Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Horeca Satış Temsilcisi

DSL Grup İçecek San.ve Tic.A.ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

380 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

380 başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversite mezunu
 • MS Office uygulamalarına hakim
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, analiz becerisi gelişmiş
 • iletişim becerileri ve ikna kabiliyeti gelişmiş
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • B ehliyeti olan ve Aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

İŞ TANIMI

 • Belirlenen rut planına göre Horeca ziyaretlerini yapmak, yeni müşteriler oluşturmak, 
 • Sorumlu olduğu bölgede, Horeca noktalarında müşteri portföyünü koruyup geliştirmek, sipariş almak , tahsilat yapmak
 • Mevcut anlaşmalı noktaların satışlarının ve devamlılığının kontrolünü sağlamak
 • İlgili pazardaki faaliyetleri takip etmek
 • Sürekli raporlama ile üst yönetimi pazar hakkında bilgilendirmek

Aday Kriterleri

5 - 15 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Horeca Kanalı Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Horeca Kanalı Temsilcisi Horeca Kanalı Temsilcisi Maaşları Horeca Kanalı Temsilcisi Nasıl Olunur? Horeca Kanalı Temsilcisi Nedir? Horeca Kanalı Temsilcisi İş İlanları
Hakkımızda

2015 yılından beri bu sektörün yüksek standartlara sahip oyuncularından biriyiz. Yılların verdiği engin deneyimle, teknolojiyi bir araya getirerek yoluna devam eden bir Şişe Su Üreticisi olarak ürünlerimizi günden güne geliştirmeye devam ediyoruz. Yerel ve küresel ölçekteki birçok firmaya yüksek hassasiyet ve özenle yaratılmış yenilikçi ürünler sunuyoruz.

2015 yılından beri bu sektörün yüksek standartlara sahip oyuncularından biriyiz. Yılların verdiği engin deneyimle, teknolojiyi bir araya getirerek yoluna devam eden bir Şişe Su Üreticisi olarak ürünlerimizi günden güne geliştirmeye devam ediyoruz. Yerel ve küresel ölçekteki birçok firmaya yüksek hassasiyet ve özenle yaratılmış yenilikçi ürünler sunuyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

“ÇALIŞAN ADAYI” KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, mesleki deneyim bilgisi, özlük bilgisi, fiziksel mekan güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel bilgiler, aile yakınlarına ilişkin bilgiler, referans bilgisi ve özgeçmişinizde yer alan diğer bilgiler şeklinde tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan diğer tüm kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DSLGRUP İçecek San. ve Tic. Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, özet olarak işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.2. TanımlarKişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.İş Ortağı : İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.3. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.4. Kişisel Verilerin AktarımıKişisel verileriniz; işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, insan kaynakları süreçlerinde işe uygunluğun değerlendirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza ve hukuken yetkili kamu kurumlarına aktarılmaktadır.5. Kaynak ve Hukuki SebepKişisel verileriniz; iş başvurunuz esnasında, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.6. KVKK’NIN 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Şirkete iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; •Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.7. Başvuru Usul ve Esaslarıİlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; dslgrup@hs06.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile Acıbadem mh. Gayretli sk. No:3/3 Üsküdar-İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi

DSL Grup İçecek San.ve Tic.A.ş İş İlanları

Horeca Kanalı Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Horeca Kanalı Temsilcisi Horeca Kanalı Temsilcisi Maaşları Horeca Kanalı Temsilcisi Nasıl Olunur? Horeca Kanalı Temsilcisi Nedir? Horeca Kanalı Temsilcisi İş İlanları