyelerin stoklara girişinin yapılması,

•             Barkod sisteminin uygulanması, Depo düzeninin korunması,

•             Gerektiğinde Projelere Sarf çıkışlarının dağıtımının koordinesi,

•             Stok maliyetlendirme ve sayım kontrolleri.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Depo Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Sorumlusu Depo Sorumlusu Maaşları Depo Sorumlusu Nasıl Olunur? Depo Sorumlusu Nedir? Depo Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Damen Shipyards Antalya Deniz Araçları San. Ve Tic. Ltd. Şti’ye tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında Şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.c) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ve yalnızca açık rıza vermeniz halinde grup şirketlerimiz ile veri paylaşımı yapılabilecektir.ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır.d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Damen Shipyards Antalya Deniz Araçları San. Ve Tic. Ltd. Şti’ye fiziki ya da elektronik ortamdan gerçekleştirdiğim iş başvurusu kapsamında referans olarak gösterdiğim üçüncü kişilere ait kişisel verileri onlarla iletişime geçmek, hakkımda bilgi almak ve işe alım süreci kapsamında gerekli diğer aksiyonları almak amaçlarıyla işleyebileceğini; söz konusu kişileri iletişim bilgilerini Şirket ile paylaştığım konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak bilgilendirdiğimi ve gerekli haller için açık rızalarını elde ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi

DAMEN SHIPYARDS DENİZ ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. İş İlanları

Depo Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Sorumlusu Depo Sorumlusu Maaşları Depo Sorumlusu Nasıl Olunur? Depo Sorumlusu Nedir? Depo Sorumlusu İş İlanları