Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Mersin
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

286 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Application Count

286 application

Department

Manufacturing / Production

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

AAGER GMBH manufactures storage tank equipment, such as flame arresters, breather valves, gauge hatches, floating roofs, and floating suction pipe.  AAGER L also provides many other products for energy industry including pressure vessels, storage and process tanks and fire fighting systems under the name of ERGIL and STORAGETECH
Our company needs a project coordinator who facilitates and follows projects. Project coordinator job description is as below;

 • Mechanical Engineering graduation degree
 • Minimum 2 years work experience as a Project Coordinator or similar role in industrial projects and totally minimum 7 years experience.
 • Experience in project management, from conception to delivery
 • Experience in projects which need ASME, PED, API standarts is a plus
 • An ability to prepare and interpret flowcharts, schedules and step-by-step action plans
 • Solid organizational skills, including multitasking and time-management
 • Strong client-facing and teamwork skills
 • Familiarity with risk management and quality assurance control
 • Having basic knowledge about Autocad and Solidworks and other engineering design programmes, used in industry
 • Strong working knowledge of MS Project
 • PMP certification is a plus
 • No military obligation (for male candidates)
 • Lives / can live in Mersin or Tarsus


İŞ TANIMI

 • Coordinate project management activities, resources, equipment and information
 • Break projects into doable actions and set timeframes
 • Liaise with clients to identify and define requirements, scope and objectives
 • Assign tasks to internal teams and assist with schedule management
 • Make sure that clients’ needs are met as projects evolve
 • Help prepare budgets
 • Analyze risks and opportunities
 • Oversee project procurement management
 • Monitor project progress and handle any issues that arise
 • Act as the point of contact and communicate project status to all participants
 • Work with the Operations Manager to eliminate blockers
 • Use tools to monitor working hours, plans and expenditures
 • Issue all required legal paperwork (e.g. contracts and terms of agreement)
 • Create and maintain comprehensive project documentation, plans and reports
 • Ensure standards and requirements are met through conducting quality assurance tests

Preferred Candidate

4 - 9 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Proje Koordinatörü / Yürütücüsü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Koordinatörü / Yürütücüsü Proje Koordinatörü / Yürütücüsü Maaşları Proje Koordinatörü / Yürütücüsü Nasıl Olunur? Proje Koordinatörü / Yürütücüsü Nedir? Proje Koordinatörü / Yürütücüsü İş İlanları
Hakkımızda

Started its journey in Münich, Germany, Äager was created to be a core supporter of our customers, whoever requires high quality, affordable, fastest industrial products. Äager aims to accomplish that maintaining the highest safety and sustainability standards. Traditionally, oil & gas were Äager’s core business, but with the time the product need for various sectors has emerged. Then after, we are actively working on alternative energy, power, water & waste-water, marine and manufacturing sectors. We offer safety, environment, process products and special components for manufacturing. Future requires products that are manufactured efficiently, with no environmental impact, safe, and affordable. We are here to support you for your project needs, wherever it is needed.

Started its journey in Münich, Germany, Äager was created to be a core supporter of our customers, whoever requires high quality, affordable, fastest industrial products. Äager aims to accomplish that maintaining the highest safety and sustainability standards. Traditionally, oil & gas were Äager’s core business, but with the time the product need for various sectors has emerged. Then after, we are actively working on alternative energy, power, water & waste-water, marine and manufacturing sectors. We offer safety, environment, process products and special components for manufacturing. Future requires products that are manufactured efficiently, with no environmental impact, safe, and affordable. We are here to support you for your project needs, wherever it is needed.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, iletişim bilgileri, medeni hali, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Ergil Ergil Grup İnşaat Makine İth.ve İhr. Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.”( bundan böyle “ERGİL” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklananlar doğrultusunda işlenebilecektir.1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ERGİL’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer veya başka pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile ERGİL’in işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi ERGİL’in ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:ERGİL tarafından işlenen kişisel verileriniz, ERGİL’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, işe alım süreçleri yürütülmesi amacı doğrultusunda yurt dışında kurulu grup şirketlerimiz ile ve veri depolama amacı doğrultusunda buluta depolama yapılarak gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle paylaşılabilir.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, açık rızanıza ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak fiziki ortamda ve e-posta ve bulut gibi elektronik ortamda toplanmaktadır.4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle ERGİL’e başvurarak;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ERGİL’in ergil.com internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Ergil Grup 1. Organize Sanayi Bölgesi 13. Cad Tarsus/Mersin ’’ adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ERGİL tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ERGİL için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlene kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip ERGİL tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.AÇIK RIZA BEYANI6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.Yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, ERGİL’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda veya başka bir pozisyonda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi ile ERGİL’in işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi ERGİL’in ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ERGİL’e ilettiğim her türlü kişisel verimin, ERGİL tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya ERGİL tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi alınmasına ve bu bilgilerin ERGİL tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin ERGİL’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin ERGİL’in insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ERGİL’e daha önce bildirilen ve ERGİL’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ERGİL’e iletir.[2] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ERGİL tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı, Bireysel Emeklilik.

ERGİL GRUP İNŞ.MAKİNİML.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İş İlanları

Proje Koordinatörü / Yürütücüsü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Koordinatörü / Yürütücüsü Proje Koordinatörü / Yürütücüsü Maaşları Proje Koordinatörü / Yürütücüsü Nasıl Olunur? Proje Koordinatörü / Yürütücüsü Nedir? Proje Koordinatörü / Yürütücüsü İş İlanları