Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Freelance Başdenetçi - İstanbul

DİVERSEY KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Serbest

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Denetim/Teftiş

Denetim/Teftiş

Başvuru Sayısı

128 başvuru

Çalışma Şekli

Serbest

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

128 başvuru

Departman

Denetim/Teftiş

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Üniversitelerin başta Gıda Mühendisliği olmak üzere, diğer Veterinerlik ve Ziraat Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun
  • ISO 22000 GGYS, FSSC 22000 , BRC, AIB ve IFS gibi HACCP temelli gıda güvenliği sistemlerinde tecrübeli, ve bu sistemlerden en az birinde Baş Denetçilik sertifikasına sahip
  • Otel, Perakende, Yemek Firması, Restoran, Gıda ve Gıda dışı üretim tesislerinde denetim ve danışmanlık hizmetleri konusunda en az 3 yıl tecrübeli
  • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinde danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetlerinde tecrübeli
  • Dinamik, sonuç ve çözüm odaklı çalışmaya yatkın ve ekip çalışmasına uyumlu
  • İyi düzeyde İngilizce bilen
  • MS Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilen
  • B tipi sürücü belgesine sahip ve aktif sürücü
  • Seyahat  ve şehirdışı konaklamaya engeli bulunmayan
  • Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek adaylar için)


Diversey Kimya’nın Denetim, Danışmanlık ve Eğitim Departmanı'nda, İstanbul ilinde ikamet eden Freelance Başdenetçi" olarak görev yapacak adaylar aramaktayız. 

 

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Denetçi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Denetçi Denetçi Maaşları Denetçi Nasıl Olunur? Denetçi Nedir? Denetçi İş İlanları
Hakkımızda

Diversey is the leading provider of smart, sustainable solutions for cleaning and hygiene. Through the integration of new technology-enabled services and systems, our solutions drive increased productivity, food safety and infection prevention to ultimately enhance the end-user experience.

Diversey is the leading provider of smart, sustainable solutions for cleaning and hygiene. Through the integration of new technology-enabled services and systems, our solutions drive increased productivity, food safety and infection prevention to ultimately enhance the end-user experience.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

DIVERSEY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİDiversey Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Diversey Türkiye) [İçerenköy Mahallesi Bahçelerarası Sokak No. 43 Özel İşyeri: 22 Ataşehir / İSTANBUL] olarak siz değerli çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin korunması, gizliliği ve güvenliği konularına özel bir önem atfetmekteyiz.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Diversey Türkiye, çalışan adaylarına ait tüm kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini temin etmek için gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almakta ve uygulamaktadır.Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanan bu Aydınlatma Metni, isteğiniz halinde tarafınıza yazılı olarak sunulacak “Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Veri Politikası” (Veri Politikası) doğrultusunda hazırlanmıştır.İşbu Aydınlatma Metnini incelemek suretiyle Diversey Türkiye’nin hangi Kişisel Verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi amaçlarla topladığını, bunları hangi hukuki sebebe dayanarak yaptığını, bunları nasıl işlediğini, kimlere aktardığını ve Kişisel Verilerinizle alakalı olarak hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz.I. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZDiversey Türkiye olarak siz çalışan adaylarımızdan topladığımız Kişisel Verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bu kategorilere hangi tür verilerinizin girdiğini daha anlaşılır kılmak amacıyla bu kategorilere dair örneklere de yer verilmiştir.- Kimlik Bilgileri (Adınız – Soyadınız, T.C Kimlik Numaranız)- İletişim Bilgileri (Telefon Numaranız, E-Posta Adresiniz, İşyeri Adresiniz)- Mesleki Deneyim Bilgileri (Özgeçmişiniz, Diplomalarınız, Sertifikalarınız)- Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Veriler (Diversey Türkiye işyerlerini ziyaret ettiğiniz takdirde giriş – çıkış kayıtlarınız, göründüğünüz güvenlik kamerası kayıtları)- Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Diversey Türkiye işyerlerini ziyaret ettiğiniz takdirde sizi içeren video kayıtları)II. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARIDiversey Türkiye, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir.- Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi- Diversey Türkiye’nin tüm işyerlerinin, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temin edilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesiDiversey Türkiye, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizleri aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİDiversey Türkiye, çalışan adaylarına ait kişisel verileri yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirebilmek için yazılı veya elektronik ortamda, fiziksel veya dijital formatlarda, iş başvurunuz ve iş mülakatınız sırasında bizzat yazılı olarak sunduğunuz veya tarafınıza işe alım danışmanlığı/istihdam hizmeti veren şirketlerce/gerçek kişilerce yazılı olarak sunulan, referans bilgisi olarak bildirdiğiniz kişiler ve üçüncü kişilerce hukuka uygun olarak temin edilen bilgi, belge, fotoğraf, sayısal veri, yazı, e-posta ve form olarak, Diversey Türkiye işyerlerini ziyaretiniz sırasında oluşan video kaydı, güvenlik kamerası kaydı ve ziyaretçi giriş-çıkış kayıtları olarak, tamamen otomatik yöntemlerle, kısmen otomatik yöntemlerle ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir.Diversey Türkiye, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:- Tarafınızca verilen bir açık rızanın mevcudiyeti- Çalışan adayının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması- Çalışan adayının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Diversey Türkiye’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıIV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARIDiversey Türkiye, Kişisel Verilerinizin aktarılması ile alakalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca ortaya konan düzenlemeler ve kararlar ile diğer mevzuatta yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak hareket edeceği hususunda siz değerli çalışan adaylarına güvence verir.Bu kapsamda, Diversey Türkiye, Kişisel Verilerinizi bu hususta verilmiş bir açık rızanız mevcut değil ise yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan başka gerçek veya tüzel kişilere aktarmayacaktır.Bununla birlikte aşağıdaki istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde Kişisel Verileriniz açık rızanız aranmaksızın aktarılabilecektir.- Çalışan adayının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması- Çalışan adayının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Diversey Türkiye’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıYukarıda sayılan istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde Kişisel Verilerinizin açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarımı ancak ve ancak Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede- Yeterli korumanın bulunması (Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir)- Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunmasıhalinde söz konusu olabilecektir.Diversey Türkiye, işbu aydınlatma metninin II. maddesinde belirtilen işlenme amaçları çerçevesiyle ve bu amaçların gerektirdiği ölçüyle sınırlı kalmak üzere Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarabilecektir.- Hissedarlar- Topluluk ŞirketleriV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZDiversey Türkiye tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerinizle alakalı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesindeki haklarınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanabilirsiniz.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için şirket işyerlerinde bulunan matbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvurusu Formu” belgesini doldurarak;- Şirkete ait işyerlerinde bizzat kendiniz veya özel vekâletname sahibi vekiliniz aracılığıyla ıslak imzalı olarak teslim edebilirsiniz- Noter kanalıyla gönderebilirsiniz- Kendinize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizden şirketimizin diverseykimya@hs06.kep.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz- Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak dijital bir formatta humanresources.tr@diversey.com adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz- Tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden humanresources.tr@diversey.com adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.Diversey Türkiye başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Alttaki boşluğa “Okudum, bir nüshasını elden teslim aldım” yazınız.………………………………………………………………………..Adı – Soyadı:Tarih:İmza:

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Denetçi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Denetçi Denetçi Maaşları Denetçi Nasıl Olunur? Denetçi Nedir? Denetçi İş İlanları