Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Application Count

0-50 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

0-50 application

Department

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

As one of the leading global suppliers of advanced automotive technology, systems and components, DENSO operates worldwide as a reliable partner to major car manufacturers in the fields of climate control, engine management, body electronics, driving control and safety and information and communications.
To put all of this into perspective; DENSO is a company with more than 170,000 employees in 38 countries and regions globally. To consolidate our position of leadership in automotive components, our keyword is quality, for both our products and our people.
DENSO knows that to achieve our goals nothing is more important than people.


For
our plant in Gebze we are searching for new ambitious candidates:

 • Bachelor degree in Industrial Engineering, Logistics or Business Administration,
 • Candidates with experience at a relevant position in production environment,
 • Fluency in both spoken and written English,
 • Good knowledge of MS Office programmes,
 • Knowledge of customs clearance regulation (import and export)
 • Good verbal and written communication skill
 • No military obligation for male candidates,
 • Residence in İstanbul Anatolian side or Kocaeli - Gebze.


       JOB DESCRIPTION

 
 • Review the transport ways among supply chain, reduce the lead time and operation cost,
 • Improve the transport routes, truck loading efficiency,
 • Manage the transports from suppliers,
 • Evaluate Logistics Service provider performance,
 • Report the monthly logistics cost budget & result,
 • Manage customs clearance operation and support daily operation for cargo receiving.

Preferred Candidate

2 - 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)

Lojistik Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Uzmanı Lojistik Uzmanı Maaşları Lojistik Uzmanı Nasıl Olunur? Lojistik Uzmanı Nedir? Lojistik Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Denso Otomotiv Parçaları San.A.Ş.DENSO Türkiye ;  Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri için ısıtma,soğutma ve havalandırma, klima kontrol ünitesi (HVAC), motor soğutma modülü (ECM), radyatör, fan, hortum ve boru üretimi ile alternatörler, marş motorları, silecekler, yakıt filtreleri, kompresörler ve çeşitli sensörlerin satışını yapmaktadır. 

Denso Otomotiv Parçaları San.A.Ş.DENSO Türkiye ;  Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri için ısıtma,soğutma ve havalandırma, klima kontrol ünitesi (HVAC), motor soğutma modülü (ECM), radyatör, fan, hortum ve boru üretimi ile alternatörler, marş motorları, silecekler, yakıt filtreleri, kompresörler ve çeşitli sensörlerin satışını yapmaktadır. 

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

DENSO OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ A.Ş. İŞ BAŞVURULARI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DENSO OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ AMAÇ • İnsan Kaynakları Politikaları çerçevesinde iş ve staj başvurularının kabul edilmesi ve değerlendirilmesi,• İşe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,• İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek,gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde, anılacak, kullanılacak ve işlenebilecektir. Kişisel verileriniz kanunlarda yer alan sürelerde ya da zamanaşımı süreleri dikkate alınarak yasal düzenlemelerin gerektirdiği sürelerde ya da işlendikleri amaçla paralel olarak gerekli süre kadar muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİYukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, • Şirketimiz İnternet sitemize kayıt/üye olunması,• Verilen iş ilanların yer aldığı internet sitelerine başvuru yapılması,• İş ve staj başvuru formlarının doldurulması, • Elektronik yolla ileteceğiniz doküman ve bilgilerle,• İş görüşmesi yoluyla sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgilerle toplanmaktadır.Bu yollar ve diğer benzeri yollarla toplanan kişisel verileriniz;• 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesi,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, • Fiili imkansızlık ve kanun hükmünden kaynaklanması,• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması• 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında,Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m.5 / 2-f maddesi uyarınca meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde şirket içinde işe alım yapılacak bölümün ilgili yöneticileriyle paylaşılmaktadır.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN GERÇEK KİŞİNİN HAKLARIŞirketimize “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel veri sahibi olarak başvurabilir ve kendinizle ilgili olarak;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanunun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler eşliğinde 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep etme hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren başvuru formunu info@eu.denso.com.tr'den temin ederek formun imzalı bir nüshasını; bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile DENSO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. A.Ş. TOSB-TAYSAD 5. Cadde No:1 Şekerpınar-Çayırova –KOCAELİ adresine gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. DENSO OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ A.Ş. KVK AYDINLATMA METNİNDE, KVK hakkında yer almayan her hususta ilgili “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hükümlerine ve alt mevzuatına başvurulur.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Prim, Yemekhane, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik.

Denso Otomotiv Parçaları San.A.Ş. İş İlanları

Lojistik Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Uzmanı Lojistik Uzmanı Maaşları Lojistik Uzmanı Nasıl Olunur? Lojistik Uzmanı Nedir? Lojistik Uzmanı İş İlanları