Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Analiz ve Raporlama Yönetmeni

EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenler)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Analiz / Araştırma

Analiz / Araştırma

Başvuru Sayısı

63 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

63 başvuru

Departman

Analiz / Araştırma

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendislik, Matematik Mühendislik,İşletme Mühendisliği, Ekonomi Mühendisliği, İstatistik, Ekonometri vb. bölümlerinden mezun,
 • Tercihen Varlık/Alacak Yönetim, çağrı merkezi, bankacılık veya finans sektörlerinden herhangi birinde planlama, iş geliştirme, raporlama vb. birimlerinde çalışmış.
 • Minimum 5 yıl analiz ve raporlama tecrübesine sahip,
 • İyi derecede SQL ve Excel bilgisi olan,
 • Ekip çalışmasına yatkın ve işbirliği içinde çalışabilen,
 • Analitik sorgulama becerisi yüksek olan
 • Araştırmaya ve detaylara önem veren, neden-sonuç ilişkisi kurabilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olan.

 İŞİN TANIMI

 • Mevcut ve yeni rapor taleplerinin analizini yapılarak raporlama süreçlerinin geliştirilmesi,
 • İş birimlerinden gelecek olan yeni rapor taleplerinin  analizinin yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, son testlerinin tamamlanması ve kullanıcıya teslim edilmesi,
 • İş birimlerinin performanslarının aylık raporlanması,
 • İş birimlerinin KPI takip ederek önemli gelişmeleri üst yönetime ve ilgili iş birimlerine aksiyon alınması için bilgilendirilmesi,
 • Data ve veri taleplerinin karşılanması,
 • Raporlama altyapısını sürekli iyileştirilmesini sağlayacak araştırma ve çalışmalar yapılması,
 • Veri tabanının planlamasına destek verilmesi,
 • İş birimlerinden gelecek olan yeni iş geliştirme taleplerinin, prosedürlerinin hazırlanması ve sistemin geliştirilmesinde yazılım ekibine destek verilmesi,
 • Büyük verilerin incelenmesi, düzenlenmesi ve yönetime sunulmak üzere çıkarımlar sağlanarak raporlanması.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Analiz ve Raporlama Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Analiz ve Raporlama Yöneticisi Analiz ve Raporlama Yöneticisi Maaşları Analiz ve Raporlama Yöneticisi Nasıl Olunur? Analiz ve Raporlama Yöneticisi Nedir? Analiz ve Raporlama Yöneticisi İş İlanları
EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Finans ve Yatırım Danışmanlığı

Hakkımızda

Emir Varlık Yönetim A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10.03.2017 tarihli ve 7265 sayılı Kuruluş iznine uygun olarak kurulmuş bir varlık yönetim şirketidir. Faaliyet izin başvurusu 09.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, BDDK'nın faaliyet izni verilmesine ilişkin 13.07.2017 tarihli, 7408 sayılı kararı ve 30128 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Emir Varlık Yönetim A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10.03.2017 tarihli ve 7265 sayılı Kuruluş iznine uygun olarak kurulmuş bir varlık yönetim şirketidir. Faaliyet izin başvurusu 09.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, BDDK'nın faaliyet izni verilmesine ilişkin 13.07.2017 tarihli, 7408 sayılı kararı ve 30128 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEKişisel verileriniz “özel hayatın gizliliği ve korunması’’na ilişkin düzenleme ile Anayasal güvence altındadır. Bu kapsamda hazırlanan ve yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin nasıl korunacağına ilişki esas ve usulleri düzenlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz;Veri Sorumlusu Emir Varlık Yönetim A.Ş. tarafından kişisel verileriniz; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Verilerinizin işlenmesi Bankacılık Kanunu kapsamında sunabileceğimiz faaliyetler ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirebilmenizi temin için gereklidir. Bizlerle iletişime geçen ve işlem yapmak isteyen kimsenin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri rızası ile kaydedilir, gerekli belgelerin düzenlenmesinde kullanılır ve ilgili kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerimiz kapsamında kullanılır.BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, KKB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için kişisel verileriniz işlenebilecektir.Hizmetlerimize yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetleri, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; sizlere daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi; planlama, istatistik, memnuniyet çalışmaları, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğumuz yurt içi kuruluş ve bankalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi bankalarla amacı kapsamında paylaşılabilmektedir.KVKK 11. maddesi uyarınca,  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenmiş verinin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.KVKK kapsamında bilgi talebiniz için ‘info@emirvarlik.com’’ mail adresinden ve (0212) 438 35 35 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İlgini Çekebilecek İlanlar

Analiz ve Raporlama Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Analiz ve Raporlama Yöneticisi Analiz ve Raporlama Yöneticisi Maaşları Analiz ve Raporlama Yöneticisi Nasıl Olunur? Analiz ve Raporlama Yöneticisi Nedir? Analiz ve Raporlama Yöneticisi İş İlanları