Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Yurtdışı Satış Uzmanı (Arap Bölge)

EMPERA HALI SAN.VE TİC.A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Gaziantep
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

69 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

69 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yeniliği ve yaratıcılığı ilke edinmiş ekibimizle, sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi hedefleyen, insana saygıya öncelik veren ve halı sektöründe kalitesi ile dünyada ilk sıralarda yer almayı başarmış firmamızda Yurt Dışı Satış departmanımızda görevlendirilmek üzere ekip arkadaşları aranmaktadır.

 

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin İİBF ve/veya Mühendislik Fakülteleri’nden mezun,
 • Konuşma ve yazma seviyesinde çok iyi derecede Arapça ve İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını kullanmayı bilen,
 • Yurt Dışı Satış konularında özellikle Halı sektöründe tecrübeli,
 • Kalite anlayışına sahip ve müşteri beklentilerine öncelik veren,
 • Takip yönü kuvvetli, sorumluluk alabilen,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve takım çalışmasına yatkın,
 • İkna kabiliyeti yüksek ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş,
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Analitik düşünme ve teknik konuları hızlı öğrenme kabiliyetine sahip,
 • Problem çözme tekniklerini etkin olarak kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Gaziantep’te ikamet eden/edebilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

İş Tanımı

 • Özellikle Arap bölgesindeki müşterilerle olan iletişimi ve yazışmaları yönetmek ve yönlendirmek,
 • Müşterilerden gelen sipariş bilgilerini ilgili planlama ve üretim bölümleriyle görüşmek,
 • Müşteri ile firma arasındaki tüm iletişimi sağlıklı bir şekilde yürüten, firma çıkarlarını gözeterek maksimum müşteri memnuniyeti sağlayan uyumlu ve sorumluluk sahibi kuvvetli bir köprü olmak,
 • İş sürecinde karşılaşılacak sorunlarda yapıcı, kalıcı ve çözümcü öneri ve yaklaşımlarda bulunmak gibi süreçleri yürütecek çalışma arkadaşları aranmaktadır.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri) Arapça(Okuma : Ana Dil, Yazma : Ana Dil, Konuşma : Ana Dil)

Yurtdışı Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yurtdışı Satış Uzmanı Yurtdışı Satış Uzmanı Maaşları Yurtdışı Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Yurtdışı Satış Uzmanı Nedir? Yurtdışı Satış Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu ve TemsilcisiBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ̆ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EMPERA HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiHizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.Ziyaretçi giriş-çıkışlarının kontrol edilmesi, ziyaretçilerin kime/nereye geldiklerinin belirlenmesi ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz fiziksel güvenlik birimi tarafından kaydedilmektedir.Misafir interneti hizmeti ile kanuna uygun olması amacıyla kişisel verileriniz kaydedilmektedir.Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri ve tedarikçilerin ticari ve kişisel verileri tutulmaktadır.Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla çalışanların özlük dosyalarında verileri tutulmaktadır. Ayrıca ilerleyen süreçlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde tekrar değerlendirmek için özgeçmiş bilgileri muhafaza edilmektedir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiSöz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.Müşteri ve tedarikçi kişisel verileri Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, işbirliği oluşturulması ve Şirket'in ve şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşılmaktadırç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKamera verileri, ziyaretçi girişleri ve misafir internet hizmeti kapsamında kaydedilen kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla müşteri kişisel verileri ilgili satış-pazarlama birimleri aracılığıyla toplanmaktadır.d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e)KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d)ve(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili EMPERA HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla 4.Organize Sanayi Bölgesi 83425 No'lu Cad. No:4 Şehitkamil - GAZİANTEP adresine ulaştırmanız gerekmektedir

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Yurtdışı Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yurtdışı Satış Uzmanı Yurtdışı Satış Uzmanı Maaşları Yurtdışı Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Yurtdışı Satış Uzmanı Nedir? Yurtdışı Satış Uzmanı İş İlanları