Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

204 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

204 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1953 yılında kurulmuş olan Şirketimiz, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi / Tuzla' da kendisine ait 28.000 m2’lik üretim tesislerinde kişisel bakım, bebek ürünleri ve temizlik ürünleri imal etmektedir.

Şirketimizin Muhasebe bölümünde görevlendirilmek üzere  MUHASEBE UZMANI arıyoruz.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye,Muhasebe  vb bölümlerinden mezun,
 • Genel Muhasebe,Maliyet Muhasebesi mevzuat ve uygulamalarına hakim
 • Konusunda en az 5 yıl tecrübeli, 
 • IFRS uygulamaları konusunda bilgi sahibi,
 • ERP  ve SAP bilen,
 • Tercihen Serbest Bölge deneyimine sahip,
 • MS Office programlarına ve internet kullanımlarına hakim,
 • Tercihen İngilizce bilgisine sahip,
 • Güler yüzlü ve insan ilişkilerinde başarılı,
 • Problem çözme ve analitik düşünce yapısına sahip, iş takibi yapan ve sonuç odaklı,
 • Planlı ve iş yetiştirme sorumluluğu taşıyan,
 • Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış.

Şirketimizin Servis Güzergahları:
Tuzla - Uzunçayır arası (E5 üzerinden)
Tuzla - Aydınlı - Pendik - Kartal sahil
Tuzla - Esenyalı - Üst Kaynarca
Tuzla - Gebze – Darıca
 Not: Belirtilen güzergâhlara uygun olmayan adayların başvuru yapmamaları önemle rica olunur.

İŞ TANIMI

 • Genel Muhasebe ile ilgili işlemleri mevzuata, muhasebe usul ve yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirmek,
 • Cari hesap ve BA/BS mutabakatlarını yapmak,
 • İrsaliye ve faturaları tanzim etmek ve muhasebe kayıtlarını yapmak,
 • Tüm alış faturalarının takibi ve muhasebe kayıtlarını yapmak,
 • İthalat ve İhracat süreçlerinin takibini ve muhasebe kayıtlarını yapmak,
 • Aylık ve yıllık kapanış çalışmalarını ve dönem sonu işlemlerini sonuçlandırmak,
 • Yasal beyannamelerin hazırlanmasına destek olmak, (KDV, Muhtasar, Damga, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi)
 • Serbest Bölge Üretim Bildirim formlarını hazırlamak, bölge ile mutabakatları sağlamak ve sonuçları üst yönetime  raporlamak,
 • E-Fatura / E-Defter/E-Arşiv / E-İrsaliye süreçlerini takip etmek,
 • KDV iade ve Tecil-Terkin süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Günlük banka hareketlerinin işlenmesi ve talimatların takibini yapmak.


Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları
Delta Kozmetik San. ve Tic.

Tüketici Ürünleri / Kozmetik 1+

Hakkımızda

Delta Kozmetik San. ve Tic. 1953 yılında kurulmuş olan şirketimiz, kendisine ait 28.000 m2’ lik üretim tesislerinde adına tescilli Lucky Super Soft ®, My Fair Baby ® ve Home Select ® markaları ile kişisel bakım, bebek bakım ve temizlik ürünleri üretmektedir. Güçlü Pazarlama & Satış ekibi ve ARGE altyapısı ile ürün gruplarına her yıl yeni ürünler ilave etmektedir. Fabrikası Tuzla / İstanbul’da kurulu şirketimizin, İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de ofisleri bulunmakta olup, üretiminin tamamını Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç etmektedir. Şirketimiz, ISO 9001, ISO 22716-cGMP belgelerine sahip olup, BSCI ve SQP denetimlerinden başarıyla geçmektedir.

Delta Kozmetik San. ve Tic. 1953 yılında kurulmuş olan şirketimiz, kendisine ait 28.000 m2’ lik üretim tesislerinde adına tescilli Lucky Super Soft ®, My Fair Baby ® ve Home Select ® markaları ile kişisel bakım, bebek bakım ve temizlik ürünleri üretmektedir. Güçlü Pazarlama & Satış ekibi ve ARGE altyapısı ile ürün gruplarına her yıl yeni ürünler ilave etmektedir. Fabrikası Tuzla / İstanbul’da kurulu şirketimizin, İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de ofisleri bulunmakta olup, üretiminin tamamını Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç etmektedir. Şirketimiz, ISO 9001, ISO 22716-cGMP belgelerine sahip olup, BSCI ve SQP denetimlerinden başarıyla geçmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

DELTA KOZMETİK SAN. VE TİC.-SELİM YEŞİL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği şirketimiz; veri sorumlusu sıfatıyla çalışanlarımızın kişisel verilerini kanunda yer alan 5.ve 6.Madde hükmünde anılan özel nitelikli kişisel veriler hariç olmak üzere; kaydetme, sınıflandırma, muhafaza etme ve güncelleme türünden işleyecek ayrıca iş kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği durumlarda gerektiğinde 3. kişilere aktarabilecektir. Anılan yasal düzenleme kapsamında, sizin de çalışan adayı olarak iş başvurunuz bağlamında, KVKK hakkında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak bilgilendirme aşağıdaki gibidir.”Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: İlgili mevzuat kapsamında kimlik, adres vs. ve başvuru formunda yer alan diğer bilgilerin işlenmesinin ve aktarılmasının gerekleri;• kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek,• adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,• şirket ile personel arasındaki iş sözleşmesinin gereğini yerine getirmek • işe alım süreci içinde, işe başvuru gereksinimlerini sağlamak, adayın işe uygunluğunun tespiti ve işe kabul halinde, şirket ile yapılacak iş sözleşmesinin temelini teşkil etmek olarak sıralanabilecektir.Kişisel verilerinizin firmamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, deltakozmetik.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.Kişisel verilerinizin aktarılması:Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla kişisel verileriniz; Kanun ve mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara, kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketler ve diğer 3. kişilere kanun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi: Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı, elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemle, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı şirketler ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:Kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları