Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Epsilon NDT Eskişehir

Eskişehir
1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Başvuru Sayısı

337 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Başvuru Sayısı

337 başvuru

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler: 

·  Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun,

·  A sınıfı İSG Uzmanlık sertifikasına sahip,

·  6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere hakim,

·  ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemleri uygulamalarına hakim,

·  Alanında minimum 3-5 yıl fabrika deneyimli olan,

·  Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma süreçlerinde deneyimli,

·  Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olan,

·  İSG eğitimleri konusunda tecrübeli,

·  İyi seviyede MS Office programlarını kullanabilen,

·  Disiplinli, Sistemli çalışmayı benimseyen,

·  Raporlama ve dokümantasyon konusunda yetkin,

·  Yaratıcı, zorlayıcı ve analitik düşünce yapısına sahip, hareket planları geliştirebilen ve iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın,

·  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

·  B-Sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,

·  Eskişehir’de ikamet eden veya edebilecek olan,

İş Tanımı:

·  İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat gerekliliklerine göre; iş yerinde yapılan çalışmalar için tüm uygulamaları gerçekleştirmek,

·  Ulusal ve uluslararası standartlara paralel olarak İSG politikalarının takibini yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

·  Şirket İSG hedeflerini, performans göstergelerinin takibini yapmak,

·  İşletmelerimizde meydana gelebilecek iş kazası sonrası kaza incelemesini, raporlamasını ve yasal süreçlerinin takibini gerçekleştirmek,

·  İSG istatistiklerini oluşturarak raporlanmasını ve analizlerinin aksiyon planlarını oluşturmak,

·  Olası İSG tehlikelerini belirlemek ve düzeltmek için çalışanlar ve amirlerle iş birliği sağlayarak kontrol etmek,

·  İSG Eğitimlerini planlamak ve tam olarak yürütülmesini sağlamak,

·  Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm uygulamaları gerçekleştirip koordine edebilmek,

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş İlanları
Epsilon NDT Eskişehir

Demiryolu Araçları Sanayi / Demir- Çelik 1+

Şirketin Aydınlatma Metni

Bozlu Holding A.Ş ve/veya bünyesinde bulunan şirketlerine yapmış olduğunuz iş başvurusu nedeniyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hakkında bilgilendirme maksadıyla bu bilgilendirme formu hazırlanmıştır.Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Şirket, iş başvurusu nedeniyle vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla, başvurunuzun değerlendirme sürecindeki işlemleri gerçekleştirmek maksadıyla işleyebilir ve bu verileri aynı amaç doğrultusunda diğer üçüncü kişilere aktarabilir.Şirket’in işlemlere başlayabilmesi için kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, saklanması, kullanılması ve aynı amaçlara yönelik olarak yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılması hususunda rıza beyanınıza ihtiyacı bulunmaktadır.Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre haklarınız aşağıdaki belirtilmiştir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11:“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7. maddede Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.”Yapmış olduğunuz iş başvurusu neticesinde, başvurunuza olumlu bir cevap verilemediği halleri de kapsayacak şekilde, gelecekte uygun bir pozisyon açılması durumunda sizi bilgilendirebilmek amacıyla (ve bu amaçla sınırlı olmak üzere) başvurunuzu ve kişisel verilerinizi kayıtlarımızda, yaptığımız işin ve aradığımızın pozisyonun özellikleri itibariyle değerlendirme süreçlerinin uzun zaman alması nedeniyle, 2(iki) yıl süre ile muhafaza edeceğimizi ve bu kapsamda söz konusu süre zarfında ilgili bilgileri Şirketimiz dâhilinde ilgili departmanlar ile paylaşabileceğimizi bilgilerinize sunarız.”

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

İlgini Çekebilecek İlanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş İlanları