Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Askeri Projeler Proje Yöneticisi

Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

53 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

53 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler

. Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği/Öğretmenliği bölümlerinden mezun,

. İleri derecede İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip,

. Gemi Elektriği projelerinde en az 2 yıl Proje Yöneticisi olarak görev almış,

. Tercihen askeri gemi projelerinde deneyimli,

. Sorumluluk ve inisiyatif alabilen, sonuç odaklı çalışabilen,

. Ekip yönetiminde deneyimli, liderlik yetkinliğine sahip, iletişimi kuvvetli,

. Planlama ve koordinasyon becerisi gelişmiş,

. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan.

 İş Tanımı

. Proje iş planlarının hazırlanması ve koordinasyonunun sağlanması,

. Proje yönetim esaslarına göre proje gereksinimlerinin belirlenmesi; kapsam, planlama, maliyet doğrultusunda projelerin yürütülmesi,

. Projelerin başlangıcından bitişine kadar olan tüm süreçlerin takip edilmesi ve müşteri ilişkilerini yönetilmesi,

. Projelerin dokümantasyon süreçlerinin hazırlanması,

. Projeler ile ilgili detayların üst yönetime düzenli olarak raporlanması.

Aday Kriterleri

10 - 25 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Proje Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Yöneticisi / Yönetmeni Proje Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Proje Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Proje Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Proje Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
Hakkımızda

Elkon 1980 yılında denizcilik sektörüne alçak gerilim elektrikli ekipmanları ve otomasyon sistemleri tasarlamak, imal etmek, entegre etmek ve devreye almak için kuruldu. Küresel ve uluslararası bir marka olan Elkon’un mühendislik ve üretim merkezi Türkiye’de olmasına rağmen operasyon alanı tüm Avrupa’dır. Gelişmiş ülkelerdeki trendleri yakından takip eden Elkon, emisyon salınımı ve sera etkisinin azaltılması anlamına gelen dekarbonizasyon kavramını da şirketin vizyonu olarak görmektedir. Karbon türü yakıtlardan kaçınmak için kullanılan yöntemlerden biri olan elektrifikasyon teknolojilerini inovatif olarak uygulamaya başlayan Elkon, Türkiye’de katma değerli olarak üretilen her gemi projesine katkı verdi."

Elkon 1980 yılında denizcilik sektörüne alçak gerilim elektrikli ekipmanları ve otomasyon sistemleri tasarlamak, imal etmek, entegre etmek ve devreye almak için kuruldu. Küresel ve uluslararası bir marka olan Elkon’un mühendislik ve üretim merkezi Türkiye’de olmasına rağmen operasyon alanı tüm Avrupa’dır. Gelişmiş ülkelerdeki trendleri yakından takip eden Elkon, emisyon salınımı ve sera etkisinin azaltılması anlamına gelen dekarbonizasyon kavramını da şirketin vizyonu olarak görmektedir. Karbon türü yakıtlardan kaçınmak için kullanılan yöntemlerden biri olan elektrifikasyon teknolojilerini inovatif olarak uygulamaya başlayan Elkon, Türkiye’de katma değerli olarak üretilen her gemi projesine katkı verdi."

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Elkon Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş.Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma ve Rıza Metni1. Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Elkon Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından işbu metinde (Aydınlatma Metni) belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki SebepleriŞirket, kişisel verileri çalışan/stajyer adaylarının kendisinden, Şirket internet sitesi ya da başka kariyer siteleri vasıtasıyla aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak, aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:• Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız ya da gönüllü olarak sağladığınız açık rızanız (ör: Şirket internet sitesinde sağlık probleminiz olup olmadığı sorusunun yanıtlanması ya da sabıkanıza ilişkin bilgilerin sorularını yanıtlamanız veya CV’nize kendi rızanız ile gönüllü olarak paylaşacağınız özel nitelikli kişisel veriler),• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: İşe alınmanız halinde özlük dosyası oluşturulması yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi),• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (ör: Sözleşme öncesi müzakere döneminde kişisel verilerinizin işlenmesi),• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (ör: İlgili pozisyona en uygun adayın tespit edilebilmesi amacıyla mülakatlar ve yetenek testleri gerçekleştirilmesi).3. Veri Kategorileri ve Örnek Veri TürleriKimlik Bilgisi Ad-soyadı, cinsiyet, TC kimlik numarası, TC kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no vb.), doğum tarihi, doğum yeri, medeni haliİletişim Bilgisi Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep TelefonuFinansal Bilgi Maaş Bilgisi Mesleki Deneyim Eski işe ilişkin çalışma süresi, iş başlama / bitiş tarihi, çalışılan birim, unvanSağlık Bilgileri Sağlık durumunuza ilişkin bilgilerCeza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Sabıka kayıtlarına ilişkin bilgilerYetenek Testi Değerlendirme Sonuçları Yetenek testi sonuçlarıYukarıda sayılanlar dışında, siz gönüllü bir şekilde paylaşmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamayız. Lütfen siz de CV’nizde ya da paylaştığınız diğer veriler arasında ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olmadığından emin olunuz.Ayrıca referans bilgisi paylaşımı da tamamen gönüllü şekilde gerçekleştirilebilecek olup; paylaşıldığı durumda referans olarak belirttiğiniz kişiler ile çalışan/stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iletişime geçilebilecektir. Bu bağlamda referans kişisine ait kişisel verilerin Şirket ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirme sizin tarafınızdan yapılmalıdır. Öte yandan referans olarak gösterdiğiniz kişilerin sizinle ilgili verdikleri tüm bilgiler de Şirket tarafından işlenebilecektir.4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği3. başlıkta ifade edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4, 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir:• Çalışan/Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan/Stjayer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; münhasıran 4. başlıkta belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerçek kişiler (referanslarınız) ve tedarikçilerimize aktarılabilecek; yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:Alıcı Grupları Aktarılan Kişisel Verileriniz Aktarım AmaçlarıTedarikçilerimiz Kimlik ve iletişim bilgileriniz Çalışan/Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin YürütülmesiÇalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiYetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin YürütülmesiGerçek Kişiler (Referanslarınız) Kimlik bilgileriniz ve mesleki deneyiminize ilişkin bilgiler Çalışan/Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin YürütülmesiÇalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi6. Kanun Kapsamında HaklarınızKanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirket'e iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Proje Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Yöneticisi / Yönetmeni Proje Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Proje Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Proje Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Proje Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları