GENEL NİTELİKLER

1.    Öğrenim: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2.    Deneyim: Alanında en az  2 yıl deneyime sahip olmak.

3.    Beceri:

Temel insan kaynakları uygulama ve prosedürleri konusunda bilgi sahibi (Performans Değerlendirme, işe alım, eğitim, motivasyon vb.)

Dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilen,

İnsan ilişkilerinde başarılı ve sosyal ilişkileri güçlü,

Tercihen ingilizce bilen,

MS Office programlarını etkin kullanabilen.

OPERASYONEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• Personel ihtiyacını karşılamak için ilgili kariyer sitelerine,

gazetelere ilan vermek

• Personel seçme sürecinde (yönetici düzeyinde) beceri ve

algılama testlerini değerlendirmek ve mavi yaka işe alımlarını

gerçekleştirmek

• Yeni başlayan çalışan duyurusunu yapmak ve yeni başlayan

tüm çalışanların oryantasyon programının uygulanmasının

takibini yapmak

• İşe yeni başlayanlara işyeri kural ve yönetmelikleri konusunda

gerektiğinde eğitim vermek

• Çalışanlara yönelik motivasyon arttırıcı sosyal aktiviteler

düzenlemek ve önemli günlerin takibini yapmak (doğum günü,

nişan, düğün, sünnet, vefat)

• Şirket içinde görev değişikliği yapan çalışanların bölüm

yöneticilerinden bilgilerini almak ve organizasyon şemasını

güncellemek

• Performans değerlendirme sürecinde sürecin takibini ve

raporlamasını yapmak

• Oryantasyon sonucunda, deneme süresinde olumsuz görüş

bildirilen personelin çıkış işlemleri için personel birimini

yönlendirmek.

• Eğitim ihtiyacına yönelik yıllık eğitim takvimi oluşturmak ve çalışanlara iş süreçlerinde ve

kişisel gelişimlerinde fark yaratacak eğitim ve gelişim

programları sağlamak

• İnsan Kaynakları arşiv düzeninin sürekliliğinin sağlamak

• Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda; İşe Alım ve

Yerleştirme, Performans Yönetimi, Ücretlendirme, Eğitim ve diğer İK süreç ve faaliyetlerinin etkin

olarak yönetilmesinde ve geliştirilmesinde yer almak,

• İK departmanı içindeki yükümlülüklerin doğru ve zamanında

tamamlanmasının takibini yapmak

• Kariyer planlaması, yedekleme ve gerekli eğitimleri sağlamak,

yönetmek

• Şirket menfaatlerine uygun değişiklikleri uygulamaya koymak

veya uygulamaya konmasını önermek

• Turnover, devamsızlık vb. verileri Yönetim Kurulu'na

raporlamak

İlk Amir: İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörü

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri