Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Avm Operasyon Yöneticisi/İşletme- İstanbul

Esas Gayrimenkul

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

316 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

316 başvuru

Departman

Operasyon

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Takım ruhundan güç alan ve her koşulda #Birlikteyiz diyen bir ekibin parçası olmak ister misin?

O zaman kulak ver bu sözlerimize! Gel bizi biraz daha tanı...

Önce biraz rakamları konuşalım.

Yurt içinde ve yurt dışında, 3 milyar Euro’luk yatırımlar ile tam 971bin metrekare kiralanabilir bir alan üzerinde gayrimenkul projelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’de 7 AVM, 3 ofis binası, 2 konut ve 1 otel ile devam eden çalışmalarımız, son dönemde sınırlarını daha da genişleterek Van AVM, MalatyaPark, Sanko Park Gaziantep, Konya Kentplaza ve Van AVM'ye kadar uzanıyor; buralarda da yönetim danışmanlığı veriyoruz.

 

Sahibi olduğumuz ve yönetimini gerçekleştirdiğimiz AVM’ler ile birlikte toplamda tam 64 proje ile otel ve ofis binaları için yatırımlar yapmaya, ekonomiye değer katmaya devam ediyoruz!

 

Ama biz tüm bu rakamların çok daha ötesindeyiz!

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, biz çok esaslı bir takımız...

Tüm projelerimizde çevik ruhumuzu yaşatırız.

Sürekli öğrenmenin gücü ile gelişir, yenilikçi çözümlerin peşinden gideriz.

Kalplere dokunmayı da ihmal etmeyiz, dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer haline getirmek için üretiriz, paylaşırız, değer katarız.

Toplum ve çevre için fayda sağlarız. Güvenilir olmak önceliğimizdir, ilham verme hedefimizse ilk sıralardadır.

Biz, her daim #Birlikteyiz deriz, çünkü biliriz ki Esas Gayrimenkul de bize #SeninleBirlikte der...

Seninle artı bir olacağız, daha güçlü adımlar atacağız.

Hikayemizi #SeninleBirlikte yazmaya devam edelim...

Belki de aradığımız Operasyon Yöneticisi sensindir!

Haydi katıl bize!


Aradığımız nitelikler ve tecrübeler;

 • Üniversite veya meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezunum,
 • AVM, tesis yönetimi veya hizmet sektöründe min. 5 yıl deneyimliyim,
 • MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanıyorum,
 • Müşteri ihtiyaçlarını anlarım, çözüm üretme yaklaşımına sahibim ve iletişim yönüm güçlü,
 • Hizmet yüklenici yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibiyim,
 • Ekip yönetimi tecrübem bulunuyor,
 • Bütçe çalışmalarında aktif rol aldım,
 • Konusuyla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer kamu uygulamalarına hakimim, 
 • İngilizce biliyorum (tercihen),
 • Vardiyalı ve esnek çalışma düzenine uyum sağlayabilirim,
 • Askerliğini yaptım (Erkek adaylar için) diyorsan haydi katıl bize.


Görev Tanımı

 • AVM İdari işleyişi ve bina alt yapısına yönelik işleyişin yürütülmesinin sağlanması
 • AVM açılış ve kapanış senaryosunun hazırlanarak organize edilmesi,
 • Tasarruf sağlanabilecek hususların tespit edilerek projelerin geliştirilmesi,
 • AVM işlerliği açısından günlük ve periyodik tüm ortak alantemizlik ve güvenlik operasyonununkontrolü ve takibi
 • Ekibin vardiya çizelgesinin ve iş akışının denetlenmesi, aylık puantaj çizelgelerinin oluşturulup hak ediş hesaplarının yapılması,
 • AVM İşletme Yönetmeliği kapsamındaki tüm maddeleri/kuralları AVM içerisinde uygulanması ve takip edilmesi,
 • İdari konularda yapılan işler ve operasyona ilişkin birim çalışanlarından gelen bilgilerin/raporların takip edilmesidir.

Aday Kriterleri

5 - 15 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Saha Operasyon Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Operasyon Yöneticisi Saha Operasyon Yöneticisi Maaşları Saha Operasyon Yöneticisi Nasıl Olunur? Saha Operasyon Yöneticisi Nedir? Saha Operasyon Yöneticisi İş İlanları
Esas Gayrimenkul

Gayrimenkul, Emlak İşleri

Şirketin Aydınlatma Metni

ESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. (“ESASBURDA”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ESASBURDA bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm adaylara ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.a. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 254248 sicil numarası ile kayıtlı 3230470431 vergi kimlik numaralı ve “Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz/İstanbul” adresinde mukim ESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. Veri Sorumlusu’durb. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz ESASBURDA tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• Gelişmiş işe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,• ESASBURDA’nın (genel merkez ya da ofislerdeki) istihdam ihtiyaçlarını karşılamak,• Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.c. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, üçüncü kişilere aktarılmadan sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenmektedir.d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; CV’nizde yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, adres bilgisi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durumu, telefon numarası, e-posta adresi, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde red nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. e. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman ESASBURDA’ya başvurarak kişisel verilerinizin;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya web sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@esasgm.com.tr adresine iletebilirsiniz. ESASBURDA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ESASBURDA tarafından reddedilecektir.ESASBURDA’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. ESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Saha Operasyon Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Operasyon Yöneticisi Saha Operasyon Yöneticisi Maaşları Saha Operasyon Yöneticisi Nasıl Olunur? Saha Operasyon Yöneticisi Nedir? Saha Operasyon Yöneticisi İş İlanları