Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Merkez, Osmangazi)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

238 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

238 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketler Grubumuzun, Bakım Onarım Müdürlüğünde İstihdam Edilmek Üzere;

  • Meslek Yüksek Okulu veya Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun,
  • Eksantik/Hidrolik Pres bakım onarım tecrübesine sahip,
  • ABB Punta robotu, sabit/askı punta makinalarının arıza, planlı periyodik bakım onarımında çalışmış,
  • Chiller soğutma grubu bakım-onarım tecrübesi bulunan 
  • PLC Otomasyon bilgisi olan,
  • Min. 1 yıl tecrübeli,
  • Vardiyalı çalışabilen,

                                     

                        Elektrik Bakım Elemanı aramaktayız.


İŞ TANIMI

Oluşabilecek arızalara önlem, arıza elektrik bakım ve onarım.

Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Elektrik Bakım Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Elemanı Elektrik Bakım Elemanı Maaşları Elektrik Bakım Elemanı Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Elemanı Nedir? Elektrik Bakım Elemanı İş İlanları
ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Ofis Mobilyaları / Ofis Mobilyası ve Dekorasyonu 1+

Şirketin Aydınlatma Metni

ERMETAL6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI BİLGİLENDİRME METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) hususunda ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SANAYİ TİC. A.Ş. (bundan böyle “ERMETAL” olarak ifade edilecektir) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.ERMETAL, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1- Veri Sorumlusu HakkındaKVK Kanunu uyarınca, ERMETAL olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere veya yurt dışına açıklayabilecek/aktarabilecektir.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verileriniz, Şirketimize İş başvurusunda bulunan adayların işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri (örneğin kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, adli sicil kaydı, fotoğrafınız, sağlık verileriniz vb.) ERMETAL tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla toplanabilir ve işlenebilir:Kişisel veriler belirtilen yöntem ve vasıtalarla toplanmakta ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır. ERMETAL’ın faaliyet konuları değerlendirildiğinde, tabi olduğu mevzuat uyarınca, iş başvurularına ilişkin bilgi, belge, evrak ve dokümantasyonu basılı ve iç ağ elektronik ortamda gizliliği korunarak ve güvenli şekilde saklamak kaydıyla kendi kurumsal arşivinde tutma hakkını saklı tutar.Kişisel veriler aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla her türlü fiziki ve elektronik ortamda toplanabilir:• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu,• Adayların şirketimize e-posta, faks, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,• İstihdam veya danışmanlık şirketleri,• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,• Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile ERMETAL tarafından yapılan araştırmalar,• Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dahilinde, ERMETAL tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:• İşe alım sürecinde toplanan kişisel verileri şirketimizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerinin tespiti ve değerlendirilmesi,• İşe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışan adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu, iş birikimi ve tecrübesinin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerindeki pozisyon ve haklarının belirlenmesi,• Referans gösterilen kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübelerinin, haklarının, performansının, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetilerinin, iletişim becerilerinin ve genel profili hakkında bilgi sahibi olunması,• Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,• İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, • Ücret ve yan haklarının belirlenmesi, • Şirketimizde çalışan başkaca yakınının olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,• İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,• Çalışma nedeniyle aile bireylerinin/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,• İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,• Şirketin işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek, • İş başvurusunda bulunan kişilerin işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına ve iş başvuru sürecinin takip edilmesinde gerekli olması,• İşyerinin fiziksel güvenliğinin temini, • İnsan kaynakları süreçlerinin ve politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla, Kişisel verilerinizin ERMETAL tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer almaktadır.2- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiERMETAL tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin ERMETAL tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.Yurtdışına Veri Aktarımı: ERMETAL tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.3- Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda ERMETAL’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4- Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SANAYİ TİC. A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 1.Nilüfer Sokak , No:5 P.K.16110 BURSA-TÜRKİYE” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir.Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.Saygılarımızla,ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SANAYİ TİC. A.Ş., Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 1.Nilüfer Sokak, No:5 P.K. 16110 BURSA-TÜRKİYETel: +90 224 280 20 00Faks: +90 224 261 01 89E-Posta: ermetal@hs02.kep.trMersis No: 4466356398852852

Detaylı Bilgi

Elektrik Bakım Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Elemanı Elektrik Bakım Elemanı Maaşları Elektrik Bakım Elemanı Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Elemanı Nedir? Elektrik Bakım Elemanı İş İlanları