Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Harita Mühendisi

Enerya Enerji A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Erzincan
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Operasyon

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

“STFA Yatırım Holding grup şirketi olarak 2003 yılında kurulan Enerya, 11 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahiptir. 2014 yılı itibari ile dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan İsviçreli Partners Group ile ortaklık anlaşması yapılmıştır. 950.000’den fazla aboneye hizmet sunan Enerya; doğal gazın yanı sıra elektrik, toptan doğal gaz ve yenilenebilir enerji alanlarında da faaliyet gösteriyor; imza attığı projelerle Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.
Türkiye’nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olan ENERYA ENERJİ A.Ş.,  yaptığı yatırımlarla büyümeye; katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ile insanların hayatına dokunmaya devam ediyor.”
                                                   “Enerya’nın Yeni Enerjisi Sensin”

Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. de görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Harita Mühendisi” arayışımız bulunmaktadır;

  • Harita Mühendisliği bölümü mezunu,
  • CAD, GIS, MICROSTATION ve MS Office programlarına hakim,
  • Tercihen Doğalgaz ve Alt Yapı sektörlerinde deneyimli,
  • Tercihen SAP deneyimi olan,
  • Seyahat engeli olmayan,
  • Takım çalışmasına uygun,
  • B sınıfı ehliyet sahibi, aktif araç kullanabilen,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Erzincan ilinde ikamet eden/edebilecek olan.

Aday Kriterleri

En çok 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Harita Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Harita Mühendisi Harita Mühendisi Maaşları Harita Mühendisi Nasıl Olunur? Harita Mühendisi Nedir? Harita Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

2003 yılında kurulan Enerya, doğal gaz dağıtımı, elektrik ticareti, doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş, Ahlatcı Holding bünyesinde 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahiptir ve 1.400.000’i aşkın aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biridir. Enerya, her geçen gün yaptığı yatırımlarla büyümeye, abonelerini doğal gaz konforu ile tanıştırmaya ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlamaya devam etmektedir. Vizyonumuz; Büyüme odaklı, müşterilerine ve çalışanlarına değer katan, Türkiye’nin lider enerji markası olmak

2003 yılında kurulan Enerya, doğal gaz dağıtımı, elektrik ticareti, doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş, Ahlatcı Holding bünyesinde 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahiptir ve 1.400.000’i aşkın aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biridir. Enerya, her geçen gün yaptığı yatırımlarla büyümeye, abonelerini doğal gaz konforu ile tanıştırmaya ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlamaya devam etmektedir. Vizyonumuz; Büyüme odaklı, müşterilerine ve çalışanlarına değer katan, Türkiye’nin lider enerji markası olmak

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. AMAÇSTFA İnşaat A.Ş., STFA Yatırım Holding A.Ş., SİF İş Makinaları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., STFA Makina Kiralama Ticaret A.Ş. (“STFA” veya “Şirket”), çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. STFA çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesinde işbu “STFA Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika” (“Politika”) uygulanacaktır.Bu Politika ile STFA çalışan adaylarına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır:• Kişisel verilerin kim tarafından toplandığı,• STFA’nın kişisel verileri nasıl topladığı ve kimlere hangi yollarla aktardığı,• Kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği,• İşlenen kişisel verilere ilişkin olarak STFA çalışan adaylarının hangi haklara sahip olduğu,• Veri güvenliğinin sağlanması için alınan idari ve teknik önlemlerin neler olduğu.2. TANIMLARAçık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızaAnonim hale getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesiKişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiKişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemKanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Çalışan Adayı: STFA’ya iş başvurusunda bulunarak kişisel bilgilerini erişilebilir kılan gerçek kişi3. GENEL İLKELERÇalışan Adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aşağıda sayılan ilkeler hâkimdir:• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, • Doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,• Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 4.1. Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıÇalışan Adaylarının kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde sayılan veri işleme şartları ile uyumlu olarak işlenmektedir. Aşağıda sayılanlardan birinin varlığı halinde, STFA, çalışan adaylarının kişisel verilerini açık rıza aranmaksızın işleyebilecektir:a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,d. STFA’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,e. Çalışan Adayı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,g. Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, STFA’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıHukuka aykırı olarak işlendiği takdirde ayrımcılığa maruz kalma riski taşıyan özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde sayılan veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla, aşağıda sayılan hallerde çalışan adayının açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verilerinin işlenebilmesi mümkün olacaktır:a. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesiKişisel sağlık verileri; (i) Kurul tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak, (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:- Çalışan Adayı’nın yazılı açık rızası- Kamu sağlığının korunması- Koruyucu hekimlik- Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,- Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimib. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesiBu kapsamdaki verilerin, çalışan adayının açık rızasının bulunması durumunda veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenmesi mümkün olacaktır.5. ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA, İŞLENME VE AKTARIM AMAÇLARIKişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:• Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan adayı iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.• Diğer Bilgiler; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan adayı iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.• Finans; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan adayı iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.• Fiziksel Mekân Güvenliği; İdari İşler birimi tarafından güvenlik için kamere kayıtları tutulması amacıyla işlenmektedir.• İletişim Verisi; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan adayı iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve gerektiğinde ilgili danışmanlık firması ile paylaşılmaktadır.• Kimlik; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan adayının e-mail adresinin kişilik envanteri şirketleri ile paylaşılması, çalışan adayının kişilik envanterinin değerlendirilmesi, çalışan adayının değerlendirilmesi, çalışan adayının iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve ilgili danışmanlık ve kişilik envanteri şirketlerine aktarılmaktadır.• Mesleki Deneyim; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan adayı iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve gerektiğinde ilgili danışmanlık firmasına aktarılmaktadır.• Özlük; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan adayı iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi, çalışan adayının değerlendirilmesi amacıyla işlenmekte, gerektiğinde ilgili danışmanlık firması ile paylaşılmaktadır.• Sağlık Bilgiler; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan adayı iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.6. ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARSTFA, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler STFA tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.7. ÇALIŞAN ADAYININ SAHİP OLDUĞU HAKLARKanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, STFA’ya başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Çalışan Adayları, Kanun’dan doğan taleplerini “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. STFA başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. KVKK hakkında taleplerinizi ileteceğiniz matbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.Çalışan Adayı, işbu Politika’ya konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, STFA’yı bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, STFA’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.8. KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİSTFA, çalışan adaylarının kişisel verilerini korumak için uygun idari ve teknik tüm tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. Veri kaybı, izinsiz kullanım, çoğaltma, erişim, değiştirilme tehditlerine karşı düzenlenmekte olan idari ve teknik önlemler aşağıdaki gibidir:• Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması,• Kullanılan yazılımların virüs koruma sistemleri ile korunması,• Kişisel verilere erişimin sınırlanması,• Kanun’dan kaynaklanan uygulamalara ilişkin olarak iç politikaların düzenlenmesi ve bunlara uyumun sağlanması,• Çalışanların Kanun ve bundan kaynaklanan şirket uygulamalarına ilişkin olarak eğitilmesi,• Alınan idari ve teknik önlemlere ilişkin olarak düzenli aralıklarla denetim sağlanması.İşbu Politika, gerekli görüldüğü hallerde STFA tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışan adayına bilgilendirme yapılacaktır. Politika’nın en güncel haline STFA internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane.

Harita Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Harita Mühendisi Harita Mühendisi Maaşları Harita Mühendisi Nasıl Olunur? Harita Mühendisi Nedir? Harita Mühendisi İş İlanları