Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Esenler)
56 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

IT

IT

Application Count

100 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

100 application

Department

IT

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Qualifications

 

·        University graduated

·        At least 2 years as Frontend Developer

·        Fluency in semantic HTML5 and Css, responsive design preprocessors

·        Experience Javascript, NodeJS, Angular, Vue. Js, React Framework from two + preferably knowledge other MVC Frameworks

·        Experience of building web applications

·        Experience of WEB API

·        Understanding of version control, preferably TFS

·        Knowledge of Agile methodologies

·        Experience working as part of a development team

·        Multi-task capable of tracking

·        A good knowledge of consistent user experience

·        Able to keep calm under stress, strong problem solving and analytical skills

·        Excellent communication skills, both written and verbal and a passion for working in highly

 

 Job Description

 

·        Coding the project based on isomorphic structure with Vue. js/React/Angular

·        Document and builds unit tests for development code

·        Work with developers and implements design

Preferred Candidate

More than 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed

Web Arayüz Geliştirici pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Web Arayüz Geliştirici Web Arayüz Geliştirici Maaşları Web Arayüz Geliştirici Nasıl Olunur? Web Arayüz Geliştirici Nedir? Web Arayüz Geliştirici İş İlanları
EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Finans ve Yatırım Danışmanlığı

Hakkımızda

Emir Varlık Yönetim A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10.03.2017 tarihli ve 7265 sayılı Kuruluş iznine uygun olarak kurulmuş bir varlık yönetim şirketidir. Faaliyet izin başvurusu 09.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, BDDK'nın faaliyet izni verilmesine ilişkin 13.07.2017 tarihli, 7408 sayılı kararı ve 30128 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Emir Varlık Yönetim A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10.03.2017 tarihli ve 7265 sayılı Kuruluş iznine uygun olarak kurulmuş bir varlık yönetim şirketidir. Faaliyet izin başvurusu 09.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, BDDK'nın faaliyet izni verilmesine ilişkin 13.07.2017 tarihli, 7408 sayılı kararı ve 30128 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEKişisel verileriniz “özel hayatın gizliliği ve korunması’’na ilişkin düzenleme ile Anayasal güvence altındadır. Bu kapsamda hazırlanan ve yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin nasıl korunacağına ilişki esas ve usulleri düzenlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz;Veri Sorumlusu Emir Varlık Yönetim A.Ş. tarafından kişisel verileriniz; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Verilerinizin işlenmesi Bankacılık Kanunu kapsamında sunabileceğimiz faaliyetler ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirebilmenizi temin için gereklidir. Bizlerle iletişime geçen ve işlem yapmak isteyen kimsenin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri rızası ile kaydedilir, gerekli belgelerin düzenlenmesinde kullanılır ve ilgili kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerimiz kapsamında kullanılır.BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, KKB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için kişisel verileriniz işlenebilecektir.Hizmetlerimize yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetleri, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; sizlere daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi; planlama, istatistik, memnuniyet çalışmaları, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğumuz yurt içi kuruluş ve bankalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi bankalarla amacı kapsamında paylaşılabilmektedir.KVKK 11. maddesi uyarınca,  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenmiş verinin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.KVKK kapsamında bilgi talebiniz için ‘info@emirvarlik.com’’ mail adresinden ve (0212) 438 35 35 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İlgini Çekebilecek İlanlar

Web Arayüz Geliştirici pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Web Arayüz Geliştirici Web Arayüz Geliştirici Maaşları Web Arayüz Geliştirici Nasıl Olunur? Web Arayüz Geliştirici Nedir? Web Arayüz Geliştirici İş İlanları