Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Dikim Etüt ve İş Geliştirme Uzmanı

Debb Unica Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Çiğli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Planlama

Planlama

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Planlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Buca BEGOS-1'den İzmir AOSB'ye taşınacak olan, Avrupa/Amerika'ya örme/dokuma üst giyim ihracatı yapan şirketimizde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere uygun  "Dikim Etüt ve İş Geliştirme Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

 

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Tekstil Yüksekokulu, Tekstil Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • İş analizleri, metot mühendisliği ve verimlilik arttırma konularında tecrübeli,
 • Tekstil sektöründe benzer pozisyonda en az 5 yıl tecrübeli,
 • Çıktıları anlamlı hale getirerek raporlama yapabilen,
 • MS Office programlarına hakim
 • Analitik düşünebilen, planlama ve organizasyon becerisi güçlü
 • İletişim yeterliliği yüksek, etkin karar verebilen, kalite ve sonuç odaklı
 • Yüksek enerjili ve yeniliklere açık
 • Verimlilik ve Süreç Analizi Çalışmaları Yapmış,
 • Süreçlere Sorgulayıcı ve Çözüm Odaklı Yaklaşan,
 • Analiz ve Raporlama Yeteneği Yüksek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Zaman yönetimi, doküman yönetimi ve bilgi güvenliği konusunda tecrübeli/bilgi sahibi,
 • İzmir’in Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde ikamet eden veya edebilecek,


İŞ TANIMI

 • Üretim hedeflerine yönelik olarak iş, zaman ve metot çalışmalarının dış üretimlerde yapılması,
 • Ürünlerin operasyon listesinin çıkarılması,
 • Yapılmış olan etüt çalışmalarının sisteme işlenmesi ve raporlanması,
 • Operasyon standart sürelerin belirlenmesi,
 • Standart Zaman - Fiili Zaman karşılaştırmalarının yapılması ve bu doğrultuda iyileştirme projelerinin hayata geçirilmesi,
 • Üretim bölümleriyle koordineli olarak iş akışı ve kayıp analizlerinin yapılması ve süreç iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Maliyet hesabının yapılması,
 • Üretim verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Bantlarda üretimin tıkandığı noktalarda gerekli müdahalelerin yapılması,
 • Üst Yönetime verimlilik raporlarının hazırlanıp iletilmesi.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

İş Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Geliştirme Uzmanı İş Geliştirme Uzmanı Maaşları İş Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? İş Geliştirme Uzmanı Nedir? İş Geliştirme Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Debb Unica Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verileriniz (özgeçmiş formu içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge), iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirket’in işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Yukarıda sayılan amaçlarla İşlenen Kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına hukuki dayanaklar çerçevesinde aktarılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, Şirket’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. E-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan şirketimiz, internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu aracılığı ile toplanmaktadır.5. İlgili Kişinin Hakları:Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Detaylı Bilgi

Debb Unica Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş İlanları

İş Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Geliştirme Uzmanı İş Geliştirme Uzmanı Maaşları İş Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? İş Geliştirme Uzmanı Nedir? İş Geliştirme Uzmanı İş İlanları