Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Elektrik Vardiya Operatörü - Aydın

ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Aydın(Bozdoğan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Teknik

Teknik

Başvuru Sayısı

196 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

196 başvuru

Departman

Teknik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aydın Bozdoğan’da kurulu bulunan Hidroelektrik Santralimizde değerlendirilmek üzere "Vardiya Operatörü" arayışımız bulunmaktadır.

 • Meslek yüksek okullarının Elektrik, Hidroelektrik santralleri vb. bölümlerinden mezun
 • Tercihen yüksek gerilim ve kuvvetli akım tesislerinde çalışma belgesine sahip
 • Tercihen Hidroelektrik santral tecrübesi bulunan
 • Elektrik projesi okumayı bilen
 • Tercihen hidrolik tecrübesi olan
 • Yüksek gerilim sahaları manevra kabiliyetine sahip
 • Alçak gerilim ve zayıf akım tesisleri konusunda yeterli tecrübeye sahip
 • SCADA konusunda temel bilgilere sahip
 • Temel PLC, PLC haberleşme ve otomasyon konularında yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip
 • Bakım-Onarım işlerinde kendisine güvenen
 • Bilgisayar Kullanabilen, temel MS Office programlarına hâkim
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
 • 3 Vardiyalı sisteminde çalışabilecek
 • Ekip çalışmasına yatkın, girişken, insan ilişkilerinde başarılı
 • B sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen

İŞ TANIM

 • Santralde gerçekleştirilecek olan bakım, arıza ve işletme faaliyetlerinde görev almak, Sistemin ve tesisin düzenli kontrolü, arıza tespiti ve bildiriminde amirleri ile koordineli şekilde çalışmak,
 • İlgili  bölümünde tutulan saha, arıza, bakım ve diğer ilgili kayıt ve raporlamalarda görev almak,
 • Tesisin düzen ve sürekliliğine katkıda bulunmak,
 • İSG ve Çevre konularında belirlenen kurallar çerçevesinde uyumlu çalışmak,
 • Gerekli durumda ilgili taşeron firma ve yetkili kurum personelleri ile irtibat ve koordinasyonu sağlayıp, amirlerine bilgi aktarımı yapmak,

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Vardiya Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Vardiya Operatörü Vardiya Operatörü Maaşları Vardiya Operatörü Nasıl Olunur? Vardiya Operatörü Nedir? Vardiya Operatörü İş İlanları
Hakkımızda

Enda Enerji Holding A.Ş., sayıları 100’ü aşkın Egeli Sanayici ve İşadamları tarafından sadece enerji alanında faaliyet göstermek üzere,  1993 yılında İzmir'de kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana gerek bağlı kuruluşları gerekse iştirakleri vasıtasıyla ; başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, yatırımcı sıfatıyla her türlü üretim teknolojisi ile enerji projelerini geliştirmek, gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işleterek enerji ticareti faaliyetinde bulunmaktadır . ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği temiz enerjiyi, 2004 yılından itibaren serbest piyasa koşullarında nihai tüketicilere, ikili anlaşmalarla tedarik şirketlerine, spot piyasaya ve koşulları uyan tesislerinden YEKDEM kapsamında sisteme satmaktadır. Bünyesinde hem yenilenebilir kaynaklara, hem de doğalgaza dayalı santrallerin olması sayesinde kesintisiz elektrik üretebilmekte, böylece tüketicilere yıl boyunca uygun koşullarda elektrik tedarik edebilmektedir. Grup bünyesinde bağlı şirket statüsünde ; 4 adet HES, 5 adet RES, 1 adet JES ve 1 adet Doğal gaz olmak üzere 11 adet (241 MW), iştirak statüsünde de; 1 adet HES ve 1 adet doğal gaz olmak üzere 2 adet (105 MW) ve toplamda 13 adet (346 MW) santral faaliyet göstermektedir.

Enda Enerji Holding A.Ş., sayıları 100’ü aşkın Egeli Sanayici ve İşadamları tarafından sadece enerji alanında faaliyet göstermek üzere,  1993 yılında İzmir'de kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana gerek bağlı kuruluşları gerekse iştirakleri vasıtasıyla ; başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, yatırımcı sıfatıyla her türlü üretim teknolojisi ile enerji projelerini geliştirmek, gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işleterek enerji ticareti faaliyetinde bulunmaktadır . ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği temiz enerjiyi, 2004 yılından itibaren serbest piyasa koşullarında nihai tüketicilere, ikili anlaşmalarla tedarik şirketlerine, spot piyasaya ve koşulları uyan tesislerinden YEKDEM kapsamında sisteme satmaktadır. Bünyesinde hem yenilenebilir kaynaklara, hem de doğalgaza dayalı santrallerin olması sayesinde kesintisiz elektrik üretebilmekte, böylece tüketicilere yıl boyunca uygun koşullarda elektrik tedarik edebilmektedir. Grup bünyesinde bağlı şirket statüsünde ; 4 adet HES, 5 adet RES, 1 adet JES ve 1 adet Doğal gaz olmak üzere 11 adet (241 MW), iştirak statüsünde de; 1 adet HES ve 1 adet doğal gaz olmak üzere 2 adet (105 MW) ve toplamda 13 adet (346 MW) santral faaliyet göstermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ(KARİYER SİTELERİ-ÇALIŞAN ADAYI)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde Merkez-66068-K-5528 sicil numarası ile kayıtlı Konak Vergi Dairesi’nde3340065391 vergi kimlik numaralı ve İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvar No: 10/71 Konak İzmir adresinde mukim Enda Enerji Holding A.Ş. (“Şirket/Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.a. İşlenen Kişisel VerilerTarafımıza sizin tarafınızdan işe alım süreçleri kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Veri Kategorisi Kişisel VeriKimlik Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Haliİletişim Telefon Numarası, Adres, Elektronik Posta AdresiMesleki Deneyim Diploma Bilgisi, Sertifika-Kurs Bilgileri, Eğitim Kayıtları Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf b. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmesi,• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,• İş faaliyetlerinin yürütülmesi,Amaçlarıyla KVKK’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.c. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8/2/a bendi ve KVKK’nın 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla Topluluk Şirketlerimize aktarılmaktadır. Gerektiğinde tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları birimi yetkilileri ve personelleri tarafından, kariyer siteleri aracılığıyla otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.e. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ilgili düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen zorunlu bilgileri de içerecek şekilde tarafımızdan veya Şirketimiz internet sitesinden temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak, noter kanalıyla yukarıda belirtilen Şirket adresine veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak veya güvenli elektronik imzanızla Şirketimizin enda@hs03.kep.tr kep adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecek veya işleme almayacaktır.Şirketin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Detaylı Bilgi

Vardiya Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Vardiya Operatörü Vardiya Operatörü Maaşları Vardiya Operatörü Nasıl Olunur? Vardiya Operatörü Nedir? Vardiya Operatörü İş İlanları