Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Alternatif Gelişim Ürünleri Uzmanı

Enocta

Ankara(Çankaya), İstanbul(Asya)

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

10 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Eğitim

Eğitim

Başvuru Sayısı

130 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

130 başvuru

Departman

Eğitim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Enocta Yeni Ekip Arkadaşını Arıyor!

Türkiye'de eğitim teknolojileri alanının ilk ve öncü şirketi olan Enocta, hizmet verdiği kurumlarda, çalışanların iş performansını artıran ve bu yolla kurumların iş sonuçlarına katkı sağlayan, yeni nesil eğitim ve gelişim uygulamaları ve teknolojileri sunar.

500 müşterimize ve 2 milyondan fazla çalışanına eğitim ve gelişim yoluyla değer katacak, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren keyifli bir ekibin parçası olacakAlternatif GelişimÜrünleri Uzmanı ’ arıyoruz.

Aranan Özellikler :

  • Eğitim Teknolojileri ya da ilgili alanlardan mezun
  • Türkçe dil bilgisi kurallarına hakimiyet
  • Çok iyi derecede İngilizce bilgisi (yazılı ve sözlü)
  • Güçlü iletişim, organizasyon  ve koordinasyon yeteneği ,
  • Araştırmaya ve öğrenmeye hevesli,gelişime açık 
  • Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilen

Görev Tanımı : 

·Yurtdışı iş ortaklarımızla olan ilişkilerin/işlerin  yönetim aşamasında yer almak

o   Toplantıları planlamak, 

o   Toplantı maddelerinin  çıkartmak , yapılacaklar listesinin oluşturmak  ve takibini yapmak,

o   İş ortaklarımızdan gelen  İngilizce dokümanları Türkçe'ye çevirerek  iç müşteri ile paylaşıma hazır hale getirmek,

o   İç müşteriden gelen ürün ile ilgili soruları yanıtlamak

o   Ürünlerin detaylarını/kullanımını iyi öğrenerek, ürün gelişimi için katkı sağlamak,

o   İş akışı süreçlerine  hakim olarak  süreçlerin devamlılığını sağlamak,

o   Gerekli bilgilerin excel ve  CRM sistemine girişlerini yapmak,

Webinar Katalog yönetiminde görev almak 

o   Webinar ve sanal sınıf planlamalarının organizasyonu

o   Canlı webinar ve sanal sınıfların planlamalarını MS Outlook üzerinden yapmak (müşteri ve  eğitmen ajandalarının uygunluklarına göre tarihleri belirlemek ve ajandaları yönetmek)

o   Webinar tarihi belirlenmesi/değişikliği için eğitmen ve müşteri arasında koordinasyonu sağlamak

 

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)

Yardımcı Ürün Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yardımcı Ürün Uzmanı İş İlanları
Enocta

Yazılım / Elektrik & Elektronik 1+

Hakkımızda

Enocta, kurumların e-öğrenme, eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları hizmet ve ürünleri tek bir çatı altında toplayarak, tek noktadan çözümler üretmek amacıyla 1999 yılında kurulmuş, sektöründe öncü ve yenilikçi bir firmadır. Enocta 2006 yılından itibaren, kurumların eğitim ve gelişim süreçlerini tümüyle yöneten sistemler kurmaya başlamıştır. Enocta tarafından geliştirilen eğitim yönetim sistemi, e-öğrenme süreçlerinin yanı sıra, talep toplama, planlama, kaynak ve bütçe yönetim fonksiyonları ile, eğitim ve gelişim sürecinin tek noktadan yönetilmesini sağlamaktadır. Enocta, bugün, 100’ün üzerinde çalışanı ve çok sayıda çözüm ortağı ile kurumsal, akademik ve kamu müşterilerine, her alanda e-öğrenme içerikleri ve teknolojileri sunan, bu içerikleri Eğitim Yönetimi Altyapı ürün ve hizmetleri ile güçlendiren, vizyoner ve öncü yapısıyla e-öğrenme sektörünü her geçen gün geliştiren bir şirket olarak sektöründe lider konumdadır.

Enocta, kurumların e-öğrenme, eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları hizmet ve ürünleri tek bir çatı altında toplayarak, tek noktadan çözümler üretmek amacıyla 1999 yılında kurulmuş, sektöründe öncü ve yenilikçi bir firmadır. Enocta 2006 yılından itibaren, kurumların eğitim ve gelişim süreçlerini tümüyle yöneten sistemler kurmaya başlamıştır. Enocta tarafından geliştirilen eğitim yönetim sistemi, e-öğrenme süreçlerinin yanı sıra, talep toplama, planlama, kaynak ve bütçe yönetim fonksiyonları ile, eğitim ve gelişim sürecinin tek noktadan yönetilmesini sağlamaktadır. Enocta, bugün, 100’ün üzerinde çalışanı ve çok sayıda çözüm ortağı ile kurumsal, akademik ve kamu müşterilerine, her alanda e-öğrenme içerikleri ve teknolojileri sunan, bu içerikleri Eğitim Yönetimi Altyapı ürün ve hizmetleri ile güçlendiren, vizyoner ve öncü yapısıyla e-öğrenme sektörünü her geçen gün geliştiren bir şirket olarak sektöründe lider konumdadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi (“Enocta” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Enocta web sitesinde alan Enocta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi yürütülmesinin temini amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından elektronik ortamda iş başvurusu yöntemi ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.c) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz Enocta Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Referans TaahhüdüReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.Ad-Soyad: T.C. Kimlik Numarası: Tarih:Telefon:E-posta:

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Yardımcı Ürün Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yardımcı Ürün Uzmanı İş İlanları