Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Sales and Marketing Specialist

Epsan Plastik San. Tic. A.Ş

Bursa(Osmangazi)
16 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Department

Sales

Sales

Application Count

62 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Application Count

62 application

Department

Sales

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Sales and Marketing Specialist

Founded in 1976, Epsan is Turkey’s number one engineering thermoplastics compounder with a total production capacity of 60.000 tons, generating an annual turnover in excess of €100 Mio. Epsan offers a wide range of different types of compounds with a particular focus on PA6 and PA66, but also based on PBT, PPA, PET, PBT/PET, PA/ABS, PBT/ASA and PA/PP. Automotive is the company’s main market, supplying a broad spectrum of global 1st Tiers with several grades approved by OEM’s . We are looking for a team member to develop new business opportunities by proactively maintaining and expanding Epsan's customer base in assigned country or area. 

Qualifications:

 • Fluent in English.
 • Ability to handle multiple tasks,
 • Good communication skills and teamwork ability
 • Goal - oriented, innovative, agile and problem solver,
 • Strategic and entrepreneurial thinking.
 • Valid driving license class B and active driver,
 • Male candidates should have completed their military service.
 • Preferably Located in Bursa

Scope and objectives:

 • Develop, establish and implement an effective sales plan tailored to the territory and specific accounts to achieve the goals of the budget and financial growth of the company
 • Maintain a current understanding and knowledge of the company’s products and services to provide accurate information to direct customers and distributors
 • Ensure an efficient customer opportunity pipeline execution: From concept phase to mass production
 • Manage existing accounts and expand customer base in territory, developing long-term profitable accounts.
 • Participate in all sales activities and attend meetings.
 • No travel restrictions. 

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)
Completed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B
Hakkımızda

1976 yılında Atila EFE tarafından kurulmuştur.İlk yıllarda plastik sektörüne salt hammadde pazarlayan Epsan zamanla edindiği çeşitli bayiliklerle kalıcılığının ilk tohumlarını atmıştır.Üretim ve istihdama olan inancı ile 1998 yılında ilk üretim tesisini faaliyete geçirmiş,ürünlerine olan talep artışı ve genişleyen pazar payına istinaden 2002 yılı sonunda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesin de kapalı alanı 6000 m2 olan yeni fabrika binasında hizmet vermeye başlamıştır. Markalaşma yolunda hızla ilerleyen Epsan, EPLON ,EPLAMİD ve EPİMİX markaları ile kısa sürede Türkiye de ve dünya da ismini duyurmayı başarmıştır.Kalite kontrol laboratuvarı ve AR-GE çalışmaları ışığında yenilenerek gelişen üretim hatlarının ivmesi ile bugün gelinen noktada yıllık 33.000 ton hammadde üretebilmektedir.2003 yılında Kalite anlayışını,ürün kalitesini,satış öncesi ve sonrası hizmetlerini ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi ile belgelendirmiştir. 2013 yılında Almanya da “EPSAN ALMANYA GmbH” olarak satış ofis kurmuştur.2013 EPSAN Bursa’da 3000 m2 kapalı alanda yeni lojistik merkezini açmıştır.Ürünlerini başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya, elektrik-elektronik, Tekstil, makine,inşaat , büro mobilyaları , kozmetik ve tarım sektörlerine sunan EPSAN , Bursa Serbest Bölgesindeki tesisini yeniden inşa ederek 2014 yılı başında EPSAN FZ olarak yeni tesisini açmıştır.

1976 yılında Atila EFE tarafından kurulmuştur.İlk yıllarda plastik sektörüne salt hammadde pazarlayan Epsan zamanla edindiği çeşitli bayiliklerle kalıcılığının ilk tohumlarını atmıştır.Üretim ve istihdama olan inancı ile 1998 yılında ilk üretim tesisini faaliyete geçirmiş,ürünlerine olan talep artışı ve genişleyen pazar payına istinaden 2002 yılı sonunda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesin de kapalı alanı 6000 m2 olan yeni fabrika binasında hizmet vermeye başlamıştır. Markalaşma yolunda hızla ilerleyen Epsan, EPLON ,EPLAMİD ve EPİMİX markaları ile kısa sürede Türkiye de ve dünya da ismini duyurmayı başarmıştır.Kalite kontrol laboratuvarı ve AR-GE çalışmaları ışığında yenilenerek gelişen üretim hatlarının ivmesi ile bugün gelinen noktada yıllık 33.000 ton hammadde üretebilmektedir.2003 yılında Kalite anlayışını,ürün kalitesini,satış öncesi ve sonrası hizmetlerini ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi ile belgelendirmiştir. 2013 yılında Almanya da “EPSAN ALMANYA GmbH” olarak satış ofis kurmuştur.2013 EPSAN Bursa’da 3000 m2 kapalı alanda yeni lojistik merkezini açmıştır.Ürünlerini başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya, elektrik-elektronik, Tekstil, makine,inşaat , büro mobilyaları , kozmetik ve tarım sektörlerine sunan EPSAN , Bursa Serbest Bölgesindeki tesisini yeniden inşa ederek 2014 yılı başında EPSAN FZ olarak yeni tesisini açmıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz “Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası” kapsamında bahsi geçen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Epsan Plastik Sanayi Anonim Şirketi (“Epsan”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruzTarafımızca, bizimle paylaşmanız, referanslarınızdan elde ettiğimiz veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Kimlik Verisi : Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetinizİletişim Verisi: Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresinizÖzel Nitelikli Kişisel Veri: Özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleriniz, engelli olma durumunuz, kan grubunuz, sigara kullanımınız, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız.Eğitim Verisi Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisiİş Deneyimi Verisi: Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)Görsel ve İşitsel Veri Fotoğrafınız, varsa Selvi (video CV)Diğer : Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’ sine eklediği her türlü Word, Excel, sunum dosyaları2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Epsan’ ın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Epsan’ ın uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Epsan tarafından işlenen kişisel verileriniz, Epsan’ ın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.Ayrıca kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz.Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;• Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve 2. Madde de belirtilen amaçlarla işlenmektedir.• Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, Epsan’ın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Epsan’ a başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını firma adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Epsan tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Epsan için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar