Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Konyaaltı)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Department

Design / Graphics

Design / Graphics

Application Count

87 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Application Count

87 application

Department

Design / Graphics

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Euromarine Shipyard in Antalya free zone which is active in yacht design and construction is looking for an experienced naval architect with proven experience in the shipbuilding industry to join our team. 

 • BS or MS in Naval Architecture & Ocean Engineering.
 • Good understanding of all construction, mechanical, safety aspects and classification rules, statutory requirement aspects of complex ship/yacht building, preferably obtained in a yacht building environment.
 • Proficient in AutoCAD, Rhinoceros 3D, SolidWorks, Fusion 360, Maxsurf and Ansys.
 • Experienced in steel, aluminum and composite structures, structural analysis and detailed equipment design, dimensional, weight and stability calculations.
 • Experience min. 5 years+
 • Team player, focused, accurate.
 • Advanced command of English.

  Preferred Candidate

  Bachelor’s(Graduate)
  Completed
  English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

  Gemi Dizayn Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Gemi Dizayn Mühendisi Gemi Dizayn Mühendisi Maaşları Gemi Dizayn Mühendisi Nasıl Olunur? Gemi Dizayn Mühendisi Nedir? Gemi Dizayn Mühendisi İş İlanları
  Hakkımızda

  Euromarine Tersanesi, Antalya Serbest Bölgesinde yat tasarımı ve imalatı sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir.

  Euromarine Tersanesi, Antalya Serbest Bölgesinde yat tasarımı ve imalatı sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir.

  Şirket Sayfasına Git
  Şirketin Aydınlatma Metni

  İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİEuro Marine Group Tersanecilik SAN. Ve TİC. A.Ş. olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Sizden iş başvurusu esnasında talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma AmacıKişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir. Özgeçmişinizde ve bize sunduğunuz diğer belgelerdeki aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizi basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz.Kimlik Bilgisiİletişim BilgisiMesleki DeneyimGörsel ve İşitsel KayıtlarSağlık BilgileriCeza Mahkûmiyeti ve Güvenlik TedbirleriDiğer Bilgiler (Medeni durum, askerlik durumu, yabancı dil, sürücü belgeleri, güvenlik testi sonuçları vb.)Bu kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızı yerine getirmek, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; idari ve özlük işlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla paylaşmak isteriz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 uyarınca size ayrıca sunulacak onay metni ile onay vermeniz halinde kişisel verileriniz söz konusu amaçlarla veya yetkili mercilerle gerekmesi halinde paylaşılacaktır. Ancak sağlık ile ilgili verileriniz, işe alımınız yapılmadığı sürece hiçbir şekilde herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dâhil olmak üzere açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhasıKişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamı için saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirebilmemiz için 1 yıl süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.4. Kişisel Verilerin GüvenliğiKişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat BilgilerimizKişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca, Euro Marine Group Tersanecilik SAN. Ve TİC. A.Ş.’ ne başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.Veri Sorumlusu: Euro Marine Group Tersanecilik SAN. Ve TİC. A.Ş. Adres: Liman Sb. Mh. B-1 Cad. No:14, 07130 Konyaalti, Antalya, TurkeyTel: +90-242-222-0050

  Detaylı Bilgi
  Yan Haklar

  Servis, Yemekhane.

  Gemi Dizayn Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Gemi Dizayn Mühendisi Gemi Dizayn Mühendisi Maaşları Gemi Dizayn Mühendisi Nasıl Olunur? Gemi Dizayn Mühendisi Nedir? Gemi Dizayn Mühendisi İş İlanları