Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Bağcılar)
4 gün önce güncellendi

Job Type

Full-Time

Years of Experience

5 - 15 years of experience

Department

Sales

Sales

Application Count

0-50 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

5 - 15 years of experience

Application Count

0-50 application

Department

Sales

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

 • University degree, preferably in textiles
 • Minimum 5 years experience in textile manufacturers or sourcing offices
 • Having solid experience  in jersey product group is a must
 • Strong command of written and spoken English
 • Able to work in a dynamic environment, being pro-active and fast for all the processes
 • Well organized and strong daily follow up skills, knowledge of critical path
 • Excellent negotiation and communication skills
 • Strong relationship with customers and suppliers
 • Good sense of fashion and quality
 • Being enthusiastic, acting as a team member
 • Proficiency in MS Office Applications


İŞ TANIMI

 • Creating and managing strong customer and supplier relations
 • Providing the correct information flow to customers and suppliers
 • Capable in managing sampling and the costing process with the suppliers
 • Critical path management of all production stages from order till delivery to ensure proper and on- time delivery

Preferred Candidate

Associate Degree(Graduate), Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced) Spanish(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)
Class B

Kıdemli Merchandiser pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Merchandiser Kıdemli Merchandiser Maaşları Kıdemli Merchandiser Nasıl Olunur? Kıdemli Merchandiser Nedir? Kıdemli Merchandiser İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

DEBATEKS TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ1. Kişisel Veri Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.2. Veri Sorumlusu Kimdir?KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla DEBATEKS TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.debateks yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.3. Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir?DEBATEKSTİL tarafından elde edilen kimlik, iletişim, özlük (askerlik bilgisi, özgeçmiş) fiziksel mekan güvenliği kayıtları, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim, tarafınızca bilgilerinin paylaşılması konusunda kendisinden açık rıza alındığını belirttiğiniz referans kişi bilgisine, ilişkin verileriniz KVKK’ ya ve KVKK m.4’ te öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;• Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.4. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?Kişisel verileriniz matbu başvuru formu, e-posta, kargo, referans, sözlü mülakatlar ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişler veya istihdam veya danışmanlık şirketleri(Kariyer.net, vb.) aracılığı ile olmak üzere fiziki ve elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. maddesinde yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak otomatik yolla işlenecek ve paylaşılacak olup, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni iş olanakları ve olası iş teklifleri amacıyla 1 yıl fiziki veya elektronik ortamda saklanacaktır.5. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu metnin 3. Numaralı başlığında sayılan veri işleme amaçları başta olmak üzere, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, topluluk şirketlerine ( Deba Atık Yönetimi Ve Elektrik Üretimi Yatırım San. Tic. AŞ, Dinamo Organik Ürünler Geri Kazanım San. Tic. AŞ, Deba Madencilik Tic. Ve San. AŞ, Sakarya Organomineral Zirai Ürünler Geliştirme San. AŞ. ), hissedarlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.6. KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK’ ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.debateks adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’ nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kıdemli Merchandiser pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Merchandiser Kıdemli Merchandiser Maaşları Kıdemli Merchandiser Nasıl Olunur? Kıdemli Merchandiser Nedir? Kıdemli Merchandiser İş İlanları