Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

Genel muhasebe, finans bilgisi ve mevzuat ile ilgili yasal düzenlemeler konusunda en az 5 yıl tecrübeli,

Bordrolama, e-bildirge, puantaj, tahakkuklar ve güncel teşvik uygulamaları konulardatecrübe sahibi,

Üniversitelerin; Maliye, İktisat, İşletme veya ilgili bölümlerinden mezun.

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,

MS Office programlarına hâkim,

Dikkatli ve takım çalışmasına yatkın,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak,

İletişim, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti gelişmiş,

Yoğun iş temposuna ayak uyduracak, takipçi ve zamanı optimum kullanabilen,

İş takibi konusunda dikkatli, çözüm ve sonuç odaklı çalışabilen,

Ankara'da ikamet eden.


İŞ TANIMI

Şirketin tüm muhasebe sürecinin yasal mevzuatlar çerçevesinde kayıt ve kontrolünü sağlamak, raporlamak,

Mali tabloları tam ve doğru olarak hazırlamak,

Resmi dairelere verilmesi gereken evrak ve vergi beyannamelerini zamanında hazırlamak

Bütçe ve raporlama süreçlerinde aktif olarak görev almak,

Bilanço hesaplarına ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması ve ay sonu mizan kontrollerinin yapılması,

Amortisman, bordro tahakkukları ve karşılıklarını kaydetmek, maliyet kayıtlarını tutmak,

Ay sonu kapanış işlemlerinin yapılması,

Müşteri ve tedarikçiler ile gerçekleştirilen cari hesap mutabakatlarının kontrolü ve takibinin yapılması,

E-fatura, e-arşiv, e-defter süreçlerini yürütecek,

Satış muhasebesi işlemlerini organize edecek,

Gider faturalarının muhasebe kayıtlarını yapacak,

Beyannamelerin zamanında ve doğru verilmesini sağlayacak (Aylık muhtasar, Damga, KDV, BA, BS, Geçici Vergi ve Kurumlar)


Çalışanların özlük dosyalarının hazırlanması ve takibi,

İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin yapılması,

Personel giriş, çıkış, puantajlarının takibi ve sistemde kayıt altında tutulması,

İşten ayrılanlar için kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması,

Bordrolama sürecine dair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi,

İzin ve fazla mesailerin takibi ve bordroya yansıtılması,

SGK teşvikleri ve sorumluluğundaki tüm süreçler ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin takibi,

İşkur aylık işgücü çizelgelerinin hazırlanması ve verilmesi,

Teknoloji geliştirme ve Ar-Ge teşvik uygulamalarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

Ofis dışındaki resmi başvuru, evrak temin-teslim ve kayıt vb. işlemleri yapmak ve takibini gerçekleştirmek.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri