Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İngilizce Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu

EUROFERTIL

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

62 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

62 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

EuroFertil Tüp Bebek Merkezi ‘nde görevlendirilmek üzere  İNGİLİZCE BİLEN ULUSLARARASI HASTA İLİŞKİLERİ SORUMLLUSU aranmaktadır. 

 

  • En az 5 yıl Sağlık kurumu tecrübesi olan (Tercihen IVF  tecrübeli)
  • İleri düzeyde İngilizce bilen (İkinci  bir  yabancı dil tercih  sebebidir.)
  • İletişimi kuvvetli, güler yüzlü ve enerjik ,çözüm odaklı
  • Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen,
  • Ekip çalışmasına yatkın, ikna kabiliyeti yüksekİŞ TANIMI:

-Hastaların yapılacak işlem ile ilgili tüm konularda aydınlatılması

 

·         Merkezimize başvuran anne, baba adaylarımızın ilk andan başlayarak tedavileri boyunca süreçlerinde bilgilendirici, yardımcı olmak,

·         Eurofertil Kurumsal İşleyişine uygun süreç yönetimlerinin takipçisi ve garantörü olmak, ilgili raporlamaları eksiksiz hazırlamak

 

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Hasta İlişkileri Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Hasta İlişkileri Sorumlusu Hasta İlişkileri Sorumlusu Maaşları Hasta İlişkileri Sorumlusu Nasıl Olunur? Hasta İlişkileri Sorumlusu Nedir? Hasta İlişkileri Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

EUROFERTIL EUROFERTIL sadece yardımla üreme konusunda tanı ve tedavi hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Dünyadaki benzerleri gibi merkezimizde de bu son derece özel hasta grubu farklı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında son yıllardaki gelişmelere paralel olarak çocuk arzusu gerçekleşmeyen çiftlerin tanı ve tedavisinde büyük gelişmeler olmuştur. Merkezimiz bu gelişmenin en üst noktasındaki sağlık hizmetini hastane ortamından farklı bir atmosferde sunmaktadır. Kullanılan cihazların en son teknolojiye sahip olmalarının yanında, tanı ve tedavi metodları da dünyada önde gelen merkezler düzeyindedir. Erkek kısırlığı tedavisindeki en son yenilikler sayesinde artık gelişkin spermi olmayan erkeklere de yardım edebilmekteyiz. Kromozom bozukluğu olan hastalarda olası sakat doğumların önlenebilmesi için dünyada sadece öncü merkezlerin uygulayabildikleri gebelik öncesi embryonun genetik olarak incelenmesi ve sadece sağlıklı olanlarla gebe kalınmasına müsade edilmesi (Preimplantasyon Genetik Tanı) EUROFERTIL 'in tedavi prensipleri içerisindedir. Çalışmalarını uzun yıllar Düsseldorf Üniversitesi Kadın Hastalıkları Kliniği Üreme Sağlığı merkezinde sürdürmüş olan Dr. M. Hakan Özörnek yönetimindeki medikal kadro yurtdışı eğitimli, konusunun uzmanı doktorlardan oluşmaktadır. Uluslararası tecrübeye sahip kadro özellikle Federal Almanyanın önemli üremesağlığı merkezleri ile yapılan işbirliği sonucunda tüm etkinliği kanıtlanmış yenilikleri dünya ile aynı anda Türk halkının hizmetine sunmaktadır. EUROFERTIL Türk insanına özlediği çağdaşlıkta ve farklı bir anlayışla sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

EUROFERTIL EUROFERTIL sadece yardımla üreme konusunda tanı ve tedavi hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Dünyadaki benzerleri gibi merkezimizde de bu son derece özel hasta grubu farklı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında son yıllardaki gelişmelere paralel olarak çocuk arzusu gerçekleşmeyen çiftlerin tanı ve tedavisinde büyük gelişmeler olmuştur. Merkezimiz bu gelişmenin en üst noktasındaki sağlık hizmetini hastane ortamından farklı bir atmosferde sunmaktadır. Kullanılan cihazların en son teknolojiye sahip olmalarının yanında, tanı ve tedavi metodları da dünyada önde gelen merkezler düzeyindedir. Erkek kısırlığı tedavisindeki en son yenilikler sayesinde artık gelişkin spermi olmayan erkeklere de yardım edebilmekteyiz. Kromozom bozukluğu olan hastalarda olası sakat doğumların önlenebilmesi için dünyada sadece öncü merkezlerin uygulayabildikleri gebelik öncesi embryonun genetik olarak incelenmesi ve sadece sağlıklı olanlarla gebe kalınmasına müsade edilmesi (Preimplantasyon Genetik Tanı) EUROFERTIL 'in tedavi prensipleri içerisindedir. Çalışmalarını uzun yıllar Düsseldorf Üniversitesi Kadın Hastalıkları Kliniği Üreme Sağlığı merkezinde sürdürmüş olan Dr. M. Hakan Özörnek yönetimindeki medikal kadro yurtdışı eğitimli, konusunun uzmanı doktorlardan oluşmaktadır. Uluslararası tecrübeye sahip kadro özellikle Federal Almanyanın önemli üremesağlığı merkezleri ile yapılan işbirliği sonucunda tüm etkinliği kanıtlanmış yenilikleri dünya ile aynı anda Türk halkının hizmetine sunmaktadır. EUROFERTIL Türk insanına özlediği çağdaşlıkta ve farklı bir anlayışla sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİŞirketimizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun, Sağlık Mevzuatı ve diğer hukuk kuralları çerçevesinde, kişisel veriler işlenmektedir.Kişisel verilerinizin korunmasına şirketimiz azami özeni göstermektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmış ve gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre alınmaya devam etmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmış bulunan aydınlatma metni aşağıda yer almaktadır.1. VERİ SORUMLUSUVeri Sorumlusu : Euro Clinic Sağlık Hizmetleri A.Ş.Adres : Nuhkuyusu Cad. No:96 Altunizade-Üsküdar/İstanbulTelefon No : 0 216 47 47 047Mail : info@eurofertil.com2. KİŞİSEL VERİ -ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi kişisel veridir.Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIŞirketimizde çalışmak isteyen adayların, eğitim ve uzmanlık alanlarının bilinmesi, mesleki tecrübe ve bilgi düzeylerinin görülmesi, ücret tespitinin yapılabilmesi ve işe alınmasının gerçekleştirilmesi amacıyla ile bildirdiğiniz kimlik, mesleki deneyim, iletişim kişisel verileriniz, açık rızanız hukuki sebebiyle toplanmaktadır.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIKişisel verileriniz aktarılmamaktadır.5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verilerinizkariyer.net internet sitesine bırakacağınız CV’nizin işlenmesi yöntemi ile toplanmaktadır.6. KVK 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARINIZŞirketimize;Altunizade mahallesi. Nuhkuyusu Cad. No:96 Üsküdar/İSTANBULadresine gelip kimlik kontrolünüzün teminini sağlayarak,Sistemimizde kayıtlı bulunan e posta adresinizden , güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin info@eurofertil.com .com e posta adresine,Kimlik teyidiniz yapıldığı (noter ihtarnamesi gibi) diğer usullerlebaşvurarak , a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeg) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etmek haklarına sahipsinizÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİŞirketimizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun, Sağlık Mevzuatı ve diğer hukuk kuralları çerçevesinde, kişisel veriler işlenmektedir.Kişisel verilerinizin korunmasına şirketimiz azami özeni göstermektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmış ve gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre alınmaya devam etmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmış bulunan aydınlatma metni aşağıda yer almaktadır.1. VERİ SORUMLUSUVeri Sorumlusu : Euro Clinic Sağlık Hizmetleri A.Ş.Adres : Nuhkuyusu Cad. No:96 Altunizade-Üsküdar/İstanbulTelefon No : 0 216 47 47 047Mail : info@eurofertil.com2. KİŞİSEL VERİ -ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi kişisel veridir.Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIŞirketimizde çalışmak isteyen adayların, eğitim ve uzmanlık alanlarının bilinmesi, mesleki tecrübe ve bilgi düzeylerinin görülmesi, ücret tespitinin yapılabilmesi ve işe alınmasının gerçekleştirilmesi amacıyla ile bildirdiğiniz kimlik, mesleki deneyim, iletişim kişisel verileriniz, açık rızanız hukuki sebebiyle toplanmaktadır.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIKişisel verileriniz aktarılmamaktadır.5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verilerinizkariyer.net internet sitesine bırakacağınız CV’nizin işlenmesi yöntemi ile toplanmaktadır.6. KVK 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARINIZŞirketimize;Altunizade mahallesi. Nuhkuyusu Cad. No:96 Üsküdar/İSTANBULadresine gelip kimlik kontrolünüzün teminini sağlayarak,Sistemimizde kayıtlı bulunan e posta adresinizden , güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin info@eurofertil.com .com e posta adresine,Kimlik teyidiniz yapıldığı (noter ihtarnamesi gibi) diğer usullerlebaşvurarak , a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeg) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Hasta İlişkileri Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Hasta İlişkileri Sorumlusu Hasta İlişkileri Sorumlusu Maaşları Hasta İlişkileri Sorumlusu Nasıl Olunur? Hasta İlişkileri Sorumlusu Nedir? Hasta İlişkileri Sorumlusu İş İlanları