Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Epsilon Landauer Dozimetri Teknolojileri ve Tic.A.

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

186 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

186 başvuru

Departman

Sağlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

2010 yılında kurulan ve  radyasyon teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak,  ülkemizde medikal ve endüstriyel alanda mesleki ve çevresel radyasyonun ölçülmesine yönelik hizmet vermekte olan Epsilon Landauer Dozimetri Teknolojileri San. Tic. A.Ş.,de görevlendirilmek üzere;

Üniversitelerin Medikal Fizik bölümlerinden mezun,

Tercihen görüntülü analiz programlarını kullanabilen,

ISO 9001 ve TS EN ISO 17020 Kalite Yönetim Sistemleri hakkında bilgi sahibi (biyomedikal, görüntüleme, kalibrasyon, laboratuvar vs.),

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 23.12.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici Madde 1 hükümlerini yerine getirmek, bunu belgelendirmek ve tercihen 5 yıllık iş deneyimine sahip,

Son 5 yılda diagnostik radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi grubu tıbbi cihazlar alanının herhangi birinde en az 3 yıl kalite kontrol testlerine ilişkin deneyime sahip olmak,

Takım çalışmasına yatkın,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek,

İŞ TANIMI:

Radyoloji ve Nükleer Tıp alanında kalite kontrol ve radyasyondan korunma faaliyetlerini yürütecek,

İlgili süreçlerin ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 17020 Kalite Yönetim Sistemlerine uygun gerçekleştirecek

Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası dokümanları takip edip uygulayacak,

Test, Kontrol ve Kalibrasyon (Muayene) Uzmanı Ekip arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.


Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Tecilli

Kalibrasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalibrasyon Uzmanı Kalibrasyon Uzmanı Maaşları Kalibrasyon Uzmanı Nasıl Olunur? Kalibrasyon Uzmanı Nedir? Kalibrasyon Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Epsilon Landauer, iyonize veya iyonize olmayan radyasyon ve manyetik alan kullanarak teşhis, tedavi veya ölçüm cihazlarının kullanıldığı sektörlere hizmet verme amacıyla kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olan dozimetri laboratuvarında, her türlü kabul, periyodik muayene ve kalibrasyon testleri yapılmakta ve bireylerin, alanların ve fiziksel öğelerin mesleki ve çevresel radyasyona maruz kalma ölçümüne ilişkin teknik ve analitik hizmetler verilmektedir.

Epsilon Landauer, iyonize veya iyonize olmayan radyasyon ve manyetik alan kullanarak teşhis, tedavi veya ölçüm cihazlarının kullanıldığı sektörlere hizmet verme amacıyla kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olan dozimetri laboratuvarında, her türlü kabul, periyodik muayene ve kalibrasyon testleri yapılmakta ve bireylerin, alanların ve fiziksel öğelerin mesleki ve çevresel radyasyona maruz kalma ölçümüne ilişkin teknik ve analitik hizmetler verilmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Bozlu Holding A.Ş ve/veya bünyesinde bulunan şirketlerine yapmış olduğunuz iş başvurusu nedeniyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hakkında bilgilendirme maksadıyla bu bilgilendirme formu hazırlanmıştır.Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Şirket, iş başvurusu nedeniyle vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla, başvurunuzun değerlendirme sürecindeki işlemleri gerçekleştirmek maksadıyla işleyebilir ve bu verileri aynı amaç doğrultusunda diğer üçüncü kişilere aktarabilir.Şirket’in işlemlere başlayabilmesi için kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, saklanması, kullanılması ve aynı amaçlara yönelik olarak yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılması hususunda rıza beyanınıza ihtiyacı bulunmaktadır.Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre haklarınız aşağıdaki belirtilmiştir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11:“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7. maddede Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.”Yapmış olduğunuz iş başvurusu neticesinde, başvurunuza olumlu bir cevap verilemediği halleri de kapsayacak şekilde, gelecekte uygun bir pozisyon açılması durumunda sizi bilgilendirebilmek amacıyla (ve bu amaçla sınırlı olmak üzere) başvurunuzu ve kişisel verilerinizi kayıtlarımızda, yaptığımız işin ve aradığımızın pozisyonun özellikleri itibariyle değerlendirme süreçlerinin uzun zaman alması nedeniyle, 2(iki) yıl süre ile muhafaza edeceğimizi ve bu kapsamda söz konusu süre zarfında ilgili bilgileri Şirketimiz dâhilinde ilgili departmanlar ile paylaşabileceğimizi bilgilerinize sunarız.”

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kalibrasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalibrasyon Uzmanı Kalibrasyon Uzmanı Maaşları Kalibrasyon Uzmanı Nasıl Olunur? Kalibrasyon Uzmanı Nedir? Kalibrasyon Uzmanı İş İlanları