Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Environmental, Health and Safety Specialist

Egis Tünel İşletmeciliği A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Üsküdar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Department

Occupational Health and Safe...

Occupational Health and ...

Application Count

261 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Application Count

261 application

Department

Occupational Health and Safety

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

This role is responsible for managing all environmental-related processes in the company from start to finish and plays a very active role in OHS-related processes. S/he works in coordination with all departments in compliance with regulations and process improvements and takes an active role in these matters.

·         Conduct the entire risk analysis assessment process with the relevant departments,

·         Ensure and control the execution of activities in accordance with environmental legislation,

·         Ensure that the official correspondence, application, and periodic notification / reporting procedures required by the Environmental Management Unit are carried out,

·         Provide legally required OHS and environmental training to all employees,

·         Comply with occupational health and safety and environmental regulations, to wear all necessary safety equipment, to encourage safe working practices, to immediately correct significant dangers or to report to the appropriate employee,

·         Make the necessary follow-up on the workplace doctor and health service, to ensure coordination in the relevant processes.

·         To make the necessary field inspections regularly,

·          Managing the work permit process and preparing daily reports, ensuring the necessary coordination,

·         To prepare HSE reports and to follow up the necessary actions,

·          To carry out and follow all processes within the scope of waste management,

·          To measure, analyze and report within the scope of environmental permits,

·         To carry out the necessary environmental and OHS audits in accordance with company procedures and management systems,

·         Coordinating the environmental management in the field and making the necessary reports,

·         Taking an active role in all processes as a part of the occupational safety team,

·          To comply with the relevant procedures, instructions, and other legal requirements of all certified management systems,

·         Carrying out other departmental work to be given by the employer for the completion of the work,

·         To comply with the HSE rules and procedures, the Company's Human Resources policies and the Code of Ethics,

·         Deputizing for the Quality and HSE specialist, when necessary,

·         To take part in the implementation and certification of ISO 14001 and ISO 45001 management systems, to organize exercises, to perform internal audits,

·         Organizing social responsibility projects on the environment

·         Organizing workplace hygiene measurements,


REQUIREMENTS:

·         Bachelor’s degree from Environmental Engineering Department,

·         Having C class occupational safety expertise certificate,

·         Good command of Environmental Legislations,

·         Knowledge of English,

·         Good use of MS Office programs,

·         Can drive active vehicles,

·         Strong communication skills, analytical thinking skills,


Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)
Hakkımızda

Mühendislik, proje yapılandırma ve operasyon servisi alanlarında tüm dünyada yaklaşık 10.000’i mühendis olmak üzere 16.000'e yakın çalışanı ile hizmet sunan Egis, Fransız menşeili global bir şirkettir. 20 ülkede çoğunluğu köprü, altyapı ve mühendislik olmak üzere bir çok hizmet sunmaktadır. Egis, İstanbul ve çevresindeki bazı tünel, köprü ve otoyolların işletmesinden sorumludur. Egis Tünel İşletmeciliği olarak, hizmete başladığı 20 Aralık 2016 tarihi itibari ile Avrasya Tüneli’nin işletme ve bakım süreçlerini yürütmekteyiz. Avrasya Tüneli’ni kullanan misafirlerimizin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini hedefliyor, bu hassasiyet ile çalışıyoruz. Avrasya Tüneli, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergâhı ile İstanbul Boğaz geçişinde ‘Hızlı’, ‘Ekonomik’, ‘Güvenli’, ‘Konforlu’ ve ‘Çevreye Duyarlı’ bir ulaşım alternatifi olarak hizmet vermektedir. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergah sayesinde Avrasya Tüneli’ni kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. Yenilikçi teknolojilere sahip akıllı altyapısıyla geleceğin projesi olan Avrasya Tüneli’nin hem yapımında hem de işletmesinde kullanıcıların güvenliği en ince ayrıntıya kadar düşünülmüştür. Geniş bir kadrodan oluşan 115 kişilik uzman Avrasya Tüneli işletme ve bakım ekibi ile kamu personeli , yolculuğunuz boyunca size yardım etmeye hazır olarak bekliyor.

Mühendislik, proje yapılandırma ve operasyon servisi alanlarında tüm dünyada yaklaşık 10.000’i mühendis olmak üzere 16.000'e yakın çalışanı ile hizmet sunan Egis, Fransız menşeili global bir şirkettir. 20 ülkede çoğunluğu köprü, altyapı ve mühendislik olmak üzere bir çok hizmet sunmaktadır. Egis, İstanbul ve çevresindeki bazı tünel, köprü ve otoyolların işletmesinden sorumludur. Egis Tünel İşletmeciliği olarak, hizmete başladığı 20 Aralık 2016 tarihi itibari ile Avrasya Tüneli’nin işletme ve bakım süreçlerini yürütmekteyiz. Avrasya Tüneli’ni kullanan misafirlerimizin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini hedefliyor, bu hassasiyet ile çalışıyoruz. Avrasya Tüneli, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergâhı ile İstanbul Boğaz geçişinde ‘Hızlı’, ‘Ekonomik’, ‘Güvenli’, ‘Konforlu’ ve ‘Çevreye Duyarlı’ bir ulaşım alternatifi olarak hizmet vermektedir. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergah sayesinde Avrasya Tüneli’ni kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. Yenilikçi teknolojilere sahip akıllı altyapısıyla geleceğin projesi olan Avrasya Tüneli’nin hem yapımında hem de işletmesinde kullanıcıların güvenliği en ince ayrıntıya kadar düşünülmüştür. Geniş bir kadrodan oluşan 115 kişilik uzman Avrasya Tüneli işletme ve bakım ekibi ile kamu personeli , yolculuğunuz boyunca size yardım etmeye hazır olarak bekliyor.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

EGİS TÜNEL İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma MetniSayın Çalışan Adayı, 1. Şirket’in Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğini Gösterir Aydınlatma Metni(“Aydınlatma Metni”)İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, hangi verilerinizin, ne şekilde, hangi amaçlarla işlenebileceği, kişisel verilerinizin güvenliği, haklarınız ve yükümlülükleriniz konusunda Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli çalışan adaylarımızı Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmektir.KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. İşbu metin çerçevesinde Egis Tünel İşletmeciliği (“ETİ”) tarafından işe alım süreçleri esnasında kişisel verileri işlenen kişiler çalışan adayı olarak nitelendirilmektedir.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki SebepleriKişisel Verileriniz, ETİ ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.i. İşyeri ofis ve bina içerisinde yer alan kamera kaydı vasıtasıyla, ii. Çalışan adaylarına bina girişi sırasında verilen kart vasıtasıyla,iii. İşe giriş sürecinde yapılacak olan görüşmeler esnasında sözlü olarak ve/veya elektronik veya fiziki ortamda yazılı olarak doldurulacak formlar vasıtasıyla,iv. Çalışma hayatınıza ilişkin olarak özgeçmişleriniz üzerinden ifşa etmiş olduğunuz bilgilerVasıtasıyla ve v. Sizin için referans olmuş üçüncü kişiler vasıtasıyla.Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:i. Açık rızanızın bulunması,ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veviii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.3. Toplanan Kişisel VerilerinizSizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde ETİ tarafından işlenmektedir:i. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, vakıf, sendika, dernek üyeliği bilgisi, askerlik durum bilgisi, ehliyet bilgisi, görsel kayıtlar bilgisi, referans bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)ii. Çalışan adaylarının seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, askerlik durum bilgisi, ehliyet bilgisi, görsel kayıtlar bilgisi, referans bilgileri, adli sicil kaydı ve sağlık bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)iii. Çalışan adaylarına bina girişi sırasında verilen kartların oluşturulması ve takibi (kimlik bilgisi), (Hukuki sebep: Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)iv. İşyerinde fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması (fiziksel mekân güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)v. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (fiziksel mekân güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi) amaçlarıyla işlenmektedir.5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiETİ, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde ve yurt dışında; işe alım süreçleri boyunca, güvenlik hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcılar ve ETİ’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri), hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki HaklarıKişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan ETİ’den talep edebilirsiniz.Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak ETİ’e iletilecektir.Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca ETİ’ye daha önce bildirilen ve ETİ’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.ETİ başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.Veri Sorumlusu: Egis Tünel İşletmeciliği Anonim Şirketi Posta adresi : Barbaros Mahallesi, Dr.Eyüp Aksoy Caddesi No:9 Üsküdar / İstanbulE- posta adresi : kvkk@egis-turkey.com

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Hayat Sigortası, Bayram Yardımı, Bireysel Emeklilik.

Egis Tünel İşletmeciliği A.Ş. İş İlanları