Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Esenyurt)
27 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Sağlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 Doğa Hospital, sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ve ekonomik çözümleri ile İstanbulun’un en yoğun yerleşim bölgelerinden biri olan Esenyurt’ta ilk şubesi ile hizmet vermektedir. Kısa sürede kaliteli sağlık hizmetiyle dikkatleri üzerine çeken Doğa Hospital, 81 yatak kapasitesiyle; güvenilir sağlık hizmetini çağdaş, dinamik ve uzman kadrosuyla sunmaktadır. Doğa Hospital, saygın ve güçlü akademik kadrosu, alanında uzman doktorları, bilgi ve birikimlerini yakın ilgi ile birleştiren sağlık personeli, hasta odaklı hizmet standartları, mükemmel ve etkin hasta bakımı ile sürekli gelişimi prensip edinmiş bir sağlık kurumudur. Hasta merkezli yaklaşımı, yüksek teknolojili alt yapısı ve modern dizaynıyla tedavi sürecinde hastalara psikolojik destek sağlayarak, hasta ve hasta yakınlarına kendilerini rahat ve güvende hissettirecek kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti sunmakta olup, bebek dostu bir hastanedir. İnsanın en önemli değerlerinden biri olan Sağlık'a, en ileri teknolojiyi kullanarak, bütüncül kalite anlayışı ile geniş kitlelere saygıdeğer bir hizmet vermek isteyen adaylarımızın başvurularını bekliyor, aramızda görmek istiyoruz. 

  

GENEL NİTELİKLER
-Üniversitelerin veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun,
-Tercihen yoğun bakımda deneyim kazanmış,
-Branşı ile ilgili gelişme ve yenilikleri takip eden,
-Hasta güvenliği ve hasta memnuniyetini ön planda tutan,
-Problem çözme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisine sahip,
-Güleryüzlü, kurumu en iyi şekilde temsil etme yeteneğine sahip,
-İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda başarılı,
-Dış görünümüne ve kişisel bakımına özen gösteren,
-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
-Ekip çalışmasına yatkın,
-Esenyurt’a ulaşım problemi olamayan,
-Bay/Bayan


  İŞ TANIMI

-Özel Doğa Hospital'de görevlendirmek üzere "Yoğun Bakım Hemşiresi" istihdam edilecektir. 

 

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Yoğun Bakım Servis Hemşiresi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yoğun Bakım Servis Hemşiresi Yoğun Bakım Servis Hemşiresi Maaşları Yoğun Bakım Servis Hemşiresi Nasıl Olunur? Yoğun Bakım Servis Hemşiresi Nedir? Yoğun Bakım Servis Hemşiresi İş İlanları
Hakkımızda

Vizyon & MisyonVizyonumuzTıbbi hizmetlerde, bakım hizmetlerinde ve hasta memnuniyetinde farklılığımızı ortaya koyan uygulamalar en önemli unsurumuzdur. Yarattığımız farklı, öncü ve çağdaş sağlık komplekslerimizle ve sunduğumuz hizmetlerle Türkiye’de model olmak.MisyonumuzEtik değerlerden ödün vermeden, hasta haklarını ön planda tutarak, sağlığı geliştirmek ve tedavi hizmetlerini en üst kalitede, mükemmeliyetçilik bilinciyle ve eşit düzeyde halka arz etmektir.

Vizyon & MisyonVizyonumuzTıbbi hizmetlerde, bakım hizmetlerinde ve hasta memnuniyetinde farklılığımızı ortaya koyan uygulamalar en önemli unsurumuzdur. Yarattığımız farklı, öncü ve çağdaş sağlık komplekslerimizle ve sunduğumuz hizmetlerle Türkiye’de model olmak.MisyonumuzEtik değerlerden ödün vermeden, hasta haklarını ön planda tutarak, sağlığı geliştirmek ve tedavi hizmetlerini en üst kalitede, mükemmeliyetçilik bilinciyle ve eşit düzeyde halka arz etmektir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Şirketimiz siz değerli aday çalışma arkadaşlarımızın bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. İşbu Muvafakatname’ de kullanılan; “Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere paylaşılan her türlü bilgiyi,“Özel nitelikli kişisel veri” kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik verileri, “Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen/ kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, aktarılması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,“Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek/ tüzel kişiyi ifade etmektedir.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İş başvurusu kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, başvurunuz değerlendirilme amacıyla ve başarılı bulunduğu takdirde de iş ilişkiniz kapsamında işlenebilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; doğrudan/dolaylı hissedarlarımız, bağlı ortaklarımız; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel verileriniz; güncel maaş bilgisi, medeni durum da dâhil olmak üzere başvuru formunda sağlamış olduğunuz bilgiler ile kurumda işe alınmaya uygun olup olmadığınızı değerlendirmek üzere referans gösterdiğiniz kişilerden edinilen bilgilerdir. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin kontrol ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini, İşverenin mevzuat kapsamında personellerin işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, acil tıbbi müdahaleler, kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerimin paylaşılmasına yukarıda yer alan iradesinin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür iradenize dayalı olduğunu bilmektesiniz. Hak ve Yükümlülükler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nu uyarınca şirketin aydınlatma metni çerçevesinde tarafınızın bilgisi ile şirket ile her zaman iletişime geçme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığına ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsın aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğu konusunda bilgilendirildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Üçüncü bir kişi hakkında bilgi paylaşımı halinde (örneğin iletişim numarası..), söz konusu kişinin, KVKK kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.Verileriniz, iş başvurunuz sonucunda bizimle çalışmaya başlamasanız dahi KVKK’ daki yükümlülüklere ve sınırlamalara tabi olarak ileride açılabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere Şirket tarafından tutulabilecektir. Eğer verilerinizin bu amaçla tutulmasını istemiyorsanız, lütfen ik@dogahospital.com adresine talebinizi iletiniz. Aday personel, işbu Muvafakatname’nin imza tarihinden itibaren, İşveren ile arasındaki istihdam ilişkisine dair performans değerlendirmesinin yapılabilmesi, mevzuata riayet edilmesinin temini için “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve şirkete ait Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinin güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak bu muvafakatnameyi imzalamıştır.Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması konusunda bilgilendirildim ve□ Onay veriyorum □ Onay vermiyorum Adı Soyadı: Tarih: İmza:

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Yoğun Bakım Servis Hemşiresi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yoğun Bakım Servis Hemşiresi Yoğun Bakım Servis Hemşiresi Maaşları Yoğun Bakım Servis Hemşiresi Nasıl Olunur? Yoğun Bakım Servis Hemşiresi Nedir? Yoğun Bakım Servis Hemşiresi İş İlanları