Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ön Muhasebe Elemanı

E-BERK Makina Metalurji A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adıyaman, Ankara(Sincan), İstanbul(Avr.), Kocaeli, İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

678 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

678 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin Adıyaman, Karamürsel ve İstanbul (Avrupa) Tünel Şantiyelerinde çalışacak.

  • Üniversitenin İşletme, Muhasebe veya İlgili bölümlerinden mezun.
  • Şantiye Ön Muhasebe fonksiyonunda sektörde tercihen en az iki yıl çalışmış.
  • Tercihen Muhasebe programlarını kullanabilen.
  • Yazılı ve sözlü iletişim becerisinde ve kişiler arası ilişkilerde başarılı.
  • Analitik düşünce yapısına ve raporlama becerisine sahip,
  • Takım çalışmasına yatkın, değişim ve yeniliğe açık.
  • Ön Muhasebe Elemanı Aranmaktadır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Ön Muhasebe Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ön Muhasebe Elemanı Ön Muhasebe Elemanı Maaşları Ön Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur? Ön Muhasebe Elemanı Nedir? Ön Muhasebe Elemanı İş İlanları
E-BERK Makina Metalurji A.Ş.

Bilişim Makine ve Ekipmanları

Hakkımızda

E-BERK Makina Metalurji A.Ş.E-BERK, tünel teknolojileri alanında uzmanlaşmış, Tünel Açma Makinesi üretimi, yenilenmesi, kesiciler ve yedek parça üretiminde Türkiye’nin en önde gelen ve yeryüzünde de tanınan bir kuruluştur. İstanbul Avrasya tünelinden, Sofya metrosuna, Moskova, Paris metrolarına, Mumbai metrosundan Riyat, Mekke metrolarına, ABD’den Çin’e dek, yeryüzünün 100’ü aşan önemli tünel projelerinde E-BERK ürünleri kullanılmış ve kullanılmaktadır. Yaklaşık 500 çalışanı olan E-BERK, 4 kıtada 24 ülkeye dışsatım yapmaktadır.E-BERK’in ilk Türk Tünel Açma Makinesi’ni (TAM/TBM) üretmesiyle, Türkiye yeryüzünde bu makineleri üretebilen 8. ülke olmuştur.

E-BERK Makina Metalurji A.Ş.E-BERK, tünel teknolojileri alanında uzmanlaşmış, Tünel Açma Makinesi üretimi, yenilenmesi, kesiciler ve yedek parça üretiminde Türkiye’nin en önde gelen ve yeryüzünde de tanınan bir kuruluştur. İstanbul Avrasya tünelinden, Sofya metrosuna, Moskova, Paris metrolarına, Mumbai metrosundan Riyat, Mekke metrolarına, ABD’den Çin’e dek, yeryüzünün 100’ü aşan önemli tünel projelerinde E-BERK ürünleri kullanılmış ve kullanılmaktadır. Yaklaşık 500 çalışanı olan E-BERK, 4 kıtada 24 ülkeye dışsatım yapmaktadır.E-BERK’in ilk Türk Tünel Açma Makinesi’ni (TAM/TBM) üretmesiyle, Türkiye yeryüzünde bu makineleri üretebilen 8. ülke olmuştur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

E-BERK MAKİNA METALURJİ İNŞAAT TURİZM DANIŞMANLIK İTH.İHR.SAN.VE TİCARETA.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİSayın İlgili Kişi,E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız hakkında küçük bir açıklama yapmak isteriz. E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, veri güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını ISO 27001standardını temel alarak yürütmektedir. Bilgi Güvenliği Politikamızı çalışanlarımız, iş ortaklarımız, çalışan adaylarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve toplumla buradan paylaşmış bulunmaktayız.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.Kanunla İlgili Bazı Terimler, TanımlarKişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.1. Aydınlatma MetnininAmacı ve E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri Sorumlusu Olarak KonumuE-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayive Ticaret A.Ş. için Hizmet verdiği yurt içi ve yurt dışı müşterilerine, çalışanlarına, çalışan adaylarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamış bulunuyoruz. E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncellenecektir. Şirketimiz için aydınlatma yükümlülüğümüzü KVKK Komitesi koordinasyonunda, internet sayfamız üzerinden, kariyer.net üzerinden, duyuru panolarımızdan yapabileceğiz.2. Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, tünel açma makinesi ve tünel açma makinesi yedek parçalarının üretimi için gerekli istihdamı sağlayabilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, özgeçmişiniz, belki vergi numaranız, matbu veya dijital ortamlar üzerinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz sizlerin istihdamı ve firmalarımızın personel ihtiyacının karşılanarak istihdam yaratmak adına kişisel verileriniz diğer grup firmalarımızla yasalara uygun olarak aktarılabilmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar sıralanmıştır;a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.3. Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:a)Ürettiğimiz, revizyonunu yaptığımız tünel açma makinaları ve yedek parçalarının pazarlanması, satış çalışmalarının yapılabilmesi için,b)Tünel açma makinaları ve yedek parçalarının satışfırsatların müşterilerimize iletilmesi,c)Bina,tesis, fabrikayönetimlerinin ve bu kapsamdaki hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi,d)İşyeri ziyaretleri sırasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,e)İnternet sayfamız/mobil uygulamalarımız üzerinden sitemizi, uygulamalarımızı kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgilerin toplanması,f)Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunanların kişilerle iletişimin gerçekleştirilmesi,g)İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumları ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçebilmek ve gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,h)Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmesi,i)Müşterilerimizden gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirebilmesi, sorunlarınçözülmesi,j)İş başvurularınızın ve staj başvurularınızın değerlendirebilmesi,k)İş birliği, ortak iş yapılması, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanılması,l)Sözleşmelerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılması,m)Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi,n)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplanması,o)İstihdama katkı sağlamak,ö)Fabrika, işyeri ve tesislerimiz içinde güvenlik kameraları marifetiyle kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmektedir.4. Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirmeE-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşterilerimize, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı ilgili kişilerin izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel veriler veya bazı özel nitelikli kişisel veriler iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, birim yöneticileri ile, grup şirketleri ile, sosyal güvenlik kurumları ile, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak kişisel verileriniz paylaşılmakta ve bazı hallerde yasal çerçeve içinde bazı verileriniz aktarılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi güvenliği çalışmalarında ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini temel alan bir metodoloji izlemektedir. Tüm bu çalışmalarımızın hedefi bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası yasal şartları uyum sağlayabilmektir.5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olaraktoplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenebilmektedir.6. E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz Veri sorumlusu E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;a)Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,b)Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,c)Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.d)Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.e)Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.f)Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.g)İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.7. Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:a)Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f)Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamıyla ilgili olmak üzere ilgili kişi ile iletişimSöz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından internet sitemizde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. E-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve TicaretA.Ş. ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kabul etmeme ve iptal hakkının kullanılması hakkındaKanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği tarafınıza mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde cevap verilecektir. Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık AdresiE-Berk Makina Metalurji İnşaat Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Malıköy Anadolu Osb Mah. 29 Ekim Cad. No: Sincan / ANKARA / TURKEY

Detaylı Bilgi

Ön Muhasebe Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ön Muhasebe Elemanı Ön Muhasebe Elemanı Maaşları Ön Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur? Ön Muhasebe Elemanı Nedir? Ön Muhasebe Elemanı İş İlanları